Historiska kartor på nätet samt andra historiska databaser

Möt KB:s experter som visar databaser och andra resurser på nätet

Tid: 5 mars 2012, klockan 11.00-12.00
Föreläsare:
Plats: Receptionshallen

Exempel på databaser som kommer att visas:

Historical Abstracts
Databas med referenser och abstracts till artiklar i mer än 1 700 tidskrifter från hela världen från 1955 och framåt, samt böcker och avhandlingar inom historia och nära-liggande områden. Databasen täcker in hela världens historia från 1450 till nutiden, förutom Förenta staterna och Kanada.

Historiska kartor

International Medieval Bibliography
Databas med referenser till artiklar om ämnen relaterade till medeltiden i tidskrifter, festskrifter, konferenshandlingar, och uppsatser. Täcker in alla aspekter av medeltidsstudier under perioden från år 450 till 1500 i Europa, Mellanöstern och Nordafrika.

The Times Digital Archive 1785-2006
Digitaliserad version av dagstidningen The Times (London), 1785-2006. Tidningen
i sin helhet, inklusive artiklar, annonser, illustrationer/fotografier.

 

SMDB
Svensk mediedatabas är ingången till KB:s audiovisuella samlingar. Innehåller tv, radio, film, musik, och multimedier. Här finns det som sänts, visats eller givits ut i Sverige sedan 1979 men även mycket äldre material.
 

Ingen föranmälan behövs!

Kontaktperson: Gunilla Eldebro

Sveriges nationalbibliotek