LIBRIS inspirationsdagar

Tid: 28-29 oktober 2010, start klockan 09.30
Föreläsare:
Plats: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

I år har LIBRIS användarmöte förvandlats till två inspirationsdagar med temat ”Översikt och insikt”. Första dagen är ett heldagsseminarium med information och presentationer av aktuella frågeställningar och strategiska vägval för biblioteken och LIBRIS. Den andra dagen viks åt konkreta workshops och diskussioner i mindre grupper.

Twitter: #librisinsp
Flickr:  librisinsp

Heldagsseminarium 28 oktober
Tid: 09.30-16.30


Plats: Karlavägen 100, Stockholm
Garnisonen Konferens

09.30-10.00 Kaffe och registrering

Moderator förmiddagen: Gunilla Herdenberg

10.00-10.50 Keynote: Den kreativa organisationen

Farida Rasulzada, Institutionen för psykologi, Lunds universitet, http://www.farida.se. Farida disputerade med en avhandling om kreativitet, innovation och välbefinnande. I sin keynote kommer hon att tala om den kreativa organisationen och vad organisationen uppnår när den ger personalen utrymme att vara kreativ och innovativ. Farida ger exempel på hur företag kan öka sin kreativitet och pekar på hur kommunikation, ledarskap, medarbetare och kunder kan påverka både utvecklingen och resultatet.

10.50-11.10 KB:s nya uppdrag
Gunilla Herdenberg

11.10-11.20 Paus

11.20-12.30 Vart är vi på väg?
Vision och strategi för informationsförsörjning
Maria Hedenström, Anders Söderbäck, Martin Malmsten, Marja Haapalainen och Kristin Olofsson

Lunch 12.30-13.45

Moderator eftermiddagen: Annika Annemark, BTH

13.45-13.50 Presentation av LIBRIS expertgrupp
Annika Annemark, ordförande LIBRIS expertgrupp

13.50-14.30 Vad gör vi i höst?
Visionen tar form - några exempel
Anders Ljung, Maria Hedenström, Martin Malmsten och Anna Lundén

14.30-15.00 Blixtpresentationer:
5 minuter var - idéer och projekt från bibliotekssverige

Favorittidskrifter Glenn Haya, KIB

Forskarstyrd digitalisering Anna Swärd Bergström, Umeå UB

Flopac Krister Andreasson, Mölndals stadsbibliotek

SUB:s lösning av "LIBRIS som lokal OPAC", Tomas Johansson, Stockholms UB

Implementering av Ebsco Discovery Service
, Theodor Tolstoy, Stockholms UB

15.00-15.20 Kaffe

15.20-16.00 Korta aktuella nedslag:

Licenser och statistik
Anna Lundén

WorldCat Gunilla Herdenberg, Anders Söderbäck

Bibliografisk försörjning Tomas Friberg

Fjärrlåneutredningen, remissvar Elisabet Ahlqvist, Britt Sagnert

RDA, Dewey Anders Cato

Fria e-resurser i LIBRIS Christer Larsson

16.00-16.30 Frågestund och summering


Workshops 29 oktober

Alla workshops är nu fulltecknade men det går att anmäla sitt intresse för att köa till LIBRIS kundservice.  Anmäl ditt intresse till LIBRIS kundservice, e-post: libris[snabela]kb.se.

Lunch på egen hand.

I. Designmetodik

Kom och ta del av några metoder och verktyg man kan använda sig av under en design- och utvecklingsprocess. Det kan handla om allt från strategi (vad ska vi göra?) och research (metoder för att få insikt i användares behov och motivation), till interaktionsdesign (att omvandla researchdata till utformning av en tjänst).

Denna workshop varvar kortare introduktioner med praktiskt arbete.

Halvdag: 9.00-12.00
Ledare: Kristin Olofsson och Johan Ahrén
Lokal: Garnisonen, rum "Djurgården"
Målgrupp: Alla intresserade
Antal deltagare: 15


II. Introduktion till LIBRIS öppna infrastruktur

Vi anordnar en halvdagsworkshop kring LIBRIS öppna infrastruktur. Denna workshop kommer att innehålla information om LIBRIS API:er och tankarna bakom dessa, samt en diskussion om vilka möjligheter detta öppnar för framtiden. Vilka möjligheter finns att sprida, använda och tillgängliggöra informationen i LIBRIS och relaterade system? Dessa frågor blir än mer aktuella när LIBRIS, som en konsekvens av KB:s nya uppdrag, utökas med mer information från folkbibliotek, publiceringssystem och elektroniska databaser. Även möjligheten att använda LIBRIS som lokal OPAC bygger på denna öppna infrastruktur. Denna workshop vänder sig till dig som är intresserad av att lära dig mer och diskutera.

Halvdag: 9.00-12.00
Ledare: Anders Söderbäck och Per Åberg
Lokal: Garnisonen, rum "Observatorielunden"
Målgrupp: Alla intresserade, kräver inga tekniska förkunskaper
Antal deltagare: 40

III. Idégenerering 

Det bästa sättet att få en lysande idé är att ha många idéer. Vi går igenom metoder och tekniker för idéskapande.

Halvdag: 13.00-16.00
Ledare: Anders Ljung, Marja Haapalainen och Lisa Hunemark
Lokal: Garnisonen, rum "Djurgården"
Målgrupp: Alla intresserade
Antal deltagare: 25

IV. LIBRIS öppna infrastruktur i praktiken

En aktiv workshop för dig som arbetar eller planerar att arbeta med de API:er som LIBRIS tillandahåller: Xsearch, stavnings-API, SFX API, MetaLib X-server, bX API med flera.

Tillsammans tar vi fäste på några idéer kring integration av API:er och försöker att lösa problemen praktiskt eller föreslå förbättringar. Det blir ett tillfälle att träffa andra som arbetar med liknande frågor och en möjlighet att ventilera idéer, problem och exempel på kod och lösningar som förhoppningsvis ger en skjuts framåt i utvecklingen.
 
Vi vill att du som är intresserad av att delta kan arbeta praktiskt med kod på något sätt. Du behöver inte vara expert inom alla områden, men du bör ha kunskaper om hantering av XML och Javascript. Saknar du en egen miljö där du utvecklar och kan testa kod kan LIBRIS tillhandahålla sandlådor för tester i till exempel PHP.
Utgå gärna från något praktiskt problem som du har och som du vill lösa.

Heldag: 9.00-16.00
Ledare: Urban Andersson (Göteborgs universitetsbibliotek), Rolf Johansson (Chalmers bibliotek) och Theodor Tolstoy (Stockholms universitetsbibliotek)
Lokal: LIBRIS utbildningsrum, Biblioteksgatan 29
Målgrupp: Alla intresserade, tekniska förkunskaper krävs (se ovan).
Speciella krav: Vi ser gärna att du har med egen dator
Antal deltagare: 15

 

Presentationer

 KB:s nya uppdrag
Maria Hedenström

 Vision
Maria Hedenström

 Vart är vi på väg?
Anders Söderbäck

 Nationell databrunn.
Marja Haapalainen

 LIBRIS som lokal OPAC (L-OPAC).
Kristin Olofsson

 Vart är vi på väg? pt. 2.
Anders Söderbäck

 L-OPAC light.
Anders Ljung

 Nationell katalog.
Maria Hedenström

 Innehåll/artiklar/-licenser.
Anna Lundén

 Teknisk infrastruktur.
Anders Söderbäck

 Forskarstyrd digitalisering.
Anna Bergström, Umeå UB

 Flopac.
Krister Andreasson, Mölndals stadsbibliotek

 SUB:s lösning av LIBRIS som lokal OPAC.
Tomas Johansson, Stockholms UB

 Implementering av Ebsco Discovery service.
Theodor Tolstoy, Stockholms UB

 Licenser och statistik.
Anna Lundén

 WorldCat och OCLC.
Anders Söderbäck

 Fjärrlåneutredningen, remissvar.
Elisabet Ahlqvist, Britt Sagnert

 RDA, Dewey.
Anders Cato

 Fria e-resurser i LIBRIS.
Christer Larsson

Sveriges nationalbibliotek