Med objektet i centrum II


 

Tid: 14-15 maj 2009
Föreläsare:
Plats: Naturhistoriska Riksmuseet

Bilder i kulturarvsinstitutionernas samlingar har alltid - i större eller mindre utsträckning - väckt intresse. I den akademiska världen har visuella studier blivit ett begrepp inom ett flertal discipliner, nya analysmetoder utvecklas och intresset växer för bildens roll i samhället. Samtidigt finner arkiv, bibliotek och museer nya kanaler för förmedling av bilden som en del av kulturarvet. Webben är ett självklart verktyg och allt fler samlingar blir tillgängliga för en allt större publik. Dock ifrågasätter många den digitala förmedlingen. Vad är det egentligen som användarna får tillgång till? Vad får de inte tillgång till?

ABM-centrum vill med uppföljningsseminariet Med objektet i centrum II återigen sätta fokus på de visuella objekten i våra samlingar. Utgångspunkten blir nu, så som vid det första seminariet 2001, en betraktelse av visuella objekt av kollegor inom ABM-sektorn och representanter för såväl forskarvärlden som fotografyrket.

Sveriges nationalbibliotek