Räkna med kvalitet och indikatorer!

Tid: 10 juni 2010, klockan 10.00-16.30
Föreläsare:
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Anmälan:
Program: Läs programmet

Det blir allt viktigare att mäta och analysera biblioteksverksamheten – men hur gör vi egentligen?

I början av juni kommer Kulturrådet att presentera resultaten från 2009 års biblioteksstatistik.

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik inbjuder till seminarium den 10 juni 2010 på Karolinska Universitetssjukhuset (huvudentrén), i Nanna Schwartz auditorium

Temat är kvalitet och indikatorer – och förstås en redovisning av 2009 års biblioteksstatistik!

Moderator för dagen är Tore Torngren, ordförande i KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik.

Deltagaravgift: 900 ex moms

Maxantal: 100 personer.

Sista anmälningsdag har förlängts till fredag den 4 juni.   

Ur programmet:

Hur gör man ett kvalitetsindex?

Mittuniversitetets bibliotek fick i uppdrag av universitetets ledning att skapa ett index som visar hur bibliotekets verksamhet fungerar och hur väl biblioteket uppfyller de mål som finns i universitetets utvecklingsplan.

Vi kunde ha valt att samla ihop den statistik vi redan använde och levererat siffror på antal utlån, nedladdningar etc. men istället valde vi en annan väg.

Vi såg en möjlighet att via arbetet med kvalitetsindex nå en tydligare förståelse för hur integrerat bibliotekets verksamhet är med övriga områden inom lärosätet, samtidigt som vi på ett praktiskt plan fick fundera över på vilka mätbara sätt vi stödjer utbildningen och forskningen.

Vi ger en presentation över vårt val av uträkning och arbetssätt samt gör några nedslag kring problemställningar och valda lösningar:

  • Vad mäter vi och i förhållande till vad (lärosätet, andra bibliotek)?
  • Hur definierar vi områden som skall mätas och hur viktas de? 
  • Vilka indikatorer använder vi och hur viktas de?
  • Hur administreras arbetet med kvalitetsindex i den ordinarie verksamheten?
  • Två ”körningar” har gjorts, ett för år 2008 och ett för år 2009, vad gav resultaten och vad har vi lärt oss?
  • Vilka användningsområden finns för ett kvalitetsindex?

 

 

 

Dokumentation

 Cathrine Berggren 
 Torrill Redse
 Cecilia Ranemo

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek