KB:s databaser - TEMA: Litteratur och litteraturvetenskap

Vi tipsa om våra samlingar och demonstrerar några databaser med litteraturinriktning.

Tid: 26 september 2011, klockan 13.00-14.00
Föreläsare:
Plats: Receptionshallen KB

Literature Resource Center (LRC)
Referens- och fulltextdatabas inom litteraturvetenskap.
Innehåller författarbiografier, verköversikter, sammanfattningar och litteraturkritik.
 
Modern Language Association (MLA) International Bibliography
Ger referenser till artiklar, böcker och rapporter inom språkvetenskap, litteratur, folklore, lingvistik, sedan 1926.
 
Oxford Reference Online
Uppslagsverk och referensdatabas. Innehåller fakta, definitioner och översättningar från ordböcker och uppslagsverk.
 
Litteraturbanken
Svenska klassiker – i vid bemärkelse – i pålitliga digitala fulltextversioner. Almqvist, Bremer, Strindberg med flera. Ett samarbete mellan Kungl. biblioteket, Språkbanken vid Göteborgs universitet, Svenska Akademien, Svenska Vitterhetssamfundet och Kungl. Vitterhetsakademien.
 
Eddifah
I den nationella referensdatabasen Ediffah ingår handskriftsavdelningarna vid Universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund och Uppsala, Kungliga biblioteket och som tekniska partners Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet och Riksarkivet.
Brevdatabas Svensk Arkivinformation (SVAR)

Referensdatabas med brevskrivarregister från fem institutioner; Kinda lokalhistoriska arkiv, Kungliga biblioteket, Linköpings stiftsbibliotek, Nationalmuseum och Riksarkivet.

SMDB
Litterära genombrott, författarsamtal, filmade böcker och poetry slam. I SMDB finns radio- och tv-sändningar, filmer och skivor från slutet av 1800-talet fram till i dag. Vi visar hur du söker, beställer och får tillgång till materialet.

Ingen föranmälan behövs!

Denna vägledning ges även 10/10 kl. 13-14

Kontaktperson: Gunilla Eldebro

Sveriges nationalbibliotek