KB:s databasvisning - TEMA: Nyhetsmedier

Vi tipsar om våra samlingar och databaser inom ämnet historia och demonstrerar några databaser med dagspress och medieinriktning.

Tid: 5 december 2011, klockan 13.00-14.00
Föreläsare:
Plats: Receptionshallen

Nya Lundstedt (Dagstidningar och tidskrifter)

Beskrivning av Svenska dagstidningar och tidskrifter från 1900-.
 
Urval ur digitaliserad svensk dagspress före 1926.

Times Digital Archives (1785-1985)

Digitaliserad version av dagstidningen The Times (London), 1785-1985. Tidningen är återgiven i sin helhet, inklusive artiklar, annonser, illustrationer/fotografier.

New York Times (1851-2007)

Referensdatabas med möjlighet till både ämnes- och fulltextsökning.

SMDB

Svensk mediedatabas är ingången till KB:s audiovisuella samlingar. Innehåller allt som sänts på TV och radio sedan 1979. Dessutom journalfilmer och ljudupptagningar från tidigt 1900-talet och framåt.

Ingen föranmälan behövs!

Kontaktperson: Gunilla Eldebro

Sveriges nationalbibliotek