Fantasy, fars eller first person shooter - vad är det fråga om?

 

Tid: 8-9 november 2012
Föreläsare:
Plats: Stockholm, Finlandshuset, Snickarbacken 4
Anmälan: Anmäl dig här
Program:

Sista anmälningsdag 31/10.

Konferens 9 november 2012, kl 10.15-16.30 (kaffe/registrering från kl 9.30)

Workshop 8 november 2012, kl 10.00-16.30 (kaffe/registrering från kl 9.30)

 

Kostnad: 950 kr.

 

Beskrivning


Genre/form-termer används för att beskriva vad något är snarare än vad det handlar om och är ett nytt inslag i bibliotekens ämneskatalogisering. Genre/form-termer får en allt större betydelse för att hjälpa användarna att hitta i bibliotekens samlingar. Som i alla bibliografiska sammanhang gäller samarbete både nationellt och internationellt. Vi har därför bjudit in Janis L. Young från Library of Congress som kan mycket om ämnet och dessutom arbetar med samordning av alla olika listor som finns på amerikanska bibliotek. Konferensen 9/11 är öppen för alla medan workshopen 8/11 är begränsad till deltagare med erfarenhet av arbete med genrer.

Program

 

Konferens 9 november 2012
10:15-10:30  Inledning - KBs roll och syfte med dagen - Miriam Säfström, metadatakoordinator
10:30-12:00 What is it, anyway? Library of Congress Genre/Form Terms for Library and Archival Materials. Janis L. Young
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:00 Svenska ämnesord och genrer - vad har vi gjort och vad vill vi göra? Ingrid Berg, Viktoria Lundborg och Pär Öberg, KB
14:00-16:10

Genrer - hur används genrer för olika medietyper.
Vi får också en summering av arbete i workshopen 8/11.

Musik
Olle Johansson, Audiovisuella medier, KB, Susanne Haglund och Pär Johansson, Musik- och teaterbiblioteket

Datorspel
Nina Heljeback och Bengt Olof Ågetoft, Audiovisuella medier, KB

Barnlitteratur
Anne-Marie Karlsson och Cecilia Östlund, Svenska barnboksinstitutet

Film
Olle Johansson, Audiovisuella medier, KB

Bilder
Marlene Eriksson, KB

16:00-16:20 Avslutning och summering av dagen. Miriam Säfström


 

Workshop 8/11

Workshoppen har ett begränsat deltagarantal. Den ingår i priset för deltagare i konferensen 9/11.

Under dagen kommer vi att arbeta praktiskt med genrer genom att jämföra olika genrelistor, bl. a. från Library och Congress och även själva bestämma och diskutera genrer utifrån exempel.

Datum och tid
8 november 2012, klockan 10:00-16:30. Kaffe och registrering från 9:30.

Plats
Kungliga biblioteket, Humlegården

Workshop 8 november 2012
10:00 - 11:00 

Gemensam inledning med Janis L. Young från Library of Congress.

11:00-11:30  Arbete i olika gruppen inleds

Grupper:
1. Film
2. Musik
3. Fakta - böcker, databaser, tidskrifter mm.
4. Datorspel
5. Skönlitteratur
6. Bilder

11:30-12:15 Lunch med arbetsgruppen
12:15-15:30 Fortsatt arbete (kaffe mm finns tillgängligt)
15:30-16:30

Summering av dagen

 

Kontakt

Harriet Aagard (e-post: harriet.aagaard@kb.se, tel: 010-709 36 12)

Pia Leth (e-post: pia.leth@kb.se, tel: 010-709 36 37)

 

 

 

Presentationer


What is it, anyway? Library of Congress Genre/Form Terms for Library and Archival Materials 
Janis L Young

Svenska ämnesord och genrer - vad har vi gjort och vad vill vi göra? 


Ingrid Berg, Viktoria Lundborg, Pär Öberg
 

Musik
Olle Johansson

Musik 
Susanne Hagberg, PärJohansson

Datorspel

Nina Heljeback, Bengt Olof Ågetoft

Barnlitteratur

Anne Marie Karlsson, Cecilia Östlund

Film
Olle Johansson

Bilder
Marlene Eriksson

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek