Seminarium om kompetensfrågor - Utvärdering för verksamhetsutveckling

Tid: 9 november 2011, klockan 10.00-17.00
Föreläsare:
Plats: Kungliga bibliotekets lokaler i Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Anmälan: Anmäl dig här

Det finns idag ett ökande intresse kring att använda utvärderingsmetoder i verksamhetsutvecklande arbete. Det här seminariet är tänkt att belysa möjligheterna för biblioteksorganisationer att självständigt använda utvärdering i verksamhetsutvecklande syfte. Lärande och utveckling står alltmer i fokus av verksamheten och utvärdering ses som ett av flera redskap i bibliotekens arbete med kvalitetsuppföljning och verksamhetsutveckling. 

En viktig utgångspunkt för seminariet är att de som arbetar med utvärdering bör ha insikter om den kritiska reflektionen kring utvärdering, om metodologiska problem som man möter i praktiskt utvärderingsarbete. Vid seminariet är perspektivet utvärderingens möjligheter och begränsningar i såväl projekt som reguljär verksamhet.

Förmiddagens föreläsningar inleds med att Lena Lindgren ger ett forskningsperspektiv på utvärdering inom offentlig verksamhet i allmänhet. Angela Zetterlund ger därefter ett forskningsperspektiv på utvärdering inom biblioteksverksamhet. Eftermiddagens föreläsningar tar upp metod och genomförande av utvärdering inom informations- och bibliotekssektorn. Margareta Nelke tar upp företags- och forskningsbibliotek och Viveca Nyström tar upp folkbibliotek.

Arrangör

Seminariet anordnas av Kungliga bibliotekets Expertgrupp för kompetensfrågor tillsammans med Expertgruppen för biblioteksstatistik. 

Vilka bör delta

Seminariet riktar sig till personer som arbetar med utvecklings- och kvalitetsfrågor inom biblioteksområdet.

Deltagaravgift

1 900 kr

Kontakt

Karl Isaksson, Utbildningssamordnare, Avd. för nationell samverkan, Kungl. biblioteket (010-709 36 34, karl.isaksson@kb.se)
Claes Lennartsson, Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap, Bibliotekshögskolan i Borås (033-435 44 25, claes.lennartsson@hb.se)

Presentation av talare och moderator

Lena Lindgren, fil dr i statsvetenskap (1991) och docent i offentlig förvaltning (2001). Hon arbetar med undervisning och forskning inriktad på teori- och metodutveckling i utvärdering och policyanalys. Hon är också starkt engagerad i samverkan mellan universitetet, den offentliga sektorn och den ideella sektorn. Författare till bl.a. Utvärderingsmonstret – kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn.

Angela Zetterlund, fil dr i biblioteks- och informationsvetenskap, lektor vid Linnéuniversitetet, institutionen för kulturvetenskaper. Forskar inom utvärdering och folkbiblioteksutveckling. Författare till bl.a. Att utvärdera i praktiken: en retrospektiv fallstudie av tre program för lokal folkbiblioteksutveckling.

Margareta Nelke är bibliotekarie, fil.kand. och diplomerad marknadsekonom. Hon arbetade under många år inom Tetra Lavalkoncernen som chef för företagsbiblioteket och ansvarig för Tetra Paks globala Technology Intelligence process. Sedan en tid tillbaka arbetar Margareta på konsultbasis i företaget I.C. at Once med utvecklingsfrågor i informations- och bibliotekssektorn. Hon är författare till Bevaka din omvärld, och Tid för framtid: strategisk verksamhetsutveckling och planering. 

Viveca Nyström är bibliotekarie med erfarenhet av att vara medarbetare, chef och konsult inom biblioteks- och arkivsektorn. Är medförfattare till flera böcker, bl a Bostadsföretagens dokumenthantering : en arkivhandbok, utgiven 1998 och 2005 och Nyttovärdering av bibliotek från 2008. Har haft eget företag sedan 2008 och arbetar med utbildning och föreläsningar, samt utför utvärderingar och uppföljningsprojekt i hela Sverige.

Margareta Lundberg Rodin har mångårig erfarenhet som ledare inom biblioteks- och kultursektorn, idag prefekt vid Institutionen bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. Margareta sitter i styrelsen för Svensk biblioteksförening. Hon forskar inom organisationsledning och framlade 2010 licentiatavhandlingen Chefer i korstryck.

Relaterad information

PP-presentationer

 Lena Lindgren 

 Elisabet Ahlqvist

 Margareta Nelke

 Viveca Nyström

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek