Fördjupningskurs i monografikatalogisering

Tid: 19 september 2012, klockan 09.00-16.30
Föreläsare:
Plats: Stockholm, Karlavägen 100
Anmälan: Anmäl dig här

Kursen omfattar 1 dag med föreläsningar och praktiska övningar och vänder sig till dig som har deltagit i KB:s grundkurs i LIBRIS-katalogisering. Du bör vara knuten till ett registrerande LIBRIS-bibliotek, endast i mån av plats kan andra deltagare komma i fråga. Endast en deltagare per institution om antalet anmälningar överstiger antalet lediga platser.

Kursens innehåll

Fördjupningskursen i monografikatalogisering innehåller tre moment.

 

Postimport

Deltagarna lär sig att importera poster från andra biblioteksdatabaser genom Voyagers remote-funktion. Därefter lär sig deltagarna att redigera posterna utifrån de anvisningar som finns i Verktygslådan.

 

Uniforma titlar

Deltagarna lär sig att konstruera uniforma titlar i de bibliografiska posterna utifrån de regler som finns i KRS och i Verktygslådan. Ett flertal olika varianter tas upp.

 

Flerbandsverk

De olika modeller av flerbandsverk som kan göras i LIBRIS presenteras. Deltagarna får lära sig vilka modeller som ska användas till vilket typ av flerbandsverk.

 

Alla tre momenten på kursen innehåller teoriavsnitt som följs av egna övningar. 

Anmälan

Kursavgift: 2.200 SEK exkl. moms. I avgiften ingår kursdokumentation, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Kursavgiften faktureras efter avslutad kurs.

För frågor om kursens innehåll, kontakta Olof Osterman, kursansvarig, 010-709 3377 e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se

För övrig information: Britt Sagnert eller Inger Klondiras, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se

Välkommen med din anmälan senast den 11 september.

 

Sveriges nationalbibliotek