Biblioteksstämman 2009

Tid: 19-20 november 2009, start klockan 18.30
Föreläsare:
Plats: Radisson Blu Royal Park Hotel, Stockholm
Anmälan:

Biblioteksstämman börjar med en middag för deltagarna kvällen innan stämman, den 19 november, kl. 18.30, på Radisson Blu Royal Park Hotel i Frösundavik i Solna. ( Konferensanläggningen )

Evenemanget vänder sig till särskilt inbjudna. Vi bjuder in bland andra cheferna vid universitets- och högskolebiblioteken, specialbiblioteken och cheferna för folkbiblioteken i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö, ordförande/sekreterare i KB:s expertgrupper, representant för Kulturrådet, generalsekreteraren för Svensk biblioteksförening, Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB), samt Svensk förening för informationsspecialister (SFIS).

Tanken är att biblioteksstämman ska vara ett forum för strategiska diskussioner och ett möte över sektorsgränserna. Här ska man kunna diskutera viktiga insatsområden för såväl de närmaste åren, som centrala frågor på längre sikt. Vissa frågor som KB:s nationella referensgrupp och expertgrupper arbetar med, ska också finnas på agendan.

Möte med expertgruppsordförandena den 19 november 

Dagen innan stämman, den 19 november, kl. 14.30-17.00, planerar vi för ett möte med ordförandena och sekreterarna i KB:s expertgrupper. Riksbibliotekarie Gunnar Sahlin och chefen för avd. för Nationell samverkan Gunilla Herdenberg deltar i en del av detta möte.

  

 

Presentationer

Gunilla Herdenberg, Gunnar Sahlin 
Jonas Andersson 

Expertgrupperna:
Biblioteksstatistik 
Fråga biblioteket 
Kompetensfrågor  
Libris samkatalog 
Nationella licenser
Nationella referensgruppen 
OpenAccess.se 
Sverigebiblioteket 

  

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek