Mötesplats Open Access 2009

Tid: 26-27 november 2009, start klockan 09.30
Föreläsare:
Plats: Uppsala universitetsbibliotek

Välkommen till informations- och diskussionsdagar om högskolans elektroniska publicering, i Uppsala den 26-27 november!

Mötesplats Open Access 2009 – erfarenheter, idéer och planer

Sveriges nationalbibliotek