Analysstöd för statistik över användandet av elektroniska resurser

Tid: 8 februari 2012, klockan 09.30-16.00
Föreläsare:
Plats: Stockholms universitet, De Geersalen, Geovetenskapernas hus, Svante Arrhenius väg 12
Anmälan: Anmäl dig här!
Program:

Sista anmälningsdag är den 3 februari kl 12.00.

Vägbeskrivning

Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket och Stockholms universitetsbibliotek bjuder in till ett tvådelat slutseminarium för projektet Analysstöd för statistik över användandet av elektroniska resurser den 8 februari 2012 på Stockholms universitet.

Förmiddagen ägnas åt en genomgång av de praktiska verktyg för analys av e-resurser som projektgruppen tagit fram och riktar sig främst till de på biblioteken som samlar in och analyserar e-resursstatistik. Det gäller såväl analys av användningen av e-tidskrifter, databaser och e-böcker som bibliometriska metoder för analys av bibliotekets bestånd.

Eftermiddagen består av ett föredrag av Dr Angela Conyers från Evidence Base, Research and Evaluation, Birmingham City University samt en paneldiskussion och riktar sig även till bibliotekschefer.

Program

09.30 – 10.00 DROP-IN-FIKA
10.00 – 12.30 Presentation av projektets praktiska verktyg; KPI:er och en bibliometrisk analys
12.30 – 13.30 LUNCH
13.30 – 14.15 Angela Conyers: Where's the evidence? The role of usage statistics in collection management decisions
14.15 – 14.45 KAFFE
14.45 – 16.00 Paneldiskussion med Angela Conyers, Christer Björklund (KIB), Karin Grönvall (Södertörn) och Wilhelm Widmark (SUB). Moderator: Linda Lindström (KIB)

 

Pris

Pris 800 kr, oavsett om du väljer att delta förmiddag, eftermiddag eller hela dagen (se anmälningsformulär via länk ovan).

Kontakt

Karin Perols, Projektledare, Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket (fornamn.efternamn@ki.se)

Karl Isaksson, Utbildningssamordnare, Avd. för nationell samverkan, Kungl. biblioteket (010-709 36 34, fornamn.efternamn@kb.se)

 

Läs mer om projektet som finansieras av Kungliga biblioteket.

 

Sveriges nationalbibliotek