Söka projektbidrag - till vad då? Från idé till projektverklighet!

Tid: 16 juni 2010, klockan 10.00-17.00
Föreläsare:
Plats: Stockholm, Kungliga biblioteket
Anmälan: Anmäl dig här

Kursbeskrivning

Kungliga biblioteket ordnar den 16 juni en seminariedag för bibliotek som har idéer om utvecklingsprojekt men inte riktigt vet hur de ska gå vidare med en projektbeskrivning och en bidragsansökan.

Förmiddagen ägnas åt projektägarens perspektiv. Den inleds med en genomgång av idéutveckling och projektutformning av Frida Hallén, Metamatrix.

Därefter presenteras några exempel på framgångsrika projekt och vi ställer frågan: Varför blev de framgångsrika? Jörgen Eriksson, Lunds Universitets bibliotek, Biblioteksdirektionen, och Jessica Lindholm, Malmö högskola, Bibliotek och IT, pratar om sina erfarenheter av att driva projekt.

Eftermiddagen är inriktad på finansiärens perspektiv och faktorer som ligger till grund för bedömning vid ansökningar om projektbidrag. Jan Hagerlid och Karl Isaksson, Kungliga biblioteket pratar och ger exempel på projekt och hur de kan bedömas. Följande moment kommer att illustreras:

• Mål
• Planering
• Resurser
• Kompetens
• Förankring
• Utvärdering
• Söka bidrag - varför då?

Deltagarna är välkomna att skicka in frågor i förväg och uppmuntras att ställa frågor och delta i diskussioner under dagen.

Seminariedagen genomförs av Expertgruppen för kompetensfrågor tillsammans med övriga expertgrupper på KB som är involverade i processen med projektansökningar.

Kursmål

Efter seminariet ska deltagarna ha:
• Översiktlig kunskap om hur man utifrån en idé kan skapa ett  utvecklingsprojekt
• Översiktlig kunskap om viktiga faktorer för att ett projekt ska lyckas
• Förståelse för betydelsen av att följa upp och utvärdera projekt liksom för  vikten av resultatspridning
• Kunskap om viktiga kriterier vid bedömning av en ansökan om bidrag

Vilka bör delta i seminariet?

Seminariet riktar sig till personer som arbetar med att formulera, planera, genomföra, följa upp och utvärdera utvecklingsprojekt.

Kontakt

Karl Isaksson, Utbildningssamordnare, Avd. för nationell samverkan, Kungliga biblioteket (08-463 41 66, karl.isaksson@kb.se)
Peter Almerud, Ordförande i Svensk förening för informationsspecialister (0733-561223, peter.almerud@gmail.com)


 

Dokumentation

Filminspelningar från seminariet


Presentationer i bildspel: 
Frida Hallén, Metamatrix  

Jessica Lindholm, Malmö högskola

Jörgen Eriksson, Lunds universitet

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek