Dag för specialbibliotek

Tid: 26 september 2011, klockan 13.00-17.00
Föreläsare:
Plats: Stockholm, Kungliga bibliotekets hörsal
Anmälan: Anmäl dig här!
Program: Läs programmet!

Förra året kom KB:s rapport om de humanistiska specialbiblioteken:
Humanistiska specialbibliotek. Rapport från en kartläggning av 31 bibliotek utanför högskolan. Av Kerstin Assarsson Rizzi.

Vi vill nu göra en uppföljning och planera hur vi ska gå vidare och hur vi ska utvidga kretsen till att omfatta övriga specialbibliotek. Angelägenheten har ökat i och med KB:s utvidgade uppdrag.

Programmet kommer att innehålla angelägna ämnen och pågående aktiviteter:

  • KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik och dess arbetsgrupp för specialbibliotek
  • Nordiska museet presenterar projektet ”Nya tillgängliga vägar - om specialbibliotekens e-behov
  • Ett nyligen avslutat projekt, ”Sociala rörelsers kulturarvsmaterial” har genomförts av Världsbiblioteket, Solidaritetshuset, Stockholm. Ett konkret resultat från projektet är dessutom en manual för digitalisering och visning av olika typer av material. Den kan användas av andra bibliotek och mindre organisationer inom ABM-sektorn.
  • Hur ska det unika i specialbibliotekens samlingar beskrivas? Hur kan de samverka med och bli en del av den ”nationella samlingen”?

Välkommen med din anmälan senast den 22 september 2011!

 

Presentationer

 Magdalena Gram 

 Oscar Andersson Laurin 

 Mats Lindquist 

 Kerstin Assarsson Rizzi

Christer Larsson, Annika Peurell

Sveriges nationalbibliotek