Grundkurs i katalogisering av äldre tryck i LIBRIS

Tid: 13-14 november 2012, start klockan 10.00
Föreläsare:
Plats: Karlavägen 100, Stockholm
Anmälan: Anmäl dig här

Kungl. biblioteket arrangerar den 13-14 november en grundkurs i katalogisering av äldre tryck i LIBRIS. Med äldre tryck menar vi det som har framställts i handpress, vilket omfattar allt tryckt material före 1830.

Kursen omfattar 2 dagar med föreläsningar och praktiska övningar.

Kursen vänder sig till dig som har förkunskaper om LIBRIS-katalogisering, till exempel genom att ha deltagit i KB:s grundkurs i detta ämne. Inga förkunskaper om katalogisering av äldre tryck krävs. Kursdeltagarna bör vara knutna till ett registrerande LIBRIS-bibliotek, endast i mån av plats kan andra komma i fråga.

Kursens innehåll

Kursen inleds med övergripande information om produktionsförhållandena under handpresstiden, en nödvändig kunskap för att kunna katalogisera detta material på ett konsekvent sätt. Huvuddelen av kursen ägnas sedan åt genomgångar av viktiga fält, främst 245, 260, 300 och 561-563. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar.

Kursens mål

Deltagarna ska

  • kunna katalogisera material som framställts i handpress
  • ha fått baskunskaper om katalogiseringshjälpmedel för äldre tryck och den terminologi som används vid katalogisering av äldre tryck 
  • ha fått baskunskaper om handpresstidens produktionsförhållanden   

Anmälan

Kursavgift: 3.000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår kursdokumentation samt förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe dag 1 och 2. Kursavgiften faktureras efter avslutad kurs.

För frågor om kursens innehåll, kontakta Torbjörn Persson, kursansvarig, 010-709 3419, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.

För övrig information: Karl Isaksson, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.

Välkommen med din anmälan senast den 30 oktober. 
 

Sveriges nationalbibliotek