LIBRIS allmänna användarmöte

Den 17 september arrangerar Kungl. biblioteket, Enheten för LIBRIS-systemen och databaslicenser ett allmänt användarmöte. Mötet vänder sig till alla typer av LIBRIS-bibliotek.

Anmälan
Konferensavgift: 500 SEK (exkl. moms)

I avgiften ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Deltagaravgiften faktureras efter avslutad konferens.

Anmälan är bindande. Vid förhinder kan en ersättare utses.

Välkommen med din anmälan senast 10 september 2009.

Tid: 17 september 2009, klockan 09.30-16.30
Föreläsare:
Plats: Garnisonen Konferens, Stora Hörsalen, Stockholm
Anmälan: Anmäl dig här

observera lokalbyte till: Garnisonen Konferens

Program

Kaffe från 9.00. Programmet börjar 09.30 och slutar ca 16.30.

 • 09.00 Kaffe

 • 09.30 Välkomsthälsning - Inledning
  Maria Hedenström, enhetschef LIBRIS-systemen och databaslicenser

 • 10.00 Design och utveckling
  Arbetet med design och utveckling av LIBRIS tjänster 
  Henrik Lindström

 • 10.30 SwePub
  Arbetet med att tillgängliggöra den svenska vetenskapliga publiceringen i LIBRIS
  Kristin Olofsson

 • 10.45 Bensträckare

 • 11.00 LIBRIS öppna infrastruktur
  LIBRIS arbetar aktivt med att göra katalogen öppen och tillgänglig. LIBRIS-poster är fritt tillgängliga och möjliga att återanvända i andra  system och genom LIBRIS öppna API: er kan tjänster utvecklade av LIBRIS byggas in i andra system.
  Anders Söderbäck

 • 11.45 Lunch

 • 13.00  Öppna bibliotek
  Öppna bibliotek är en öppen och tillgänglig tjänst som kan användas av alla svenska bibliotek.
  Daniel Andersson, Stockholms stadsbibliotek och Daniel Forsman, Högskolebiblioteket i Jönköping

 • 13.30 Vad ska LIBRIS-katalogen innehålla?

  Malmö stadsbibliotek i LIBRIS
  Arbetet med att läsa in Malmö stadsbiblioteks poster i LIBRIS
  Tomas Friberg

  E-resurser
  Idag hanteras stora delar av LIBRIS-bibliotekens e-resurser via automatiserade inläsningsrutiner. Liknande rutiner finns för akademiska avhandlingar (DiVA) m.m. Samtidigt kommer den traditionella manuella katalogiseringen att behövas även i framtiden. Hur kan dessa insatser samspela? Kan databasens kvalitet påverkas? ...
  Christer Larsson
   
  Uppgradering av Voyager
  Arbetet med den planerade uppgraderingen av Voyager.
  Tomas Friberg

 • 14.30 Kaffe

 • 15.00 Aktuellt
   
   Webbkatalogisering, Anders Söderbäck
   Drift av LIBRIS-systemen, Arvid Oja
   Sondera, Kristin Olofsson
   LIBRIS som lokal OPAC, Kristin Olofsson
   Fråga biblioteket, Lars Nordesjö
   Samsök, Anders Söderbäck

 • 16.00 Sammanfattning och frågestund

Vid frågor kontakta LIBRIS kundservice,
e-post: libris[snabela]kb.se


 


 

Presentationer

 Maria Hedenström Inledning
 Tomas Friberg Uppgradering av Voyager
 Christer Larsson Bibliotekens bestånd och innehållet i LIBRIS
 Henrik Lindström Design och utveckling
 Kristin Olofsson SwePub
 Kristin Olofsson. LIBRIS som lokal OPAC
 Anders Söderbäck LIBRIS öppna infrastruktur

 

Sveriges nationalbibliotek