Handskrifter på nätet samt andra historiska databaser

Möt KB:s experter som visar databaser och andra resurser på nätet

Tid: 7 maj 2012, klockan 11.00-12.00
Föreläsare:
Plats: Receptionshallen

Olika prov på handskrifter som kan återfinnas på nätet visas.  

International Medieval Bibliography
Databas med referenser till artiklar om ämnen relaterade till medeltiden i tidskrifter, festskrifter, konferenshandlingar, och uppsatser. Täcker in alla aspekter av medeltidsstudier under perioden från år 450 till 1500 i Europa, Mellanöstern och Nordafrika.

Svensk historisk bibliografi (SHBd)
Databasen är en unik svensk ämnesbibliografi och omfattar artiklar och monografier mellan 1771-2010.

SMDB
Svensk mediedatabas är ingången till KB:s audiovisuella samlingar. Innehåller tv, radio, film, musik, och multimedier. Här finns det som sänts, visats eller givits ut i Sverige sedan 1979 men även mycket äldre material.
 

Ingen föranmälan behövs!

Kontaktperson: Gunilla Eldebro

Sveriges nationalbibliotek