Workshop: Parallellpublicering i praktiken - förlagsvillkor, författarversioner och försättsblad

En workshop om hur våra arbetsprocesser ser ut när det gäller parallellpublicering i öppna arkiv.

Tid: 4 oktober 2012
Föreläsare:
Plats: Garnisonen (Albion), Karlavägen 100, Kungliga biblioteket
Anmälan:

Program

9.45 – 10.15 Registrering och kaffe med smörgås
10.15 – 10.25 Inledning/välkommen. Ulf Kronman, OpenAccess.se

Helt eller delat ansvar - vem gör jobbet?

(10.25 - 11.15)
 • Parallel publishing: Making it work. David Lawrence, Linköping University Electronic Press
 • Bibliotekarien eller forskaren? För- och nackdelar med två arbetssätt vid parallellpublicering vid SLU. Lägesrapport från ett pågående projekt, Jenny Ericsson, Sofia Hansson och Urban Ericsson, SLU-biblioteket

Villkor för parallellpublicering

(11.15 - 11.30)
 • Automatisk uppslagstjänst – utvärdering av tjänsten JIR – Journal Information Resources. Aina Svensson, Uppsala universitetsbibliotek och OpenAccess.se

11.30 – 11.40 Bensträckare (10 minuter)

Olika lärosäten – rutiner, erfarenheter och idéer

(11.40 – 12.45)

 • Exempel från KTH - Margareta Fathli
 • Stockholms universitet - Ingela Tång
 • Malmö högskola - Ewa Giniewska
 • Karlstads universitet - Nadja Neumann
 • Högskolan i Jönköping - Stefan Carlstein/Bo-Göran Nyström
 • Uppsala universitet - Karin Meyer Lundén

12.45 - 13.45 Lunch

Diskussion och ”brainstorming”

13.45 – 15.40 (med fika)

Eftermiddagen ägnar vi oss åt att diskutera vidare frågeställningar från förmiddagen, nya frågor som har dykt upp och frågeställningar/erfarenheter ni har med er ”hemifrån”.

 • Helt eller delat ansvar – vem gör jobbet?
 • Vems ansvar är det att det blir rätt version eller embargo? Vad händer om det blir fel?
 • Hur tacklar vi förlag med specialklausuler?
 • Debatten om “Gold or Green OA”

15.40 – 16.00 Avslutning och sammanfattning av dagen med idéer för möjliga utvecklingsspår och samarbeten.

Kontaktpersoner: Aina Svensson och Ulf Kronman, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se

Workshopen arrangeras av Arbetsgruppen för infrastruktur och användartjänster inom OpenAccess.se, Kungliga biblioteket.

Sveriges nationalbibliotek