Fördjupningskurs i monografikatalogisering

Tid: 22 april 2009, klockan 09.00-16.30
Föreläsare:
Plats: Stockholm, Biblioteksgatan 29, 1 tr
Anmälan: Anmäl dig här

Kursen är fulltecknad!

Kursen omfattar 1 dag med föreläsningar och praktiska övningar och vänder sig till dig som har deltagit i KB:s grundkurs i LIBRIS-katalogisering. Du bör vara knuten till ett registrerande LIBRIS-bibliotek, endast i mån av plats kan andra deltagare komma i fråga. Endast en deltagare per institution om antalet anmälningar överstiger antalet lediga platser.

Kursens innehåll

Kursen innehåller följande: Undervisning i uniforma titlar utifrån bibliografiska poster. Modeller av flerbandsverk som förekommer i LIBRIS och hur de katalogiseras. Import och övertagande av utländska poster från andra databaser.
Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar. Kursen behandlar enbart tryckt material. 

Kursens mål

Att få kunskap om

  • uniforma titlars utformning
  • de olika flerbandsverksmodeller som finns i LIBRIS och vilken modell man bör välja
  • hur import av bibliografiska poster går till och hur de bibliografiska posterna hanteras efter övertagandet.

Anmälan

Kursavgift: 2.000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår kursdokumentation, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Kursavgiften faktureras efter avslutad kurs.

För frågor om kursens innehåll, kontakta Olof Osterman, kursansvarig, 08-463 44 38, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se

För övrig information: Britt Sagnert eller Inger Klondiras, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se

Välkommen med din anmälan senast den 3 april.

 

Sveriges nationalbibliotek