Grundkurs i LIBRIS-katalogisering

Tid: 2-4 juni 2010, start klockan 13.00
Föreläsare:
Plats: Biblioteksgatan 29, 1 tr., Stockholm
Anmälan: Anmäl dig här


KURSEN ÄR FULLTECKNAD.

Kungl. biblioteket arrangerar den 2-4 juni 2010 en grundkurs i LIBRIS-katalogisering.

Kursen omfattar 2,5 dagar med föreläsningar och praktiska övningar.


Kursen vänder sig till personer som inte har katalogiserat i LIBRIS tidigare. Inga förkunskaper inom detta område krävs. Kursdeltagarna bör vara knutna till ett registrerande LIBRIS-bibliotek, endast i mån av plats kan andra komma i fråga.

Kursens innehåll

Kursen inleds med en halv dags övergripande information om LIBRIS och bibliotekens roll i det nationella katalogiseringssamarbetet. Ämnen som tas upp är exempelvis förhållandet mellan LIBRIS och de lokala systemen, bibliotekens åtaganden och det tekniska stöd LIBRIS kan erbjuda. Dag II och dag III är en introduktion till katalogisering i LIBRIS. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar. Kursen behandlar enbart tryckt material.

Kursens mål

  • Förstå vilka rättigheter och skyldigheter man har som LIBRIS-bibliotek
  • Katalogisera enkla monografiska och seriella publikationer (bibliografiska poster)
  • Registrera beståndsuppgifter för monografiska och seriella publikationer (beståndsposter)
  • Utforma namnformer för personer (auktoritetsposter)

Anmälan

Kursavgift: 3 500 SEK exkl. moms. I avgiften ingår kursdokumentation samt eftermiddagskaffe dag 1, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe dag 2 och dag 3. Kursavgiften faktureras efter avslutad kurs.

För frågor om kursens innehåll, kontakta Olof Osterman, kursansvarig, 08 463 4438, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.

För övrig information: Britt Sagnert eller Inger Klondiras
e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.

Anmäl dig senast den 10 maj.


 

Sveriges nationalbibliotek