Organisation per e-resurs 2017

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

ACM Digital Library

Avtalsperiod: 2015-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Blekinge Tekniska Högskola
 2. Chalmers tekniska högskola
 3. Göteborgs Universitet
 4. Högskolan Dalarna
 5. Högskolan I Borås
 6. Högskolan I Gävle
 7. Högskolan i Halmstad
 8. Högskolan I Skövde
 9. Högskolan Kristianstad
 10. Högskolan Väst
 11. Jönköping University
 12. Karlstads universitet
 13. Kungl. Tekniska högskolan
 14. Linköpings Universitet
 15. Linnéuniversitetet
 16. Luleå Tekniska Universitet
 17. Lunds Universitet
 18. Malmö Högskola
 19. Mittuniversitetet
 20. Mälardalens Högskola
 21. Stockholms universitet
 22. Södertörns Högskola
 23. Umeå Universitet
 24. Uppsala Universitetsbibliotek
 25. Örebro Universitet       

AIP

Avtalsperiod: 2015-01-01 --- 2017-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Chalmers tekniska högskola
 2. Karlstads universitet
 3. Kungl. Tekniska högskolan
 4. Linköpings Universitet
 5. Linnéuniversitetet
 6. Luleå Tekniska Universitet
 7. Lunds Universitet
 8. Malmö Högskola
 9. Mittuniversitetet
 10. Patent- Och Registreringsverket
 11. Stockholms universitet
 12. Umeå Universitet
 13. Uppsala Universitetsbibliotek 

American Chemical Society

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

ACS All Publications Pack

 1. Chalmers tekniska högskola
 2. Göteborgs Universitet
 3. Högskolan I Borås
 4. Högskolan I Gävle
 5. Karlstads universitet
 6. Karolinska Institutet
 7. Kungl. Tekniska högskolan
 8. Linköpings Universitet
 9. Linnéuniversitetet
 10. Luleå Tekniska Universitet
 11. Lunds Universitet
 12. Malmö Högskola
 13. Mittuniversitetet
 14. Patent- Och Registreringsverket
 15. RI.SE (Research Institutes of Sweden Holding AB)
 16. Stockholms universitet
 17. Sveriges lantbruksuniversitet
 18. Totalförsvarets forskningsinstitut FOI
 19. Umeå Universitet
 20. Uppsala Universitetsbibliotek
 21. Örebro Universitet

Legacy Archives - subscription

 1. Högskolan I Borås
 2. Högskolan I Gävle
 3. Karlstads universitet
 4. Kungl. Tekniska högskolan
 5. Linköpings Universitet
 6. Linnéuniversitetet
 7. Luleå Tekniska Universitet
 8. Lunds Universitet
 9. Malmö Högskola
 10. Mittuniversitetet
 11. Patent- Och Registreringsverket
 12. RI.SE (Research Institutes of Sweden Holding AB)
 13. Sveriges lantbruksuniversitet
 14. Totalförsvarets forskningsinstitut FOI
 15. Umeå Universitet
 16. Uppsala Universitetsbibliotek
Upp

APS

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@ki.se    

 1. Chalmers tekniska högskola
 2. Karlstads universitet
 3. Kungl. Tekniska högskolan
 4. Linköpings Universitet
 5. Linnéuniversitetet
 6. Luleå Tekniska Universitet
 7. Lunds Universitet
 8. Malmö Högskola
 9. Mittuniversitetet
 10. Stockholms universitet
 11. Umeå Universitet
 12. Uppsala Universitetsbibliotek

BMJ

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

BMJ Collection

 1. Folkhälsomyndigheten
 2. Göteborgs Universitet
 3. Högskolan I Borås
 4. Jönköping University
 5. Karlstads universitet
 6. Karolinska Institutet
 7. Kungl. Tekniska högskolan
 8. Linköpings Universitet
 9. Linnéuniversitetet
 10. Luleå Tekniska Universitet
 11. Lunds Universitet
 12. Läkemedelsverket
 13. Malmö Högskola
 14. Mittuniversitetet
 15. SBU Statens Beredning för Medicinsk utvärdering
 16. Sophiahemmet Högskola
 17. Tandvårds-och Läkemedelsförmånsverket (TLV)
 18. Umeå Universitet
 19. Uppsala Universitetsbibliotek
 20. Örebro Universitet

AiM - Acupuncture in Medicine

 1. Karolinska institutet
 2. Uppsala universitet

All Journals 

 1. Lunds Universitet

Best Practice

 1. Göteborgs Universitet
 2. Umeå Universitet

BMJ Simulation Technology Enhanced Learning

 1. Högskolan I Borås

Case Reports

 1. Karolinska institutet
 2. Läkemedelsverket

JFPRH - Journal of Family Planning & Reproductive Health Care

 1. Högskolan i Borås  
 2. Uppsala universitet 

SPC - BMJ Supportive & Palliative Care

 1. Högskolan i Borås
 2. Karolinska institutet  
 3. Linköpings universitet    
 4. Uppsala universitet

Brill Journals

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Karin Widin
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Göteborgs universitet
 2. Linnéuniversitetet  
 3. Lunds universitet  
 4. Malmö högskola
 5. Mittuniversitetet  
 6. Stockholms universitet  
 7. Svenska Institutet i Rom  
 8. Sveriges lantbruksuniversitet  
 9. Södertörn högskola + Röda korsets högskola
 10. Umeå universitet 
 11. Uppsala universitet

Byggtermbanken

Avtalsperiod: 2016-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Annica Wentzel
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Chalmers tekniska högskola  
 2. Högskolan i Borås  
 3. Karlstads universitet  
 4. Linköpings universitet  
 5. Luleå Tekniska Universitet  
 6. Malmö högskola  
 7. Mälardalens högskola
 8. Patent- och registreringsverket  
 9. Sveriges lantbruksuniversitet  
 10. Trafikverket  
 11. Uppsala universitet

Cambridge Journals Online

Avtalsperiod: 2015-01-01 --- 2017-12-31
Kontaktperson: Laurent Fournier
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Blekinge Tekniska Högskola
 2. Chalmers tekniska högskola
 3. Folkhälsomyndigheten
 4. Försvarshögskolan
 5. Göteborgs Universitet
 6. Handelshögskolan I Stockholm
 7. Högskolan Dalarna
 8. Högskolan I Gävle
 9. Högskolan Kristianstad
 10. Högskolan Väst
 11. Jönköping University
 12. Karlstads universitet
 13. Karolinska Institutet
 14. Kungl. Tekniska högskolan
 15. Linköpings Universitet
 16. Linnéuniversitetet
 17. Luleå Tekniska Universitet
 18. Lunds Universitet
 19. Malmö Högskola
 20. Mittuniversitetet
 21. Mälardalens Högskola
 22. Naturhistoriska riksmuseet
 23. SBU Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering
 24. Statens Väg- Och Transportforskningsinstitut
 25. Stockholms universitet
 26. Sveriges lantbruksuniversitet
 27. Södertörn Högskola + Röda Korsets högskola
 28. Umeå Universitet
 29. Uppsala Universitetsbibliotek
 30. Örebro Universitet

Cell Press

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2017-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Chalmers tekniska högskola  
 2. Folkhälsomyndigheten  
 3. Göteborgs universitet  
 4. Karolinska institutet  
 5. Kungl. Tekniska högskolan  
 6. Linköpings universitet  
 7. Linnéuniversitetet  
 8. Lunds universitet  
 9. Stockholms universitet  
 10. Sveriges lantbruksuniversitet  
 11. Umeå universitet  
 12. Uppsala universitet

CIAO Columbia International Affairs Online

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Annica Wentzel
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Energimyndigheten
 2. Göteborgs universitet  
 3. Högskolan i Halmstad 
 4. Högskolan i Jönköping 
 5. Södertörns högskola  
 6. Umeå universitet  
 7. Uppsala universitet

Cinahl

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

Cinahl

 1. Folkhälsomyndigheten
 2. Högskolan I Borås
 3. Högskolan I Gävle
 4. Högskolan i Halmstad
 5. Högskolan I Skövde
 6. Karlstads universitet
 7. Karolinska Institutet
 8. Linköpings Universitet
 9. Stockholms universitet

Cinahl Complete

 1. Blekinge Tekniska Högskola  
 2. Ersta Sköndal högskola  
 3. Högskolan i Kristianstad
 4. Röda Korsets Högskola  
 5. Sophiahemmet Högskola

Cinahl with Full Text

 1. Göteborgs Universitet
 2. Högskolan Dalarna
 3. Högskolan Väst
 4. Jönköping University
 5. Linnéuniversitetet
 6. Luleå Tekniska Universitet
 7. Malmö Högskola
 8. Mittuniversitetet
 9. SBU Statens Beredning För Medicinsk Utvärdering
 10. Umeå Universitet

Cinahl Plus

 1. Mälardalens högskola

Cinahl Plus with Full Text

 1. Örebro universitet

Cochrane Library

Avtalsperiod: 2016-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Folkhälsomyndigheten  
 2. Gymnastik- och idrottshögskolan  
 3. Göteborgs universitet  
 4. Högskolan Dalarna  
 5. Högskolan i Borås  
 6. Högskolan i Gävle  
 7. Högskolan i Halmstad    
 8. Karlstads universitet  
 9. Karolinska institutet  
 10. Jönköping University
 11. Linköpings universitet  
 12. Linnéuniversitetet  
 13. Luleå Tekniska Universitet  
 14. Lunds universitet  
 15. Läkemedelsverket  
 16. Malmö högskola  
 17. Mittuniversitetet  
 18. Mälardalens högskola  
 19. Röda Korsets Högskola  
 20. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering  
 21. Sophiahemmet Högskola  
 22. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket  
 23. Umeå universitet  
 24. Uppsala universitet  
 25. Örebro universitet 

Compendex

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2017-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Högskolan i Halmstad  


Emerald eBooks

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Göteborgs universitet  
 2. Handelshögskolan i Stockholm  
 3. Högskolan i Borås  
 4. Jönköping University    
 5. Linköpings universitet  
 6. Lunds universitet  
 7. Stockholms universitet  
 8. Umeå universitet

Emerald Journals Premier

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Blekinge Tekniska Högskola
 2. Chalmers tekniska högskola
 3. Göteborgs Universitet
 4. Handelshögskolan I Stockholm
 5. Högskolan Dalarna
 6. Högskolan I Borås
 7. Högskolan I Gävle
 8. Högskolan i Halmstad
 9. Högskolan i Jönköping
 10. Högskolan I Skövde
 11. Högskolan Kristianstad
 12. Högskolan Väst
 13. Karlstads universitet
 14. Kungl. Tekniska högskolan
 15. Linköpings Universitet
 16. Linnéuniversitetet
 17. Luleå Tekniska Universitet
 18. Lunds Universitet
 19. Mittuniversitetet
 20. Mälardalens Högskola
 21. Riksdagsförvaltningen
 22. Statens väg och transportforskningsinstitut
 23. Stockholms universitet
 24. Sveriges Lantbruksuniversitet
 25. Södertörns högskola
 26. Umeå Universitet
 27. Uppsala Universitetsbibliotek
 28. Örebro Universitet

Encyclopaedia Britannica Online

Avtalsperiod: 2016-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Karin Widin
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Blekinge Tekniska Högskola
 2. CAN
 3. Chalmers tekniska högskola
 4. Göteborgs Universitet
 5. Handelshögskolan I Stockholm
 6. Högskolan Dalarna
 7. Högskolan I Borås
 8. Högskolan I Skövde
 9. Institut Mittag-Leffler
 10. Jönköping University
 11. Karlstads universitet
 12. Karolinska Institutet
 13. Konstfack
 14. Kungliga biblioteket
 15. Linköpings Universitet
 16. Luleå Tekniska Universitet
 17. Lunds Universitet
 18. Malmö Högskola
 19. Mälardalens Högskola
 20. Patent- Och Registreringsverket
 21. Riksdagsförvaltningen
 22. Stockholms universitet
 23. Södertörns Högskola
 24. Umeå Universitet
 25. Uppsala Universitetsbibliotek

Idunn

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2017-12-31
Kontaktperson: Annica Wentzel
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Göteborgs universitet  
 2. Högskolan Väst  
 3. Högskolan i Gävle
 4. Karlstads universitet  
 5. Kungliga biblioteket
 6. Luleå Tekniska Universitet  
 7. Lunds universitet  
 8. Malmö högskola  
 9. Statens Skolverk  
 10. Stockholms universitet  
 11. Södertörns högskola  
 12. Umeå universitet  
 13. Uppsala universitet  
 14. Örebro universitet 

Inderscience

Avtalsperiod: 2014-01-01 --- 2017-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Blekinge Tekniska Högskola  
 2. Chalmers tekniska högskola  
 3. Högskolan i Gävle
 4. Luleå Tekniska Universitet  
 5. Mälardalens högskola  
 6. Stockholms universitet  
 7. Umeå universitet 

Informa Health Care Journals T&F Medical Library

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2017-12-31
Kontaktperson: Karin Widin
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se 

 1. Folkhälsomyndigheten
 2. Göteborgs universitet  
 3. Högskolan i Gävle  
 4. Jönköping University   
 5. Karolinska institutet  
 6. Linköpings universitet  
 7. Luleå Tekniska Universitet  
 8. Läkemedelsverket  
 9. Malmö högskola  
 10. Mittuniversitetet  
 11. Mälardalens högskola
 12. SBU Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering
 13. Stockholms universitet  
 14. Sveriges lantbruksuniversitet  
 15. Umeå universitet  
 16. Örebro universitet 

InfoTorg Företag

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Annica Wentzel
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Chalmers tekniska högskola 
 2. Högskolan i Skövde  
 3. Linnéuniversitetet  
 4. Mittuniversitetet  
 5. Stockholms universitet 
 6. Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV)

InfoTorg Juridik

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Annica Wentzel
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Chalmers tekniska högskola 
 2. Försvaret Materielverk FMV 
 3. Göteborgs universitet  
 4. Handelshögskolan i Stockholm  
 5. Högskolan i Borås  
 6. Högskolan i Halmstad  
 7. Högskolan i Skövde  
 8. Karlstads universitet  
 9. Linköpings Universitet
 10. Linnéuniversitetet  
 11. Lunds universitet  
 12. Mittuniversitetet
 13. Mälardalens högskola  
 14. Statens Skolverk  
 15. Stockholms universitet  
 16. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket  
 17. Uppsala universitet  
 18. Örebro universitet

IOP Science Extra 

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Annica Wentzel
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Chalmers tekniska högskola  
 2. Högskolan i Borås  
 3. Karlstads universitet  
 4. Karolinska institutet  
 5. Kungl. Tekniska högskolan  
 6. Linköpings universitet  
 7. Luleå Tekniska Universitet  
 8. Lunds universitet  
 9. Patent- och registreringsverket  
 10. Stockholms universitet  
 11. Strålsäkerhetsmyndigheten  
 12. Umeå universitet  
 13. Uppsala universitet

IOS Press tidskrifter 

Avtalsperiod: 2015-01-01 --- 2017-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@ki.se

 1. Chalmers tekniska högskola  
 2. Göteborgs universitet  
 3. Högskolan i Borås  
 4. Högskolan i Gävle  
 5. Jönköping University
 6. Karolinska institutet  
 7. Linköpings universitet  
 8. Luleå Tekniska Universitet  
 9. Lunds universitet  
 10. Mälardalens högskola  
 11. Stockholms universitet  
 12. Umeå universitet  
 13. Uppsala universitet

ISPG (Independent Scholarly Publishers Group)

Avtalsperiod: 2016-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Laurent Fournier
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Göteborgs universitet  
 2. Karolinska institutet  
 3. Linköpings universitet  
 4. Lunds universitet  
 5. Stockholms universitet  
 6. Sveriges lantbruksuniversitet  
 7. Umeå universitet  
 8. Uppsala universitet

Karger

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2020-12-31
Kontaktperson: Laurent Fournier
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Göteborgs universitet  
 2. Karlstads universitet  
 3. Karolinska institutet  
 4. Kungl. Tekniska högskolan  
 5. Linköpings universitet  
 6. Lunds universitet  
 7. Läkemedelsverket  
 8. Patent- och registreringsverket 
 9. SBU Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering 
 10. Stockholms universitet  
 11. Umeå universitet  
 12. Uppsala universitet

Karnov

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Laurent Fournier
Telefonnr: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Chalmers Tekniska Högskola
 2. Folkhälsomyndigheten
 3. Göteborgs Universitet
 4. Högskolan I Borås
 5. Högskolan I Jönköping
 6. Högskolan Väst
 7. Karlstads Universitet
 8. Kungl. Tekniska Högskolan
 9. Linköpings Universitet
 10. Luleå Tekniska Universitet
 11. Lunds Universitet
 12. Läkemedelsverket
 13. Malmö Högskola
 14. Mälardalens Högskola
 15. Patent- Och Registreringsverket
 16. Riksdagsförvaltningen
 17. Rättsmedicinalverket
 18. Stockholms Universitet
 19. Sveriges Lantbruksuniversitet
 20. Södertörns Högskola
 21. Tandvårds-och Läkemedelsförmånsverket (TLV)
 22. Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI
 23. Trafikverket
 24. Umeå Universitet
 25. Uppsala Universitetsbibliotek
 26. Örebro Universitet

Kluwer Law International Journals

Avtalsperiod: 2016-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Laurent Fournier
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Göteborgs universitet 
 2. Lunds universitet  
 3. Stockholms universitet  
 4. Umeå universitet  
 5. Uppsala universitet  
 6. Örebro universitet

IEL (International Encyclopedia of Laws)

 1. Stockholms universitet
 2. Uppsala universitet

Mark Allen Healthcare

Avtalsperiod: 2016-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se 

 1. Högskolan i Gävle
 2. Karolinska institutet
 3. Mälardalens högskola
 4. Sophiahemmet högskola
 5. Umeå universitet

Mary Ann Liebert

Avtalsperiod: 2016-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se 

 1. Blekinge Tekniska Högskola  
 2. Chalmers tekniska högskola  
 3. Göteborgs universitet  
 4. Högskolan i Borås  
 5. Högskolan i Skövde  
 6. Karolinska institutet  
 7. Linköpings universitet  
 8. Luleå Tekniska Universitet  
 9. Lunds universitet  
 10. Stockholms universitet
 11. Sveriges Lantbruksuniversitet
 12. Umeå universitet  
 13. Örebro universitet

Nationalencyklopedin

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2020-12-31
Kontaktperson: Laurent Fournier
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se 

Nationalencyklopedin

 1. Blekinge Tekniska Högskola
 2. Chalmers tekniska högskola
 3. Ersta Sköndal Högskola
 4. Folkhälsomyndigheten
 5. Försvarshögskolan
 6. Gymnastik- och idrottshögskolan
 7. Göteborgs Universitet
 8. Havs- och Vattenmyndigheten
 9. Högskolan Dalarna
 10. Högskolan I Borås
 11. Högskolan I Gävle
 12. Högskolan i Halmstad
 13. Högskolan I Skövde
 14. Högskolan Kristianstad
 15. Högskolan Väst
 16. Jönköping University
 17. Karlstads universitet
 18. Karolinska Institutet
 19. Konstbiblioteket/Nationalmuseum och Moderna museet
 20. Konstfack
 21. Kungliga biblioteket
 22. Linköpings Universitet
 23. Linnéuniversitetet
 24. Livsmedelsverket
 25. Luleå Tekniska Universitet
 26. Lunds Universitet
 27. Läkemedelsverket
 28. Malmö Högskola
 29. Mittuniversitetet
 30. Mälardalens Högskola
 31. Nordiska Museet
 32. Patent- Och Registreringsverket
 33. Riksantikvarieämbetet
 34. Riksarkivet RA inklusive krigs- och landsarkiven
 35. Riksdagsförvaltningen
 36. Röda Korsets Högskola
 37. Sophiahemmet Högskola
 38. Statens Centrum För Arkitektur Och Design
 39. Statens skolverk
 40. Statens Väg- och Transportforskningsinstitut
 41. Stockholms Konstnärliga Högskola
 42. Stockholms universitet
 43. Sveriges Geologiska Undersökning
 44. Svenska Filminstitutet
 45. Södertörns Högskola
 46. Umeå Universitet
 47. Uppsala Universitetsbibliotek
 48. Örebro Universitet

Nature Publishing Group

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2017-12-31
Kontaktperson: Laurent Fournier
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Chalmers Tekniska Högskola
 2. Folkhälsomyndigheten
 3. Göteborgs Universitet
 4. Högskolan I Borås
 5. Högskolan I Skövde
 6. Högskolan Kristianstad
 7. Karlstads Universitet
 8. Karolinska Institutet
 9. Kungl. Tekniska Högskolan
 10. Linköpings Universitet
 11. Linnéuniversitetet
 12. Luleå Tekniska Universitet
 13. Lunds Universitet
 14. Läkemedelsverket
 15. Malmö Högskola
 16. Mittuniversitetet
 17. Mälardalens Högskola
 18. Naturhistoriska Riksmuseet
 19. Naturvårdsverket
 20. Patent- Och Registreringsverket
 21. Stockholms Universitet
 22. Sveriges Lantbruksuniversitet
 23. Södertörns Högskola
 24. Tandvårds-och Läkemedelsförmånsverket (TLV)
 25. Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI
 26. Umeå Universitet
 27. Uppsala Universitetsbibliotek
 28. Örebro Universitet

Oxford Journals

Avtalsperiod: 2016-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

2014 Collection

 1. Blekinge Tekniska Högskola
 2. Högskolan i Gävle
 3. Högskolan i Jönköping
 4. Högskolan Väst
 5. Karlstads universitet
 6. Patent- och registreringsverket
 7. Riksdagsförvaltningen
 8. Statens Väg- och Transportforskningsinstitut
 9. Strålsäkerhetsmyndigheten
 10. Södertörns högskola + Röda Korsets högskola
 11. Örebro universitet

2016 Collection

 1. Kungl. Tekniska högskolan
 2. Lunds Universitet
 3. Mittuniversitetet

2017 Collection

 1. Chalmers Tekniska Högskola
 2. Folkhälsomyndigheten
 3. Göteborgs Universitet
 4. Högskolan Dalarna
 5. Högskolan I Halmstad
 6. Jordbruksverket
 7. Karolinska Institutet
 8. Linköpings Universitet
 9. Linnéuniversitetet
 10. Luleå Tekniska Universitet
 11. Malmö Högskola
 12. Mälardalens Högskola
 13. Stockholms Universitet
 14. Sveriges Lantbruksuniversitet
 15. Umeå Universitet
 16. Uppsala Universitetsbibliotek

Oxford Reference

Avtalsperiod: 2016-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

Oxford Art Online 

 1. Konstbiblioteket/Nationalmuseum och Moderna museet  
 2. Konstfack  
 3. Linköpings universitet  
 4. Linnéuniversitetet  
 5. Lunds universitet  
 6. Stockholms universitet  
 7. Svenska Institutet i Rom  
 8. Umeå universitet  
 9. Uppsala universitet

Oxford Music Online 

 1. Göteborgs universitet  
 2. Karlstads universitet  
 3. Linköpings universitet  
 4. Linnéuniversitetet  
 5. Luleå Tekniska Universitet  
 6. Lunds universitet  
 7. Musik- och teaterbiblioteket  
 8. Mälardalens högskola  
 9. Stockholms universitet  
 10. Umeå universitet  
 11. Uppsala universitet  
 12. Örebro universitet

Oxford Dictionary of National Biography Online

 1. Stockholms universitet  
 2. Södertörns högskola + Röda Korsets högskola
 3. Umeå universitet  
 4. Uppsala universitet

Oxford English Dictionary

 1. Chalmers tekniska högskola
 2. Göteborgs Universitet
 3. Högskolan Dalarna
 4. Högskolan I Gävle
 5. Högskolan i Halmstad
 6. Högskolan I Skövde
 7. Högskolan Kristianstad
 8. Karlstads universitet
 9. Karolinska Institutet
 10. Kungliga biblioteket
 11. Linköpings Universitet
 12. Linnéuniversitetet
 13. Luleå Tekniska Universitet
 14. Lunds Universitet
 15. Malmö Högskola
 16. Mittuniversitetet
 17. Mälardalens Högskola
 18. Patent- Och Registreringsverket
 19. Riksdagsförvaltningen
 20. Stockholms universitet
 21. Södertörns Högskola + Röda Korsets högskola
 22. Umeå Universitet
 23. Uppsala Universitetsbibliotek
 24. Örebro Universitet

Oxford Handbooks in Nursing :

 1. Högskolan Dalarna
 2. Mälardalens högskola

Oxford Reference Premium

 1. Chalmers Tekniska Högskola
 2. Göteborgs Universitet
 3. Högskolan Dalarna
 4. Högskolan I Halmstad
 5. Högskolan I Jönköping
 6. Högskolan Kristianstad
 7. Karlstads Universitet
 8. Karolinska Institutet
 9. Kungliga Biblioteket
 10. Luleå Tekniska Universitet
 11. Lunds Universitet
 12. Malmö Högskola
 13. Mittuniversitetet
 14. Mälardalens Högskola
 15. Patent- Och Registreringsverket
 16. Riksdagsförvaltningen
 17. Stockholms Universitet
 18. Svenska Institutet I Rom
 19. Sveriges Lantbruksuniversitet
 20. Umeå Universitet
 21. Uppsala Universitetsbibliotek
 22. Örebro Universitet

          Literature Collection :

 1. Jönköping university
 2. Malmö högskola
 3. Stockholms universitet

          Literature Collection & Western Civilization Collection

 1. Göteborgs universitet
 2. Lunds universitet
 3. Mälardalens högskola
 4. Umeå universitet

Oxford Scholarship Online

          Biology :

   1. Kungl. Tekniska högskolan  
   2. Linköpings universitet  
   3. Lunds universitet  
   4. Malmö högskola  
   5. Sveriges lantbruksuniversitet  
   6. Umeå universitet  
   7. Uppsala universitet

          Business and Management :

   1. Göteborgs universitet  
   2. Handelshögskolan i Stockholm
   3. Högskolan i Borås  
   4. Jönköping University   
   5. Kungl. Tekniska högskolan  
   6. Lunds universitet  
   7. Malmö högskola  
   8. Umeå universitet  
   9. Uppsala universitet

         Classical Studies :

   1. Göteborgs universitet   
   2. Lunds universitet  
   3. Svenska Institutet i Rom
   4. Umeå universitet  
   5. Uppsala universitet

          Economics and Finance :

   1. Göteborgs universitet 
   2. Handelshögskolan i Stockholm  
   3. Jönköping University
   4. Kungl. Tekniska högskolan  
   5. Lunds universitet  
   6. Malmö högskola  
   7. Umeå universitet  
   8. Uppsala universitet

           History :

   1. Göteborgs universitet  
   2. Linköpings universitet  
   3. Lunds universitet  
   4. Malmö högskola  
   5. Umeå universitet  
   6. Uppsala universitet

           Law :

   1. Göteborgs universitet  
   2. Kungl. Tekniska högskolan  
   3. Lunds universitet  
   4. Umeå universitet  
   5. Uppsala universitet

           Linguistics :

   1. Göteborgs universitet  
   2. Lunds universitet  
   3. Malmö högskola  
   4. Umeå universitet  
   5. Uppsala universitet

            Literature :

   1. Göteborgs universitet  
   2. Lunds universitet  
   3. Malmö högskola  
   4. Umeå universitet  
   5. Uppsala universitet

            Mathematics :

   1. Kungl. Tekniska högskolan  
   2. Lunds universitet  
   3. Umeå universitet  
   4. Uppsala universitet 

             Music :

   1. Göteborgs universitet  
   2. Lunds universitet  
   3. Umeå universitet  
   4. Uppsala universitet

            Neuroscience :

   1. Kungl. Tekniska högskolan  
   2. Lunds universitet  
   3. Umeå universitet  
   4. Uppsala universitet

            Palliative Care :   

   1. Lunds universitet  
   2. Umeå universitet  
   3. Uppsala universitet

            Philosophy :

   1. Göteborgs universitet  
   2. Kungl. Tekniska högskolan  
   3. Lunds universitet  
   4. Malmö högskola  
   5. Umeå universitet  
   6. Uppsala universitet 

             Physics :

   1. Kungl. Tekniska högskolan  
   2. Lunds universitet  
   3. Malmö högskola  
   4. Umeå universitet  
   5. Uppsala universitet

             Political Science :

   1. Göteborgs universitet  
   2. Kungl. Tekniska högskolan  
   3. Linköpings universitet  
   4. Lunds universitet  
   5. Malmö högskola  
   6. Riksdagsförvaltningen  
   7. Södertörns högskola + Röda Korsets högskola  
   8. Umeå universitet  
   9. Uppsala universitet

              Psychology :

   1. Göteborgs universitet  
   2. Högskolan i Borås  
   3. Jönköping University   
   4. Linköpings universitet  
   5. Lunds universitet  
   6. Malmö högskola  
   7. Södertörns högskola + Röda Korsets högskola  
   8. Umeå universitet  
   9. Uppsala universitet

               Public Health and Epidemiology :

   1. Göteborgs universitet
   2. Högskolan i Borås  
   3. Lunds universitet 
   4. Malmö högskola 
   5. Umeå universitet  
   6. Uppsala universitet 

              Religion :

   1. Göteborgs universitet  
   2. Lunds universitet  
   3. Malmö högskola  
   4. Umeå universitet  
   5. Uppsala universitet

              Social Work :

   1. Göteborgs universitet 
   2. Högskolan i Borås 
   3. Lunds universitet  
   4. Malmö högskola  
   5. Umeå universitet  
   6. Uppsala universitet

              Sociology

   1. Lunds universitet  
   2. Umeå universitet
   3. Uppsala universitet

Passport (Euromonitor)

Avtalsperiod: 2015-01-01 --- 2017-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

Passport category level - with Industrials 

 1. Lunds universitet
 2. Mälardalens högskola  
 3. Stockholms universitet

Passport category level - with Industrials and Cities

 1. Göteborgs universitet  
 2. Handelshögskolan i Stockholm

Project MUSE

Avtalsperiod: 2015-01-01 --- 2017-12-31
Kontaktperson: Annica Wentzel
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

Standard

 1. Högskolan Dalarna  
 2. Karlstads universitet  
 3. Linnéuniversitetet  
 4. Luleå Tekniska Universitet  
 5. Lunds universitet  

Humanities 

 1. Kungliga biblioteket

Premium 

 1. Göteborgs universitet  
 2. Malmö högskola  
 3. Stockholms universitet  
 4. Södertörns högskola  
 5. Umeå universitet  
 6. Uppsala universitet

Social Sciences

 1. Riksdagsförvaltningen

Basic Research Collection

 1. Blekinge tekniska högskola
 2. Högskolan i Borås
 3. Örebro universitet

ProQuest: Databaser (tidigare CSA-databaser)

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

Aquatic Sciences & Fisheries Abstracts (ASFA) Database

 1. Göteborgs Universitet
 2. Havs- Och Vattenmyndigheten
 3. Stockholms universitet
 4. Södertörns Högskola

 ARTbibl

 1. Kungliga biblioteket
 2. Uppsala Universitetsbibliotek

Arts, design and Architecture + LLBA

 1. Göteborgs Universitet
 2. Södertörns Högskola  + Röda Korsets högskola
 3. Umeå Universitet

ASSIA

 1. Ersta Sköndal Högskola
 2. SBU Statens Beredning För Medicinsk Utvärdering
 3. Sveriges lantbruksuniversitet
 4. Örebro Universitet

BHI: British Humanities Index

 1. Kungliga biblioteket

DAAI: Design and Applied Arts Index 

 1. Chalmers tekniska högskola
 2. Karlstads universitet
 3. Konstfack
 4. Linköpings Universitet
 5. Lunds Universitet

IBSS

 1. Lunds Universitet
 2. SBU Statens Beredning För Medicinsk Utvärdering
 3. Stockholms Universitet
 4. Umeå Universitet
 5. Örebro Universitet

Library and Information Science Abstracts

 1. Högskolan I Borås
 2. Kungliga Biblioteket

LLBA: Linguistics and Language Behavior Abstracts

 1. Högskolan Dalarna
 2. Karlstads universitet
 3. Linköpings Universitet
 4. Lunds Universitet
 5. Mittuniversitetet
 6. Mälardalens Högskola
 7. Stockholms universitet
 8. Örebro Universitet

Materials science & engineering database

 1. Högskolan Dalarna
 2. Örebro Universitet

Meteorological & Geoastrophysical Abstracts

 1. Stockholms universitet

Military Database

 1. Försvarets Materielverk FMV
 2. Försvarshögskolan

Natural Science collection

 1. Högskolan Kristianstad
 2. Sveriges lantbruksuniversitet

PAIS

 1. Karlstads universitet

Physical Education Index

 1. Mittuniversitetet
 2. Umeå Universitet

Social science premium Collection

 1. Folkhälsomyndigheten
 2. Göteborgs Universitet
 3. Linnéuniversitetet
 4. Malmö Högskola
 5. Skolforskningsinstitutet
 6. Statens Skolverk
 7. Södertörn Högskola + Röda Korsets Högskola
 8. Uppsala Universitetsbibliotek

Social Service Abstracts (included in Sociological Abstracts)

 1. Ersta Sköndal Bräcke Högskola
 2. Mittuniversitetet
 3. SBU Statens Beredning För Medicinsk Utvärdering

Sociological Abstracts

 1. Ersta Sköndal Högskola
 2. Folkhälsomyndigheten
 3. Försvarshögskolan
 4. Göteborgs Universitet
 5. Högskolan Dalarna
 6. Högskolan I Borås
 7. Högskolan i Halmstad
 8. Högskolan Kristianstad
 9. Högskolan Väst
 10. Karlstads universitet
 11. Karolinska Institutet
 12. Mittuniversitetet
 13. Mälardalens Högskola
 14. SBU Statens Beredning För Medicinsk Utvärdering
 15. Stockholms universitet
 16. Örebro Universitet

Technology Collection

 1. Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI

WPSA: Worldwide Political Science Abstracts

 1. Mittuniversitetet
 2. Mälardalens Högskola

ProQuest Dissertations & Theses

Avtalsperiod: 2016-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

A+B 

 1. Chalmers tekniska högskola
 2. Högskolan i Borås  
 3. Linnéuniversitetet  
 4. Lunds universitet  
 5. Malmö högskola  
 6. Stockholms universitet  
 7. Uppsala universitet

B

 1. Karolinska institutet

A

 1. Kungliga biblioteket
 2. Södertörns högskola

Full Text 

 1. Göteborgs universitet

RCNi, Toyal College of Nursing

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Högskolan Dalarna
 2. Lunds Universitet
 3. Mälardalens Högskola
 4. Umeå Universitet

Reaxys

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2017-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Chalmers tekniska högskola  
 2. Kungl. Tekniska högskolan  
 3. Linköpings universitet  
 4. Lunds universitet  
 5. Mittuniversitetet  
 6. Stockholms universitet  
 7. Uppsala universitet

Retriever Business

Avtalsperiod: 2016-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Annica Wentzel
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Blekinge Tekniska Högskola  
 2. Chalmers tekniska högskola  
 3. Göteborgs universitet  
 4. Handelshögskolan i Stockholm  
 5. Högskolan Dalarna  
 6. Högskolan i Borås  
 7. Högskolan i Gävle  
 8. Högskolan i Halmstad    
 9. Högskolan Kristianstad  
 10. Högskolan Väst  
 11. Jönköping University
 12. Karlstads universitet  
 13. Linköpings universitet  
 14. Luleå Tekniska Universitet  
 15. Lunds universitet  
 16. Malmö högskola  
 17. Mälardalens högskola  
 18. Sveriges lantbruksuniversitet  
 19. Södertörns högskola  
 20. Umeå universitet  
 21. Uppsala universitet  
 22. Örebro universitet

Retriever Mediearkivet

Avtalsperiod: 2016-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Annica Wentzel
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Blekinge Tekniska Högskola  
 2. CAN  
 3. Chalmers tekniska högskola (Inkl. Dagens Industri)  
 4. Försvarshögskolan  
 5. Gymnastik- och idrottshögskolan  
 6. Göteborgs universitet (Inkl. Dagens Industri & Låsta webbkällor)  
 7. Handelshögskolan i Stockholm (Inkl. Dagens Industri)  
 8. Högskolan Dalarna  
 9. Högskolan i Borås  
 10. Högskolan i Gävle  
 11. Högskolan i Halmstad   
 12. Högskolan i Skövde  
 13. Högskolan Kristianstad  
 14. Högskolan Väst  
 15. Jönköping University
 16. Karlstads universitet (Inkl. Dagens Industri & Låsta webbkällor)  
 17. Kungl. Tekniska högskolan
 18. Konstbiblioteket/Nationalmuseum och Moderna museet  
 19. Kungliga biblioteket  
 20. Linköpings universitet (Inkl. Dagens Industri)  
 21. Linnéuniversitetet  
 22. Luleå Tekniska Universitet  
 23. Lunds universitet  (Inkl. Dagens Industri)  
 24. Läkemedelsverket  
 25. Malmö högskola  
 26. Mittuniversitetet  (Inkl. Dagens Industri & Låsta webbkällor)  
 27. Mälardalens högskola  
 28. Naturvårdsverket  
 29. Patent- och registreringsverket  
 30. Statens centrum för arkitektur och design  
 31. Statens Skolverk  
 32. Stockholms konstnärliga högskola
 33. Stockholms universitet (Inkl. Dagens Industri & Låsta webbkällor)  
 34. Svenska barnboksinstitutet  
 35. Svenska filminstitutet  
 36. Sveriges Lantbruksuniversitet
 37. Södertörns högskola  
 38. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI  
 39. Umeå universitet  
 40. Uppsala universitet (Inkl. Dagens Industri)  
 41. Örebro universitet

Royal Society of Chemistry Gold

Avtalsperiod: 2015-01-01 --- 2017-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Chalmers tekniska högskola  
 2. Högskolan i Borås  
 3. Karlstads universitet  
 4. Karolinska institutet  
 5. Kungl. Tekniska högskolan  
 6. Linköpings universitet  
 7. Luleå Tekniska Universitet  
 8. Lunds universitet  
 9. Patent- och registreringsverket  
 10. Stockholms universitet 
 11. Sveriges Lantbruksuniversitet 
 12. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI  
 13. Umeå universitet  
 14. Uppsala universitet

Royal Society of Medicine

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Karin Widin
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Göteborgs universitet  
 2. Karolinska institutet  
 3. Kungl. Tekniska högskolan  
 4. Stockholms universitet  
 5. Umeå universitet

Royal Society Publishing Package S

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Annica Wentzel
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Kungl. Tekniska högskolan  
 2. Linköpings universitet  
 3. Lunds universitet  
 4. Naturhistoriska riksmuseet  
 5. Stockholms universitet
 6. Umeå universitet  
 7. Uppsala universitet

SAGE Premier

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Karin Widin
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Blekinge Tekniska Högskola  
 2. Chalmers tekniska högskola  
 3. Ersta Sköndal högskola  
 4. Folkhälsomyndigheten  
 5. Försvarshögskolan  
 6. Gymnastik- och idrottshögskolan  
 7. Göteborgs universitet  
 8. Handelshögskolan i Stockholm  
 9. Högskolan Dalarna  
 10. Högskolan i Borås  
 11. Högskolan i Gävle  
 12. Högskolan i Halmstad   
 13. Högskolan i Skövde  
 14. Högskolan Kristianstad  
 15. Högskolan Väst  
 16. Jönköping University
 17. Karlstads universitet  
 18. Karolinska institutet  
 19. Kungl. Tekniska högskolan  
 20. Linköpings universitet  
 21. Linnéuniversitetet  
 22. Luleå Tekniska Universitet  
 23. Lunds universitet  
 24. Läkemedelsverket  
 25. Malmö högskola  
 26. Mittuniversitetet  
 27. Mälardalens högskola  
 28. Riksdagsförvaltningen  
 29. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering  
 30. SIPRI  
 31. Skolforskningsinstitutet
 32. Sophiahemmet Högskola  
 33. Specialpedagogiska skolmyndigheten  
 34. Statens Skolverk  
 35. Statens väg- och transportforskningsinstitut  
 36. Strålsäkerhetsmyndigheten
 37. Stockholms universitet  
 38. Sveriges lantbruksuniversitet  
 39. Södertörns högskola  
 40. Umeå universitet  
 41. Uppsala universitet  
 42. Örebro universitet 

SAGE Research Methods

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31 (Prenumeration), 2015-01-01 --- 2020-12-31 (Köp)
Kontaktperson: Karin Widin
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Blekinge Tekniska högskola
 2. Handelshögskolan i Stockholm
 3. Kungliga Tekniska högskolan
 4. Luleå Tekniska universitet
 5. Mälardalens högskola
 6. Stockholms universitet
 7. Sveriges Lantbruksuniversitet
 8. Uppsala Universitet

Freedom Collection

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2017-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Blekinge Tekniska Högskola  
 2. Chalmers tekniska högskola  
 3. Energimyndigheten  
 4. Försvarshögskolan
 5. Folkhälsomyndigheten  
 6. Gymnastik- och Idrottshögskolan
 7. Göteborgs universitet  
 8. Havs- och vattenmyndigheten  
 9. Högskolan Dalarna  
 10. Högskolan i Borås  
 11. Högskolan i Gävle  
 12. Högskolan i Halmstad  
 13. Högskolan i Skövde  
 14. Högskolan Kristianstad  
 15. Högskolan Väst  
 16. Jönköping University
 17. Karlstads universitet  
 18. Karolinska institutet  
 19. Kungl. Tekniska högskolan 
 20. Jordbruksverket 
 21. Linköpings universitet  
 22. Linnéuniversitetet  
 23. Livsmedelsverket  
 24. Luleå Tekniska Universitet  
 25. Lunds universitet  
 26. Läkemedelsverket  
 27. Malmö högskola  
 28. Mittuniversitetet  
 29. Mälardalens högskola  
 30. Naturhistoriska riksmuseet  
 31. Naturvårdsverket  
 32. Patent- och registreringsverket  
 33. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering  
 34. Statens väg- och transportforskningsinstitut  
 35. Stockholms universitet  
 36. Strålsäkerhetsmyndigheten  
 37. Sveriges geologiska undersökning  
 38. Sveriges lantbruksuniversitet  
 39. Södertörns högskola  
 40. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket  
 41. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI  
 42. Umeå universitet  
 43. Uppsala universitet  
 44. Örebro universitet

Titles Outside Freedom Collection

 1. Göteborgs universitet  
 2. Karolinska institutet  
 3. Linköpings universitet  
 4. Lunds universitet  
 5. SBU Statens Beredning mot Medicinsk Utvärdering
 6. Stockholms universitet  
 7. Umeå universitet  
 8. Uppsala universitet

Scopus

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2017-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Blekinge Tekniska Högskola  
 2. Chalmers tekniska högskola  
 3. Folkhälsomyndigheten  
 4. Göteborgs universitet  
 5. Handelshögskolan i Stockholm  
 6. Högskolan Dalarna  
 7. Högskolan i Borås  
 8. Högskolan i Gävle  
 9. Högskolan i Halmstad  
 10. Högskolan i Skövde  
 11. Högskolan Väst  
 12. Jönköping University
 13. Karlstads universitet   
 14. Kungl. Tekniska högskolan  
 15. Linköpings universitet  
 16. Linnéuniversitetet  
 17. Luleå Tekniska Universitet  
 18. Lunds universitet  
 19. Malmö högskola  
 20. Mittuniversitetet  
 21. Mälardalens högskola  
 22. Patent- och registreringsverket  
 23. Riksdagsförvaltningen  
 24. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering  
 25. Skolforskningsinstitutet
 26. Statens väg- och transportforskningsinstitut  
 27. Stockholms universitet  
 28. Sveriges lantbruksuniversitet  
 29. Södertörns högskola  
 30. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI  
 31. Umeå universitet  
 32. Uppsala universitet  
 33. Örebro universitet

SPIE

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Chalmers tekniska högskola  
 2. Kungl. Tekniska högskolan  
 3. Linköpings universitet  
 4. Luleå Tekniska Universitet  
 5. Lunds universitet  
 6. Mittuniversitetet  
 7. Patent- och registreringsverket 
 8. Stockholms universitet 
 9. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI  
 10. Uppsala universitet 

Springer Compact

Avtalsperiod: 2016-07-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Britt-Marie Wideberg
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Blekinge Tekniska Högskola
 2. Chalmers Tekniska Högskola
 3. Folkhälsomyndigheten
 4. Gymnastik- Och Idrottshögskolan
 5. Göteborgs Universitet
 6. Handelshögskolan I Stockholm
 7. Högskolan Dalarna
 8. Högskolan I Borås
 9. Högskolan I Gävle
 10. Högskolan I Halmstad
 11. Högskolan I Jönköping
 12. Högskolan I Skövde
 13. Högskolan Kristianstad
 14. Högskolan Väst
 15. Institut Mittag-Leffler
 16. Karlstads Universitet
 17. Karolinska Institutet
 18. Kungl. Tekniska Högskolan
 19. Linköpings Universitet
 20. Linnéuniversitetet
 21. Luleå Tekniska Universitet
 22. Lunds Universitet
 23. Läkemedelsverket
 24. Malmö Högskola
 25. Mittuniversitetet
 26. Mälardalens Högskola
 27. Naturhistoriska Riksmuseet
 28. Naturvårdsverket
 29. Patent- Och Registreringsverket
 30. SBU Statens Beredning För Medicinsk Utvärdering
 31. Skolforskningsinstitutet
 32. Statens Väg- Och Transportforskningsinstitut
 33. Stockholms Universitet
 34. Sveriges Lantbruksuniversitet
 35. Södertörns Högskola
 36. Tandvårds-och Läkemedelsförmånsverket (TLV)
 37. Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI
 38. Umeå Universitet
 39. Uppsala Universitetsbibliotek
 40. Örebro Universitet

Springer Lecture Notes in Computer Science

Avtalsperiod: 2015-01-01 --- 2017-12-31
Kontaktperson: Britt-Marie Wideberg
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se 

 1. Blekinge Tekniska Högskola  
 2. Chalmers tekniska högskola  
 3. Högskolan i Halmstad  
 4. Högskolan i Skövde  
 5. Karlstads universitet  
 6. Kungl. Tekniska högskolan  
 7. Linköpings universitet  
 8. Linnéuniversitetet
 9. Luleå Tekniska Universitet  
 10. Lunds universitet 
 11. Malmö högskola 
 12. Mittuniversitetet  
 13. Mälardalens högskola  
 14. Patent- och registreringsverket  
 15. Umeå universitet  
 16. Uppsala universitet  
 17. Örebro universitet

Springer Online Journals Archive

Avtalsperiod: 2015-01-01 --- 2017-12-31
Kontaktperson: Britt-Marie Wideberg
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Göteborgs Universitet
 2. Kungl. Tekniska Högskolan
 3. Malmö Högskola
 4. Mälardalens Högskola

SpringerMaterials

Avtalsperiod: 2015-01-01 --- 2017-12-31
Kontaktperson: Britt-Marie Wideberg
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Chalmers tekniska högskola  
 2. Linköpings universitet  
 3. Luleå Tekniska Universitet  
 4. Uppsala universitet

SpringerProtocols

Avtalsperiod: 2015-01-01 --- 2017-12-31
Kontaktperson: Britt-Marie Wideberg
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Göteborgs universitet  
 2. Karolinska institutet  
 3. Lunds universitet
 4. Stockholms universitet
 5. Sveriges Lantbruksuniversitet
 6. Uppsala universitet  

Taylor & Francis

Avtalsperiod: 2015-01-01 --- 2017-12-31
Kontaktperson: Karin Widin
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

SSH + S&T

 1. Blekinge Tekniska Högskola
 2. Chalmers Tekniska Högskola
 3. Ersta Sköndal Bräcke Högskola
 4. Försvarshögskolan
 5. Gymnastik- Och Idrottshögskolan
 6. Göteborgs Universitet
 7. Handelshögskolan I Stockholm
 8. Högskolan Dalarna
 9. Högskolan I Borås
 10. Högskolan I Gävle
 11. Högskolan I Halmstad
 12. Högskolan I Jönköping
 13. Högskolan I Skövde
 14. Högskolan Kristianstad
 15. Högskolan Väst
 16. Karlstads Universitet
 17. Karolinska Institutet
 18. Konstfack
 19. Kungl. Tekniska Högskolan
 20. Linköpings Universitet
 21. Linnéuniversitetet
 22. Luleå Tekniska Universitet
 23. Lunds Universitet
 24. Malmö Högskola
 25. Mittuniversitetet
 26. Mälardalens Högskola
 27. SBU Statens Beredning För Medicinsk Utvärdering
 28. SIPRI, Stockholms Internationella Fredsforskningsinstitut
 29. Skolforskningsinstitutet
 30. Specialpedagogiska Skolmyndigheten
 31. Statens Skolverk
 32. Statens Väg- Och Transportforskningsinstitut
 33. Stockholms Universitet
 34. Sveriges Lantbruksuniversitet
 35. Södertörn Högskola + Röda Korsets Högskola
 36. Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI
 37. Umeå Universitet
 38. Uppsala Universitetsbibliotek
 39. Utrikespolitiska Institutet, Anna Lindh-biblioteket
 40. Örebro Universitet

FRESH Collection 2017

 1. Försvarshögskolan
 2. Göteborgs Universitet
 3. Högskolan I Gävle
 4. Karolinska Institutet
 5. Kungl. Tekniska Högskolan
 6. Linköpings Universitet
 7. Linnéuniversitetet
 8. Lunds Universitet
 9. Stockholms Universitet
 10. Umeå Universitet

Thieme E-book Library

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Göteborgs universitet  
 2. Karolinska institutet  
 3. Linköpings universitet  
 4. Lunds universitet  
 5. Malmö högskola  
 6. Uppsala universitet
 7. Örebro universitet 

Web of Science

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2020-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

Web of Science 

 1. Blekinge Tekniska Högskola
 2. Chalmers Tekniska Högskola
 3. Ersta Sköndal Bräcke Högskola
 4. Försvarshögskolan
 5. Gymnastik- Och Idrottshögskolan
 6. Göteborgs Universitet
 7. Handelshögskolan I Stockholm
 8. Högskolan Dalarna
 9. Högskolan I Borås
 10. Högskolan I Gävle
 11. Högskolan I Halmstad
 12. Högskolan I Jönköping
 13. Högskolan I Skövde
 14. Högskolan Kristianstad
 15. Högskolan Väst
 16. Karlstads Universitet
 17. Karolinska Institutet
 18. Kungl. Tekniska Högskolan
 19. Linköpings Universitet
 20. Linnéuniversitetet
 21. Luleå Tekniska Universitet
 22. Lunds Universitet
 23. Läkemedelsverket
 24. Malmö Högskola
 25. Mittuniversitetet
 26. Mälardalens Högskola
 27. Naturhistoriska Riksmuseet
 28. Naturvårdsverket
 29. SMHI
 30. Sophiahemmet Högskola
 31. Statens Geotekniska Institut
 32. Statens Väg- Och Transportforskningsinstitut
 33. Stockholms Universitet
 34. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
 35. Sveriges Lantbruksuniversitet
 36. Södertörns Högskola
 37. Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI
 38. Umeå Universitet
 39. Uppsala Universitetsbibliotek
 40. Örebro Universitet

Journal and Highly Cited Data

 1. Blekinge Tekniska Högskola
 2. Chalmers Tekniska Högskola
 3. Försvarshögskolan
 4. Gymnastik- Och Idrottshögskolan
 5. Göteborgs Universitet
 6. Handelshögskolan I Stockholm
 7. Högskolan Dalarna
 8. Högskolan I Borås
 9. Högskolan I Gävle
 10. Högskolan I Jönköping
 11. Högskolan I Skövde
 12. Högskolan Kristianstad
 13. Högskolan Väst
 14. Karlstads Universitet
 15. Kungl. Tekniska Högskolan
 16. Linköpings Universitet
 17. Linnéuniversitetet
 18. Luleå Tekniska Universitet
 19. Lunds Universitet
 20. Malmö Högskola
 21. Mittuniversitetet
 22. Mälardalens Högskola
 23. Stockholms Universitet
 24. Sveriges Lantbruksuniversitet
 25. Umeå Universitet
 26. Uppsala Universitetsbibliotek
 27. Örebro Universitet

Derwent Innovations Index

 1. Chalmers tekniska högskola  
 2. Kungl. Tekniska högskolan

Conference Proceedings

 1. Chalmers Tekniska Högskola
 2. Högskolan Dalarna
 3. Högskolan I Borås
 4. Högskolan I Gävle
 5. Högskolan I Skövde
 6. Kungl. Tekniska Högskolan
 7. Linköpings Universitet
 8. Luleå Tekniska Universitet
 9. Lunds Universitet
 10. Malmö Högskola
 11. Mittuniversitetet
 12. Mälardalens Högskola
 13. Stockholms Universitet
 14. Sveriges Lantbruksuniversitet
 15. Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI
 16. Umeå Universitet
 17. Uppsala Universitetsbibliotek

Wiley Journals

Avtalsperiod: 2016-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Blekinge Tekniska Högskola
 2. Chalmers Tekniska Högskola
 3. Ersta Sköndal Bräcke Högskola
 4. Folkhälsomyndigheten
 5. Försvarshögskolan
 6. Gymnastik- Och Idrottshögskolan
 7. Göteborgs Universitet
 8. Handelshögskolan I Stockholm
 9. Havs- Och Vattenmyndigheten
 10. Högskolan Dalarna
 11. Högskolan I Borås
 12. Högskolan I Gävle
 13. Högskolan I Halmstad
 14. Högskolan I Jönköping
 15. Högskolan I Skövde
 16. Högskolan Kristianstad
 17. Högskolan Väst
 18. Institut Mittag-Leffler
 19. Jordbruksverket
 20. Karlstads Universitet
 21. Karolinska Institutet
 22. Kungl. Tekniska Högskolan
 23. Linköpings Universitet
 24. Linnéuniversitetet
 25. Luleå Tekniska Universitet
 26. Lunds Universitet
 27. Läkemedelsverket
 28. Malmö Högskola
 29. Mittuniversitetet
 30. Mälardalens Högskola
 31. Naturhistoriska Riksmuseet
 32. Patent- Och Registreringsverket
 33. SBU Statens Beredning För Medicinsk Utvärdering
 34. Sophiahemmet Högskola
 35. Statens Skolverk
 36. Statens Väg- Och Transportforskningsinstitut
 37. Stockholms Universitet
 38. Sveriges Lantbruksuniversitet
 39. Södertörn Högskola + Röda Korsets Högskola
 40. Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI
 41. Umeå Universitet
 42. Uppsala Universitetsbibliotek
 43. Örebro Universitet

Wiley Major Reference Works och Current Protocols 

Avtalsperiod: 2016-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

Blackwell Encyclopedia of Sociology

 1. Lunds universitet

Companion to Phonology

 1. Lunds universitet

Comprehensive Physiology

 1. Karolinska institutet
 2. Uppsala universitet

Current Protocols in Bioinformatics

 1. Göteborgs universitet
 2. Karolinska institutet 
 3. Lunds universitet
 4. Uppsala universitet

Current Protocols in Cell Biology

 1. Göteborgs universitet
 2. Karolinska institutet
 3. Lunds universitet
 4. Stockholms universitet
 5. Uppsala universitet

Current Protocols in Chemical Biology

 1. Karolinska institutet

Current Protocols in Cytometry

 1. Göteborgs universitet
 2. Karolinska institutet
 3. Lunds universitet

Current Protocols in Essential Laboratory Technics

 1. Lunds universitet

Current Protocols in Human Genetics

 1. Göteborgs universitet
 2. Karolinska institutet
 3. Lunds universitet

Current Protocols in Immunology

 1. Göteborgs universitet
 2. Karolinska institutet
 3. Lunds universitet
 4. Uppsala universitet

Current Protocols in Microbiology

 1. Lunds universitet

Current Protocols in Molecular Biology

 1. Göteborgs universitet
 2. Karolinska institutet
 3. Lunds universitet
 4. Stockholms universitet
 5. Uppsala universitet

Current Protocols in Mouse Biology

 1. Stockholms Universitet

Current Protocols in Neuroscience

 1. Karolinska institutet
 2. Lunds universitet

Current Protocols in Nucleic Acid Chemistry

 1. Lunds universitet

Current Protocols in Pharmacology

 1. Karolinska institutet
 2. Lunds universitet

Current Protocols in Protein Science

 1. Karolinska institutet
 2. Lunds universitet
 3. Uppsala universitet

Current Protocols in Stem Cell Biology

 1. Karolinska institutet
 2. Lunds universitet

Current Protocols in Toxicology

 1. Karolinska institutet

Emerging Trends in the Social and Behavioural Sciences

 1. Malmö högskola

Encyclopedia of Analytical Chemistry

 1. Lunds universitet

Encyclopedia of Applied Linguistics

 1. Lunds universitet

Encyclopedia of Applied Physics

 1. Lunds universitet

Encyclopedia of Chemical Technology

 1. Chalmers tekniska högskola
 2. Patent- och registreringsverket

Encyclopedia of Cognitive Science

 1. Lunds universitet

Encyclopedia of Life Sciences 

 1. Göteborgs universitet
 2. Karolinska instituet 
 3. Linköpings universitet
 4. Lunds universitet
 5. Uppsala universitet

Encyclopedia of Polymer Science and Technology

 1. Luleå Tekniska Universitet
 2. Uppsala universitet 

Handbook of Vibrational Spectroscopy

 1. Uppsala universitet

International Encyclopedia of Communication

 1. Lunds universitet

International Encyclopedia of Human Sexuality

 1. Malmö högskola

International Encyclopedia of Media Studies 

 1. Södertörns högskola + Röda Korsets högskola

International Encyclopedia of Revolution and Protest

 1. Lunds universitet

International Studies Encyclopedia

 1. Lunds universitet

Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology

 1. Kungl. Tekniska Högskolan

Materials Science and Technology

 1. Uppsala universitet

Patty's Toxicology

 1. Chalmers tekniska högskola

Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials

 1. Chalmers tekniska högskola

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry

 1. Chalmers tekniska högskola  
 2. Karlstads universitet  
 3. Kungl. Tekniska Högskolan
 4. Luleå Tekniska Universitet  
 5. Patent- och registreringsverket  
 6. Uppsala universitet

WordFinder

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2020-12-31
Kontaktperson: Laurent Fournier
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se 

 1. CAN
 2. Ersta Sköndal Bräcke Högskola
 3. Försvarets Materielverk FMV
 4. Försvarshögskolan
 5. Havs- Och Vattenmyndigheten
 6. Högskolan I Skövde
 7. Mälardalens Högskola
 8. Nordiska Museet
 9. Patent- Och Registreringsverket
 10. Specialpedagogiska Skolmyndigheten
 11. Statens Centrum För Arkitektur Och Design
 12. Stockholms Universitet
 13. Svenska Institutet I Rom
 14. Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI
 15. Umeå Universitet
Senast uppdaterad: 2017-01-31
Innehållsansvar: Britt-Marie Wideberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek