Mötesplats Open Access 2012

Tid: 14-15 mars 2012, start klockan 13.00
Föreläsare:
Plats: Arbetets museum, Folksamsalen, Norrköping
Anmälan: Anmäl dig här
Program: Se programmet

Sista anmälningsdag: 17 februari
Deltagaravgift: 1200 kr, inklusive middag på Arbetets museum, Restaurang Laxholmen 

Läs mer: Abstract till konferensbidragen

Se även: Presentationer från konferensen

Mötesplats Open Access 2012 – erfarenheter, idéer och planer

Målgrupp

Alla som arbetar med att tillgängliggöra högskolornas vetenskapliga och pedagogiska publicering, i form av fulltextarkiv, publiceringsdatabaser, e-tidskrifter, digitala lärresurser, forskningsdata etc. Du kan vara forskare, lärare, student, bibliotekarie, IT-specialist, jurist eller ha en ledande befattning inom högskolan.

Syftet är att erbjuda en årligt återkommande mötesplats för ett aktivt idé- och erfarenhetsutbyte. Mötesplats Open Access hölls senast vid Lunds universitet 2010 och samlade då cirka 125 deltagare.  

Arrangörer

Utvecklingsprogrammet OpenAccess.se vid Kungliga biblioteket och Linköpings universitetsbibliotek.

Programgrupp

Steingrimur Jonsson och David Lawrence, Linköpings universitet , Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, Aina Svensson, Kungliga biblioteket och Uppsala universitet.

Kontakt

Aina Svensson
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 41, 070-007 36 41  

Information om föregående Mötesplats Open Access och om de projekt som programmet ger stöd till, se www.openaccess.se

Sveriges nationalbibliotek