Grundkurs i Libriskatalogisering och introduktion till Librissystemen 25-27 september

Tid: 25-27 september 2012, start klockan 10.15
Föreläsare:
Plats: Karlavägen 100, Stockholm
Anmälan: Anmäl dig här
Program: Läs programmet

Kungl. biblioteket arrangerar den 25-27 september 2012 en grundkurs i Libriskatalogisering och introduktion till Librissystemen.
Kursen, som tidigare omfattade 2,5 dagar har nu förlängts till 3 dagar. Utökats har delen om Librissystemen mot bakgrund av att avd. för Libris nu utvecklar ny webbapplikation för katalogisering. Under kursen varvas föreläsningar med praktiska övningar.

Utbildningen vänder sig till personer som inte har katalogiserat i Libris tidigare. Inga förkunskaper inom detta område krävs. Kursdeltagarna bör vara knutna till ett registrerande Librisbibliotek, endast i mån av plats kan andra komma i fråga.

Kursens innehåll

Kursen inleds dag 1 med en övergripande information om Libris och bibliotekens roll i det nationella katalogiseringssamarbetet. Ämnen som tas upp är exempelvis förhållandet mellan Libris och de lokala systemen, bibliotekens åtaganden och det tekniska stöd Libris kan erbjuda. Deltagarna får också information om det pågående katalogprojektet som utvecklar ny webbapplikation för katalogisering i Libris.

Dag 2 och dag 3 är en introduktion till katalogisering i Libris. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar. Kursen behandlar enbart tryckt material.

Kursens mål

  • Ha kännedom om Libris olika system och tjänster
  • Förstå vilka rättigheter och skyldigheter man har som Librisbibliotek 
  • Katalogisera enkla monografiska och seriella publikationer (bibliografiska poster)
  • Registrera beståndsuppgifter för monografiska och seriella publikationer (beståndsposter)
  • Utforma namnformer för personer (auktoritetsposter)

Anmälan

Kursavgift: 4 200 SEK exkl. moms. I avgiften ingår kursdokumentation samt förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe dag 1-3. Kursavgiften faktureras efter avslutad kurs.

För frågor om kursens innehåll, kontakta Olof Osterman, kursansvarig, 010-709 3377, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se

För övrig information: Britt Sagnert eller Karl Isaksson, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se

Anmälan senast den 15 september 2012.

Sveriges nationalbibliotek