Auktoritetskontroll i LIBRIS

Tid: 9 juni 2008, klockan 10.00-16.00
Föreläsare:
Plats: Kungl. bibliotekets hörsal
Anmälan: pia.leth@kb.se

Härmed inbjuds du till ett seminarium kring auktoritetskontroll i LIBRIS.

Seminariet tar upp vikten av kontrollerade sökingångar, (hur såg det ut i de gamla kortkatalogerna - vad hände när katalogerna datoriserades?)

Kort historik över LIBRIS och vad samkatalogen står för:

  • Auktoritetsarbete i LIBRIS samkatalog idag
  • KB:s arbete med riktlinjer för auktoritetsarbetet, de globala rättelsefunktionerna etc.
  • Auktoritetsarbete på Riksarkivet och Statens ljud- och bildarkiv
  • Hur mycket arbete ska vi lägga ner, är allt lika viktigt?
  • Trender i de nya bibliotekskatalogerna - vad innebär det för auktoritetsarbetet

Kaffe på för- och eftermiddagen, lunch på egen hand

Anmälan senast tisdag 3 juni till Pia Leth.

Kontakt

Pia Leth, Anders Cato, Ingrid Berg, Christer Larsson

E-post enligt fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek