Grundläggande utbildning om databaslicenser och förhandlingsteknik

 

Tid: 17-18 februari 2010, start klockan 10.00
Föreläsare:
Plats: Stockholm, Hörsalen, Kungliga biblioteket
Anmälan: Anmäl dig här

Kursbeskrivning

Kungl. biblioteket ordnar den 17 och 18 februari två kursdagar för de som köper in e-resurser till biblioteken.

Syftet är att de som arbetar med elektroniska resurser ska få en grundläggande genomgång av ett par av de viktigaste momenten inom förvärv av e-resurser:

  • Licensavtal
  • Förhandlingsteknik
  • Regelverk
  • Avtalstillämpning

Som deltagare kan du vara med en av dagarna eller båda dagarna. Dag 1 är en mer övergripande genomgång och dag 2 innehåller tillämpning på svenska förhållanden.

Kursmål

Efter genomgången kurs dag 1 ska deltagarna ha fått:

  • Grundläggande avtals- och licenskunskap
  • Grunder i förhandlingsteknik inom området

Efter genomgången kurs dag 2 ska deltagarna ha fått kunskap om:

  • Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden
  • Hur tillämpar man regelverk i praktiken (fallstudie ingår)

Vilka bör gå denna kurs?

Kursen riktar sig till dig som arbetar med förvärv av e-resurser och vill fördjupa dina kunskaper inom området.

Kurstillfälle

Den 17 februari 2010: Charles Oppenheim, Professor of Information Science, Loughborough University. Föreläsningen sker på engelska.

Den 18 februari 2010: Jerker Rydén, Chefsjurist KB, samt Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC. Tillämpbart framförallt inom det statliga området.

Man kan anmäla sig till en eller båda dagarna. För båda dagarna gäller tiden 10.00-16.00. Sista anmälningsdag är den 10 februari 2010.

Pris 

2 000 kr per dag eller 3 000 för båda dagarna

Kontakt

Karl Isaksson, Utbildningssamordnare, Avd. för nationell samverkan, Kungl. biblioteket (08-463 41 66, fornamn.efternamn@kb.se)
Charlotte Hillergård, Licenshandläggare, Avd. för nationell samverkan, Kungl. biblioteket (08-463 42 60, fornamn.efternamn@kb.se)

Ytterligare information

Anmälningsformulär och datum för anmälan kommer att skickas ut inom kort.
Dessa kursdagar kommer att hållas i Stockholm. Lokal meddelas senare, liksom kostnad för att delta. Då kommer även en lista över rekommenderad litteratur att finns tillgänglig, samt eventuella läsinstruktioner.

Föreläsare

Charles Oppenheim är Professor of Information Science, Loughborough University i Storbritannien. Hans intresse inom området fokuserar på juridik, knowledge management, elektronisk publicering, etiska frågor, samt ekonomiska relaterade till elektronisk publicering.
Medlem i JISC och 2009 höll han kursen Licences and their Negotiation i UKeiG´s regi.

Jerker Rydén är KB:s chefsjurist och Magnus Josephson är upphandlingsjurist på OPIC.

 


 

Sveriges nationalbibliotek