Boktransporter

Denna informationssida har skapats för bibliotek som är intresserade av att ta del av material som KB har sammanställt rörande upphandling och ramavtal för packning, rangering och transport av böcker.

År 2008 gjorde KB en upphandling för boktransporter för fjärrlån. Företaget NBT (SBT) vann anbudsangivningen och KB tecknade ett ramavtal för packning, rangering och transport.

Anbudsansökan (2008)    

Ramavtalet (2008) 

På konferensen Mötesplats Borås 2010 presenterades: ”Från A till B - Hur svårt kan det va’? Fjärrlån på nationell nivå” som beskriver KB:s arbete med det nationella ramavtalet.

Texten (pdf)

Powerpoint   

Den 30 juni 2011 sades ramavtalet upp av leverantören. KB beslutade (p.g.a. svagt intresse från bibliotekens sida) att inte göra någon ny upphandling. Sedan dess står det varje bibliotek fritt att upphandla och teckna egna avtal med lämplig leverantör.

 

Senast uppdaterad: 2014-07-03
Innehållsansvar: Elisabet Ahlqvist , e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek