Deweykurs för kart- och bildbibliotekarier

Tid: 25-26 augusti 2011, start klockan 09.00
Föreläsare:
Plats: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Anmälan: Anmäl dig här!

KB arrangerar en tvådagars specialanpassad kurs i Dewey för klassifikation av kartor och bilder.

Det blir främst ämnesområdena geografi och historia som kommer att behandlas.

Vi kommer att ta upp hur olika typer av kartor ska klassificeras. T.ex. hur klassar man geologiska kartor, fantasikartor, sjökort och jaktkartor?

Vi kommer även att diskutera hur man kan tänka när bilder ska klassificeras, så att vi efter kursen vet mer om det fungerar att använda Dewey på bildmaterial.

En viss kännedom om Dewey krävs för att kunna tillgodogöra sig kursen. Lämpligt är att t.ex. ha deltagit i KB:s 1-dagsintroduktion.

Preliminärt schema

Torsdag 25 augusti

Förmiddag

Introduktion till val av nummer och nummerbyggnad i Dewey

Eftermiddag

Tabell 1 Standardindelningar

Fredag 26 augusti

Förmiddag

Tabell 2 Geografiska områden, historiska perioder, personer
900 Historia & geografi

Eftermiddag

Fördjupade diskussioner och övningar i att klassificera kartor respektive bilder utifrån intresse.

Sveriges nationalbibliotek