Workshop om KB:s inflytandestruktur

Tid: 5 april 2011, klockan 09.00-12.00
Föreläsare:
Plats: Garnisonen konferens, Karlavägen 100, Stockholm
Anmälan: Anmäl dig här

Välkommen att vara med och påverka!

Kungliga biblioteket har ett nytt uppdrag från årsskiftet som innebär att vi ska främja samverkan, utöva nationell överblick och driva utvecklingen framåt inom biblioteksområdet. Vår nya målgrupp är alla offentligt finansierade bibliotek i Sverige.

Vi arbetar sedan tidigare med en inflytandestruktur med expert- och styrgrupper inom olika områden. Denna struktur har varit anpassad efter vårt ursprungliga uppdrag att stödja informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning.
Läs mer 

När målgruppen ändras behöver också inflytandestrukturen ses över för att passa uppdraget. Vilka sakområden behöver belysas? Vilken form ska inflytandet ha? Vem ska delta?

Alla biblioteksverksamma är välkomna att delta i workshopen. Du som redan är aktiv i KB:s nuvarande inflytandestruktur kommer att få lämna synpunkter i annan ordning.

Anmälan  

Workshopen rymmer max 30 deltagare så först till kvarn gäller. Senast den 28 mars 2011 vill vi ha din anmälan.

E-posta, twittra och blogga!

Om du deltar i workshopen, eller inte - kan du ändå lämna dina synpunkter mellan 5-13 april genom följande kanaler:

e-post: inflytande@kb.se   
twitter: #tyckKB
blogg: http://bibliotekssamverkan.kb.se
(Bloggen uppdateras löpande med input från workshopen)
 
Workshopen hålls av Elisabet Ahlqvist med inledning av Christina Jönsson Adrial, Enheten för samordning och utveckling på Kungliga biblioteket.

För vidare information: Christina Jönsson Adrial (fornamn.mellannamn.efternamn@kb.se) och Elisabet Ahlqvist (fornamn.efternamn@kb.se)   

 

Sveriges nationalbibliotek