Utveckla projekt och söka projektmedel

Tid: 28-29 april 2011, start klockan 10.00
Föreläsare:
Plats: Kungliga biblioteket, Stockholm, Garnisonen
Anmälan:

Kursbeskrivning

Kungliga biblioteket ordnar den 28-29 april två seminariedagar för bibliotek som har idéer om utvecklingsprojekt men inte riktigt vet hur de ska gå vidare med en projektbeskrivning och en bidragsansökan.

Dag 1, den 28 april

Förmiddagen ägnas åt projektägarens perspektiv. Den inleds med en genomgång av idéutveckling och projektutformning av Lotta Lekvall, Nätverkstan. Lotta Lekvall har drivit många projekt och har hållit flera projektledarutbildningar.

Därefter presenteras några exempel på framgångsrika projekt och vi ställer frågan: Varför blev de framgångsrika?

Eftermiddagen är inriktad på finansiärernas perspektiv och faktorer som ligger till grund för bedömning vid ansökningar om projektbidrag. Kungliga biblioteket är ett exempel på en finansiär och Jan Hagerlid och Karl Isaksson deltar för att redogöra för och ger exempel på projekt och hur de kan bedömas. Följande moment kommer att illustreras:


• Mål
• Planering
• Resurser
• Kompetens
• Förankring
• Utvärdering
• Söka bidrag - varför då?

Dagen avslutas med diskussion kring en konkret projektbeskrivning.

Dag 2, den 29 april

Deltagande dag 2 baseras dels på att man deltar första dagen, dels att man har med sig en idé till ett projekt som man vill genomföra.

Dagen består av gruppdiskussioner kring projekten där deltagarna hjälper varandra att utveckla projekten under ledningen av en person med stor erfarenhet av att utveckla och genomföra projekt.

Deltagarna är välkomna att skicka in frågor i förväg och uppmuntras att ställa frågor och delta i diskussioner under dagen.

Seminariedagen genomförs av Expertgruppen för kompetensfrågor tillsammans med övriga expertgrupper på KB som är involverade i processen med projektansökningar.

Kursmål

Efter seminariet ska deltagarna ha:
• Översiktlig kunskap om hur man utifrån en idé kan skapa ett utvecklingsprojekt
• Översiktlig kunskap om viktiga faktorer för att ett projekt ska lyckas
• Förståelse för betydelsen av att följa upp och utvärdera projekt liksom för vikten av resultatspridning
• Kunskap om viktiga kriterier vid bedömning av en ansökan om bidrag

Vilka bör delta i seminariet?

Seminariet riktar sig till personer som arbetar med att formulera, planera, genomföra, följa upp och utvärdera utvecklingsprojekt.

Kungliga biblioteket genomförde ett liknande seminarium den 16 juni 2010. Denna gång finns en möjlighet att delta antingen den första dagen, den 28 april, eller den andra dagen, den 29 april, som alltså är en fördjupning. Deltagande den 29 april förutsätter att man deltagit antingen 28 april eller 16 juni 2010.

Pris

Deltagande är fritt. Lunch på egen bekostnad. Antalet platser är begränsat. Anmälan senast 20 april 2011.

Kontakt

Karl Isaksson, Utbildningssamordnare, Avd. för nationell samverkan, Kungliga biblioteket (010-709 36 34, karl.isaksson@kb.se)
Peter Almerud, Ordförande i Svensk förening för informationsspecialister (0733-56 12 23, peter.almerud@gmail.com)

 

Relaterad information

 Lotta Lekvall 

 Peter Linde  

 

Sveriges nationalbibliotek