Biblioteksstämma 2010

Tid: 18-19 november 2010, start klockan 18.00
Föreläsare:
Plats: Radisson Blu Royal Park Hotel, Stockholm
Anmälan:

Biblioteksstämman börjar med en middag för deltagarna kvällen innan stämman, den 18 november, kl. 18.00, på Radisson Blu Royal Park Hotel i Frösundavik i Solna. (Konferensanläggningen)

Evenemanget vänder sig till särskilt inbjudna. Vi bjuder in bland andra cheferna vid universitets- och högskolebiblioteken, specialbiblioteken och cheferna för folkbiblioteken i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö, ordförande/sekreterare i KB:s expertgrupper, representant för Kulturrådet, generalsekreteraren för Svensk biblioteksförening, Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB), samt Svensk förening för informationsspecialister (SFIS).

Tanken är att biblioteksstämman ska vara ett forum för strategiska diskussioner och ett möte över sektorsgränserna. Här ska man kunna diskutera viktiga insatsområden för såväl de närmaste åren, som centrala frågor på längre sikt. Vissa frågor som KB:s nationella referensgrupp och expertgrupper arbetar med, ska också finnas på agendan.

Möte med expertgruppsordförandena den 18 november 

Dagen innan stämman, den 18 november, kl. 14.30-17.00, planerar vi för ett möte med ordförandena och sekreterarna i KB:s expertgrupper. Riksbibliotekarie Gunnar Sahlin och Gunilla Herdenberg, chefen för Avdelningen för nationell samverkan, deltar i en del av detta möte.

  

 

Sveriges nationalbibliotek