Seminarium om förvärv av e-resurser

Tid: 14 juni 2011, klockan 09.30-17.00
Föreläsare:
Plats: Karolinska Institutet i Solna. Lokalen heter Strix och ligger på von Eulers väg 4B. För att hitta till seminariet, se http://kartor.eniro.se/m/a0Ejy
Anmälan: Anmäl dig här!

Beskrivning

Kungliga biblioteket anordnar den 14 juni ett seminarium om förvärv av e-resurser och en workshop om ERM-system.

Seminarium om förvärv av e-resurser (09:30-12:00. Deltagaravgift: 1200 kr, lunch ingår)

Förmiddagen ägnas åt föreläsningar om olika aspekter på förvärv. Tre biblioteksföreträdare försöker belysa vad som fungerar bäst: traditionell urvalsprincip, paketköp (s.k. Big Deals) eller användarstyrt förvärv? Preliminärt deltar även ett förlag/en distributör.

Workshop om ERM-system (kl 13:00-17:00. Anmälan krävs, men ingen deltagaravgift)

Eftermiddagen kommer att bestå av workshop om ERM-system kring följande teman:

  • Verde, CORAL och EBSCO ERM Essentials “in real life”. Diskussion om arbetsflöden, hur biblioteken samarbetar eller kommer att samarbeta samt framtida behov och förväntningar angående KB:s samordning av e-resurser.
  • Dataflöden mellan ERM och länkservrar m.m. Vad har gjorts och vad behövs?
  • ERM och centrala avtal. Vilka alternativa sätt finns det att distribuera innehålls- och beståndsinformation samt licensvillkor?
Mål

Efter förmiddagens seminarium ska deltagarna ha fått praktisk förståelse för olika förvärvsmodeller och inspiration till att testa nya förvärvsmetoder.
Efter eftermiddagens workshop ska deltagarna ha fått ökad förståelse och insikt om arbets- och dataflöden, samt bibliotekens möjligheter till samarbete när det gäller ERM-system.

Vilka bör delta?

Både föreläsningsdelen och workshopen riktar sig till dig som arbetar med förvärv och administration av e-tidskrifter och e-böcker på forskningsbibliotek. Eftermiddagens workshop förutsätter ett aktivt deltagande i diskussionerna.

Tidpunkt

14 juni 2011, enligt följande:

Seminarium om förvärv av e-resurser: kl 09:30-12:00

Workshop om ERM-system: kl 13:00-17:00

Sista anmälningsdag är den 7 juni 2011.

Plats

Solna, Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket (lokal meddelas senare).

Pris

Seminarium om förvärv av e-resurser: kl 09:30-12:00: 1200 kr (lunch ingår)
Workshop om ERM-system: kl 13:00-17:00: avgiftsfritt (Kaffe ingår. Lunch kan beställas mot självkostnadspris, se anmälningsformulär)

Kontakt

Karl Isaksson, Utbildningssamordnare, Avd. för nationell samverkan, Kungl. biblioteket (010-709 36 34, fornamn.efternamn@kb.se)
Anna Lundén, samordnare för BIBSAM-konsortiet, Avd. för nationell samverkan, Kungl. biblioteket (010-709 36 14, fornamn.efternamn@kb.se)

Rekommenderad litteratur

Relaterad information

 Jill Taylor-Roe

 Ian Hames 

 Ola Tengstam 

 Nils Jansson

 Thomas Trakell 

 Karin Perols/Marie Widigson

 Katarina Standar 

 Susanne Christoffersen

 Anna Lundén

Daniel Forsman 

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek