Vision 2012: Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog

Tid: 15 juni 2011, klockan 09.30-16.30
Föreläsare:
Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm
Anmälan: Anmälan

Kungliga Bibliotekets målsättning är att utveckla LIBRIS till en nationell katalog. Annette Johansson har fått i uppdrag att tillsammans med LIBRIS-enheten ta fram en plan för hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Arbetet med planen har skett genom dialog med biblioteken (framför allt folkbiblioteken) och andra intressenter om de förväntningar, behov, möjligheter och eventuella hinder som finns. Läs mer om arbetet med den nationella katalogen på Librisbloggen

Twitter: #natkat

Seminariet kommer att filmas och finnas på KB.se

Avgift: kostnadsfritt men ej utnyttjad plats debiteras. Vi förhinder kan en ersättare utses.

Sista anmälningsdag är den 8 juni.


Program

09.30-10.00 Kaffe och registrering

10.00-11.20 Planen för LIBRIS som nationell katalog
Nuläge, möjligheter och framtiden

11.20-11.30 Frågestund

11.30-12.40 Lunch på egen hand

12.40-13.50 Vad kan LIBRIS erbjuda idag?
Snabbhet, postkvalitet och tjänster

13.50- 14.00 Frågestund

14.00-14.30 Kaffe

14.30-15.30 Erfarenheter från LIBRIS-folkbibliotek
Annica Helgadotter Påle - Oxelösunds bibliotek
Ingalill Walander - Länsbiblioteket i Värmland & Birgitta Sparre - Hagfors bibliotek
Birgitta Hjerpe - Norrköping stadsbibliotek

15.30-15.50 Erfarenheter av Open-Source lösningen Koha
Viktor Sarge - Regionbibliotek Halland

15.50-16.10 Hur kan Axiell medverka till en nationell katalog?
Boris Zetterlund, Axiell

16.10-16.30 Frågestund och summering

Sveriges nationalbibliotek