Biblioteksstämma 2011


 

Tid: 23-24 november 2011, start klockan 18.00
Föreläsare:
Plats: Scandic Sergel Plaza, Brunkebergs torg 9, Stockholm
Anmälan:
Program: Läs programmet

Biblioteksstämman börjar med en middag för deltagarna (anmälan krävs) kvällen innan stämman, den 23 november, 18.30, på Scandic Sergel Plaza, Brunkebergstorg 9, Stockholm.

Dagen efter, 24 november, hålls stämman.

Tanken med biblioteksstämman  

Biblioteksstämman är ett forum för strategiska diskussioner och ett möte över sektorsgränserna. Här ska man kunna diskutera viktiga insatsområden för såväl de närmaste åren, som centrala frågor på längre sikt. Vissa frågor som KB:s nationella referensgrupp och expertgrupper arbetar med, ska också finnas på agendan. I år är det sista året KB håller en stämma i denna form. Med det nya uppdraget och en större målgrupp måste vi hitta nya former för dialog.

Evenemanget vänder sig till särskilt inbjudna. Vi bjuder in företrädare för universitets- och högskolebibliotek, specialbibliotek, läns- och regionbibliotek, informations- och lånecentraler, Internationella biblioteket, stadsbiblioteken i Stockholm, Göteborg och Malmö, Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB), och ordförande/sekreterare i KB:s expertgrupper. Vi bjuder också in representanter för våra andra berörda samarbetsorganisationer.

Möte expertgruppsordföranden och -sekreterare den 23 november

Dagen innan stämman, den 23 november, kl. 14.30-16.30, hålls ett möte med ordförandena och sekreterarna i KB:s expertgrupper. Detta informerar vi om i särskilt utskick.   

Relaterad information

Se filmklippen från Biblioteksstämman 2011

Presentationer

Inledning. Gunnar Sahlin, Gunilla Herdenberg.

Statistik, kvalitet och uppföljning. Cecilia Ranemo.

 Digidaily - Digitalisering av dagstidningar. Heidi Rosen.
Digidailybloggen och filmen 

 Att koppla samman biblioteken - vision och verktyg. Maria Hedenström

 Vad, när? Länkserver, ny katalog. Martin Malmsten.

 KB:s nya inflytandestruktur. Gunilla Herdenberg.

 E-boken - när kommer boomen? Göran Konstenius. 
Rapporten.


 

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek