Bilder och affischer på nätet

Möt KB:s experter som visar databaser och andra resurser på nätet

Tid: 2 april 2012, klockan 11.00-12.00
Föreläsare:
Plats: Receptionshallen

Kungliga biblioteket har över en halv miljon affischer från 1690-talet och framåt.

Vi visar nätbaserade bilder samt exempel ur KB:s stora Affischsamling.

SMDB
Svensk mediedatabas är ingången till KB:s audiovisuella samlingar. Innehåller tv, radio, film, musik, och multimedier. Här finns det som sänts, visats eller givits ut i Sverige sedan 1979 men även mycket äldre material.
 

Ingen föranmälan behövs!

Kontaktperson: Gunilla Eldebro

Sveriges nationalbibliotek