Grundkurs i LIBRIS-katalogisering 28-30 maj 2012

Tid: 28-30 maj 2012, start klockan 13.00
Föreläsare:
Plats: Karlavägen 100, Stockholm
Anmälan: Anmäl dig här

Kungl. biblioteket arrangerar den 28-30 maj 2012 en grundkurs i LIBRIS-katalogisering.

Kursen omfattar 2,5 dagar med föreläsningar och praktiska övningar.

Kursen vänder sig till personer som inte har katalogiserat i LIBRIS tidigare. Inga förkunskaper inom detta område krävs. Kursdeltagarna bör vara knutna till ett registrerande LIBRIS-bibliotek, endast i mån av plats kan andra komma i fråga.

Kursens innehåll

Kursen inleds med en halv dags övergripande information om LIBRIS och bibliotekens roll i det nationella katalogiseringssamarbetet. Ämnen som tas upp är exempelvis förhållandet mellan LIBRIS och de lokala systemen, bibliotekens åtaganden och det tekniska stöd LIBRIS kan erbjuda. Dag 2 och dag 3 är en introduktion till katalogisering i LIBRIS. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar. Kursen behandlar enbart tryckt material.

Kursens mål

  • Förstå vilka rättigheter och skyldigheter man har som LIBRIS-bibliotek
  • Katalogisera enkla monografiska och seriella publikationer (bibliografiska poster)
  • Registrera beståndsuppgifter för monografiska och seriella publikationer (beståndsposter)
  • Utforma namnformer för personer (auktoritetsposter)

Anmälan

Kursavgift: 3 900 SEK exkl. moms. I avgiften ingår kursdokumentation samt eftermiddagskaffe dag 1, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe dag 2 och dag 3. Kursavgiften faktureras efter avslutad kurs.

För frågor om kursens innehåll, kontakta Olof Osterman, kursansvarig, 010-709 3377, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.

För övrig information: Britt Sagnert eller Inger Klondiras
e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.

Anmälan senast den 21 maj 2012.

Sveriges nationalbibliotek