The Dewey journey in Europe

Tid: 7 april 2011, klockan 09.30-16.30
Föreläsare:
Plats: Stockholm, Kungliga biblioteket
Anmälan: Register here!

The Dewey journey in Europe - a case study of classification in the 21st century

Beskrivning av symposiet på svenska

Registration and coffee 9.30-10.00. The symposium starts at 10.00.

In cooperation with Kungl. biblioteket, National Library of Sweden, Stockholm, the European DDC Users’ Group (EDUG) is organizing its annual meeting and would like to invite you to the symposium

The Dewey journey in Europe – a case study of classification in the 21st century

The Dewey decimal classification (DDC) is one of the most widely used classification systems in Europe, and more countries and libraries are adopting DDC every year. This European journey involves both the application of DDC for retrieval in European libraries and the translation, development and maintenance of DDC from different European countries’ perspectives. How has this affected DDC and the libraries: internationalisation, Europeanisation, localisation? EDUG works in partnership with OCLC to foster cooperation in the development of DDC translations and resolve associated issues for mutual benefit.

The symposium will present cases from Sweden, Great Britain, France, Germany and Austria. Our keynote speaker Joacim Hansson will give us a historical presentation on the choice of classification schemes and the underlying ideas behind them.

Last date for registering is March 24, 2011!

There is no fee for the symposium. For further details or requests contact Magdalena Svanberg at firstname.lastname@kb.se or +46 (0)10 709 36 40

The Dewey journey in Europe - a case study of classification in the 21st century

I samarbete med Kungliga biblioteket arrangerar the European DDC Users´group (EDUG) sitt årliga möte och vill härmed inbjuda dig till årets symposium.

Dewey är ett av de mest spridda och använda klassifikationssystemen i Europa, och fler och fler länder och bibliotek börjar använda Dewey för varje år.

Denna europeiska resa inbegriper både användandet av Dewey för sökning i europeiska bibliotek liksom översättning, utveckling och underhåll av Dewey från olika europeiska länders perspektiv.

Hur påverkar denna europeiska resa Dewey och biblioteken: internationalisering, europeisering, lokal utveckling? EDUG arbetar tillsammans med OCLC för att främja samarbete och utveckling kring översättningarna och för att lösa frågor i anslutning till detta arbete för ömsesidig nytta.

Symposiet kommer att presentera läget för Dewey i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Österrike och ta upp frågor kring översättningar och underhåll.

Inledningstalare Joacim Hansson kommer att ge oss en historisk presentation av val kring klassifikationssystem och de idéer som ligger bakom dem. 

Välkommen med din anmälan senast den 24 mars 2011!

Symposiet är avgiftsfritt. För mer detaljer eller frågor kontakta Magdalena Svanberg på fornamn.efternamn@kb.se eller 010 709 36 40

Dokumentation

 Landry   

 Lindpointner   

 Mitchell 

 Svanberg/Nauri 

 Bellec 

 Lambotte 

 Mengel  

 Whyte 

 

 

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek