Bibliotekschefsmöte 21 -22 november2012

Tid: 21-22 november 2012, start klockan 18.00
Föreläsare:
Plats: Hilton Stockholm Slussen
Anmälan:

KB på nya uppdrag – samordning och utveckling inom bibliotekssfären

Del 1 Föreläsning
Möt Elsebeth Tank som har arbetat med utveckling av sitt eget ledarskap tillika andras ledarskap på individuell nivå, i ledningsgrupper och även för projektledare, både ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Hon har primärt arbetat med strategiarbete inom biblioteks- och kulturområdet och har lett processer där många deltagare har varit involverade. Utgångspunkten är att processerna förbättrar resultaten och leder till starkare och modernare organisationer och institutioner.

Del 2 Paneldabatt
I panelen deltar riksbibliotekarien Gunilla Herdenberg tillsammans med Kerstin Norén, Högskolan i väst, Lars Burman, Uppsala universitet och Elsebeth Tank. Samtalet leds av Angela Zetterlund, Linnéuniversitetet.

 

Del 3 Två KB-finansierade projekt

Välkommen till orden! Eva Enarson (SUB), Petra Strömbäck och Ingalill Rydberg (Bibliotek Plattan)
Heart to change - Elisabet Ahlqvist (KB) och Lotta Åstrand (Karolinska Universitetsbiblioteket)

 

  

Under eftermiddagens öppna hus fanns möjlighet att ta del av KBs direkta arbete med det nya och utvidgade nationella uppdraget som KB har fått av regeringen. Vi öppnade därför upp för samtal samtal och diskussion med nationella referensgruppen och ordföranden och sekreterare från alla styr- och expertgrupper i den inflytandestruktur som är del av KB:s nationella och utvidgade samverkansarbete.

För mer information se det programmet. Mer information om pågående och avslutade projekt finns på kb.se.

Vi inledde med ett mingel onsdagen den 21 november. Konferensen tog sedan vid torsdagen den 22 november.

Mingel & konferens

  • Mingel: Onsdagen den 21 november 2012, klockan 18.00-20.00
  • Konferens: Torsdagen den 22 november 2012, klockan 10.00-16.00, kaffe/registrering från  9.30.
  • Plats: Hilton Stockholm Slussen

Anmälan

Bibliotekschefsmötet (tidigare Biblioteksstämman) är en årlig sammankomst för bibliotekschefer och ett led i KB:s nationella samverkansuppdrag. Evenemanget vänder sig till särskilt inbjudna; bibliotekschefer från alla bibliotekskategorier och andra berörda samarbetsorganisationer.

Konferensavgift: 950 SEK exkl. moms

I avgiften ingår mingel samt förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Konferensavgiften faktureras i efterhand.

Antalet deltagare är begränsat till 250 personer.

Kontaktperson

Carina Heurlin Fernold, kommunikatör/koordinator, tel 010 709 36 55, e-post enligt fornamn.efternamn.efternamn@kb.se

 

Övriga möten i anslutining

Onsdagen 21 november klockan 10-14, Nationella referensgruppen

Onsdagen 21 november klockan 14.30-16.30 Styr- och expertgruppsordföranden och -sekreterare

Information till berörda sker i separata utskick.


 

Program

 KB på nytt uppdrag Program 21 22 november.pdf 

Sveriges nationalbibliotek