”Money matters” - Ekonomisk planering och budgetcykler i verkligheten


 

Tid: 30 september 2010, klockan 10.15-17.00
Föreläsare:
Plats: Kungliga biblioteket, Garnisonen, Stockholm
Anmälan:
Program:

Kursbeskrivning

Kungliga biblioteket anordnar den 30 september en kursdag för personal som köper in e-resurser på bibliotek. Även representanter från förlag och agentföretag välkomnas att delta.

Syftet är att de som arbetar med e-resurser ska få en grundläggande genomgång av de viktigaste momenten inom förvärv av e-resurser.
Utifrån både biblioteks- och leverantörsperspektiv ges en översikt över hur ekonomiska strategier, planering och budgetcykler hos bibliotek, förlag och agenter påverkar varandra.
Temat för dagen är ekonomisk planering och budgetcykler på bibliotek och hos leverantörer.
Deltar gör bl a Linda Lindström, Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket, Tommy Kågner, SAGE, Jakob Harnesk, EBSCO Information Services och Anna Lundén, BIBSAM-konsortiet.

Kursmål

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha fått grundläggande kunskap om:
• Ekonomisk planering och budgetcykler på bibliotek
• Ekonomisk planering och budgetcykler hos förlag, samt hur man organiserar sin verksamhet
• Ekonomisk planering och budgetcykler hos agenter, samt vilken roll agenten har

Efter genomgångarna ska deltagarna ha fått en överblick över vilka strategiska, ekonomiska faktorer som är av intresse, för att med det som utgångspunkt tillsammans kunna diskutera förbättrings- och effektiviseringsförslag för samarbetet mellan de olika aktörerna. Förhoppningen är att en ökad medvetenhet och förståelse för varandras roller och intressen kan bidra till att förvärvsprocessen effektiviseras för både bibliotek, förlag och agenter.

Vilka bör gå denna kurs?

Kursen riktar sig till dig som arbetar med ekonomi och förvärv av e-resurser och vill fördjupa dina kunskaper inom området. 

Kurstillfälle

30 september, kl 10.15-17.00.
Sista anmälningsdag är den 21 september 2010.

Plats

Stockholm, Kungliga bibliotekets lokaler i Garnisonen. Lokal Albion.

Pris

1 500 kr. Lunch och fika ingår

Kontakt

Karl Isaksson, Utbildningssamordnare, Avd. för nationell samverkan, Kungl. biblioteket (08-463 41 66, fornamn.efternamn@kb.se)
Anna Lundén, Samordnare för BIBSAM- och Samsökkonsortierna, Avd. för nationell samverkan, Kungl. biblioteket (08-463 42 75, fornamn.efternamn@kb.se)

 

Rekommenderad litteratur

Challenges for academic libraries in difficult economic times

A new guide from the Research Information Network (focuses on how academic librarians are experiencing and responding to financial cuts in the current economic climate) 

The E-Resources Management Handbook 
Kapitel: A beginner's guide to working with vendors

Kapitel: The vital link: the role of the intermediary in e-resources

TRANSFER Code of Practice 


 

Karl Isaksson

Presentationer

 Anna Lundén, KB 

 Linda Lindström, KIUB  

 SAGE  

 

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek