Lika behov - olika villkor: elektronisk informationsförsörjning för forskning utanför universitet och högskolor

Tid: 1 februari 2012, klockan 10.00-12.30
Föreläsare:
Plats: Kungliga biblioteket, Karlavägen 100, Albion
Anmälan:
Program:


Seminariet behandlar erfarenheter och resultat från det KB finansierade utvecklingsprojektet: E-resurser och beståndsutveckling: en utmaning för mindre forskningsbibliotek: exemplet Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI, som finansieras av Kungliga biblioteket och VTI.

Projektets har bedrivits med syftet att utreda hur informationsförsörjningen vid mindre forskningsinstitut kan förändras för att möta ökade behov av elektronisk vetenskaplig information med särskilt fokus på ökad tillgång till elektroniska tidskrifter i fulltext.

Läs gärna delrapport 1 (litteraturstudie)!


Program

10.00–10.15  Inledning.
                    Lisa Lovén, KB & Åsa Aretun,
                    forskare och projektledare, Statens
                    väg- och transportforskningsinstitut,
                    VTI.

10.15–10.45  Akademisering av forskningsinstitut och 
                    tillgång till elektronisk information: en
                    utmaning för mindre forsknings-
                    bibliotek: exemplet VTI.
                    Åsa Aretun, forskare och 
                    projektledare VTI.

10.45–11.00  Kaffe & smörgås

11.00–11.30  Arbetet med strategisk plan för ökad
                    tillgång till e-resurser vid VTI:
                    Claes Eriksson, Informationsspecialist, 
                    Bibliotek och informationscenter (BIC) 
                    vid VTI.

11.30–12.00  Från ord till handling:
                    Birgitta Sandstedt, Chef för Bibliotek
                    och informationscenter, BIC vid VTI.

12.00–12.30 Gemensam diskussion.

 

Relaterad information

Presentationer

 Åsa Aretun, VTI

 Claes Eriksson, VTI 
Se inspelning av seminariet

Del 1: Inledning-Åsa Aretun

Del 2: Claes Eriksson, Birgitta Sandstedt, Gemensam diskussion

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek