Introduktionskurs i Dewey

Med början hösten 2010 erbjuder KB utbildning i Dewey decimalklassifikation för de bibliotek som bestämt sig för en övergång till Dewey.

Tid: 27 september 2010
Föreläsare:
Plats: Hörsalen KB Humlegården
Anmälan: Anmäl dig här
Två slags utbildningar kommer att erbjudas: en 1-dags introduktion avsedd för alla som arbetar med katalogen eller vägleder användare, och en veckolång kurs avsedd för de katalogisatörer som på egen hand ska kunna konstruera Deweykoder. Den första dagen av veckokursen sammanfaller med 1-dagsintroduktionen.

1 Dags introduktionskurs

Kursen är avsedd för:

  • referensbibliotekarier och andra som arbetar med att vägleda användare
  • katalogisatörer med behov av översiktliga kunskaper om Dewey
  • andra med behov av översiktliga kunskaper om Dewey.

Efter introduktionen ska deltagarna:

  • känna till de allmänna principerna i Dewey
  • känna till några viktiga skillnader och likheter jämfört med SAB
  • kunna hitta vad en Deweykod betyder
  • kunna använda de verktyg för sökning och klassifikation som finns
  • kunna använda Dewey för ämnessökning.

Kostnad

500 kr per person, inkl kaffe/te och lunch

E-learning

E-learning används som komplement efter utbildningstillfällena. Mer information kommer i samband med kurstillfällena.

Kontakt

Praktiska frågor och frågor om bokning:
Karl Isaksson, fornamn.efternamn@kb.se, 08-463 41 66

Kursinnehåll:
Magdalena Svanberg, fornamn.efternamn@kb.se, 08-463 44 45

 

Sveriges nationalbibliotek