Organisation per e-resurs 2018

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

ACM Digital Library

Avtalsperiod: 2015-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Blekinge Tekniska Högskola
 2. Chalmers tekniska högskola
 3. Göteborgs Universitet
 4. Högskolan Dalarna
 5. Högskolan i Borås
 6. Högskolan i Gävle
 7. Högskolan i Halmstad
 8. Högskolan i Skövde
 9. Högskolan Kristianstad
 10. Högskolan Väst
 11. Jönköping University
 12. Karlstads universitet
 13. Kungl. Tekniska högskolan
 14. Linköpings Universitet
 15. Linnéuniversitetet
 16. Luleå Tekniska Universitet
 17. Lunds Universitet
 18. Malmö Universitet
 19. Mittuniversitetet
 20. Mälardalens Högskola
 21. Stockholms universitet
 22. Södertörns Högskola
 23. Umeå Universitet
 24. Uppsala Universitetsbibliotek
 25. Örebro Universitet       

AIP

Avtalsperiod: 2018-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Chalmers tekniska högskola
 2. Karlstads universitet
 3. Kungl. Tekniska högskolan
 4. Linköpings Universitet
 5. Linnéuniversitetet
 6. Luleå Tekniska Universitet
 7. Lunds Universitet
 8. Malmö Universitet
 9. Mittuniversitetet
 10. Patent- Och Registreringsverket
 11. Stockholms universitet
 12. Umeå Universitet
 13. Uppsala Universitetsbibliotek 

American Chemical Society

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

ACS All Publications Pack

 1. Chalmers tekniska högskola
 2. Göteborgs Universitet
 3. Högskolan I Borås
 4. Högskolan I Gävle
 5. Karlstads universitet
 6. Karolinska Institutet
 7. Kungl. Tekniska högskolan
 8. Linköpings Universitet
 9. Linnéuniversitetet
 10. Luleå Tekniska Universitet
 11. Lunds Universitet
 12. Malmö Universitet
 13. Mittuniversitetet
 14. Patent- Och Registreringsverket
 15. RI.SE (Research Institutes of Sweden Holding AB)
 16. Stockholms universitet
 17. Sveriges lantbruksuniversitet
 18. Totalförsvarets forskningsinstitut FOI
 19. Umeå Universitet
 20. Uppsala Universitetsbibliotek
 21. Örebro Universitet

Legacy Archives - subscription

 1. Högskolan I Borås
 2. Högskolan I Gävle
 3. Karlstads universitet
 4. Kungl. Tekniska högskolan
 5. Linköpings Universitet
 6. Linnéuniversitetet
 7. Luleå Tekniska Universitet
 8. Lunds Universitet
 9. Malmö Universitet
 10. Mittuniversitetet
 11. Patent- Och Registreringsverket
 12. RI.SE (Research Institutes of Sweden Holding AB)
 13. Sveriges lantbruksuniversitet
 14. Totalförsvarets forskningsinstitut FOI
 15. Umeå Universitet
 16. Uppsala Universitetsbibliotek
Upp

APS

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se    

 1. Chalmers tekniska högskola
 2. Karlstads universitet
 3. Kungl. Tekniska högskolan
 4. Linköpings Universitet
 5. Linnéuniversitetet
 6. Luleå Tekniska Universitet
 7. Lunds Universitet
 8. Malmö Universitet
 9. Mittuniversitetet
 10. Stockholms universitet
 11. Umeå Universitet
 12. Uppsala Universitetsbibliotek

BMJ

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

BMJ Collection

 1. Folkhälsomyndigheten
 2. Göteborgs Universitet
 3. Högskolan I Borås
 4. Jönköping University
 5. Karlstads universitet
 6. Karolinska Institutet
 7. Kungl. Tekniska högskolan
 8. Linköpings Universitet
 9. Linnéuniversitetet
 10. Luleå Tekniska Universitet
 11. Lunds Universitet
 12. Läkemedelsverket
 13. Malmö Universitet
 14. Mittuniversitetet
 15. SBU Statens Beredning för Medicinsk utvärdering
 16. Socialstyrelsen
 17. Sophiahemmet Högskola
 18. Tandvårds-och Läkemedelsförmånsverket (TLV)
 19. Umeå Universitet
 20. Uppsala Universitetsbibliotek
 21. Örebro Universitet

AiM - Acupuncture in Medicine

 1. Karolinska institutet
 2. Uppsala universitet

All Journals 

 1. Lunds Universitet

Best Practice

 1. Göteborgs Universitet
 2. Umeå Universitet

BMJ Simulation Technology Enhanced Learning

 1. Högskolan I Borås

Case Reports

 1. Karolinska institutet
 2. Läkemedelsverket

JFPRH - Journal of Family Planning & Reproductive Health Care

 1. Högskolan i Borås  
 2. Uppsala universitet 

SPC - BMJ Supportive & Palliative Care

 1. Högskolan i Borås
 2. Karolinska institutet  
 3. Linköpings universitet    
 4. Uppsala universitet

Brill Journals

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Karin Widin
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Göteborgs universitet
 2. Högskolan Dalarna
 3. Linnéuniversitetet  
 4. Lunds universitet  
 5. Malmö universitet
 6. Mittuniversitetet  
 7. Stockholms universitet  
 8. Svenska Institutet i Rom  
 9. Sveriges lantbruksuniversitet  
 10. Södertörn högskola + Röda korsets högskola
 11. Umeå universitet 
 12. Uppsala universitet
 13. Örebro universitet

Byggtermbanken

Avtalsperiod: 2016-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Annica Wentzel
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Chalmers tekniska högskola  
 2. Högskolan i Borås  
 3. Karlstads universitet  
 4. Linköpings universitet  
 5. Luleå Tekniska Universitet  
 6. Malmö Universitet
 7. Mälardalens högskola
 8. Patent- och registreringsverket  
 9. Sveriges lantbruksuniversitet  
 10. Trafikverket  
 11. Uppsala universitet

Cambridge Journals Online

Avtalsperiod: 2018-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Blekinge Tekniska Högskola
 2. Chalmers tekniska högskola
 3. Folkhälsomyndigheten
 4. Försvarshögskolan
 5. Göteborgs Universitet
 6. Handelshögskolan I Stockholm
 7. Högskolan Dalarna
 8. Högskolan I Gävle
 9. Högskolan Kristianstad
 10. Högskolan Väst
 11. Jönköping University
 12. Karlstads universitet
 13. Karolinska Institutet
 14. Kungl. Tekniska högskolan
 15. Linköpings Universitet
 16. Linnéuniversitetet
 17. Luleå Tekniska Universitet
 18. Lunds Universitet
 19. Malmö Universitet
 20. Mittuniversitetet
 21. Mälardalens Högskola
 22. Naturhistoriska riksmuseet
 23. SBU Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering
 24. Statens Väg- Och Transportforskningsinstitut
 25. Stockholms universitet
 26. Sveriges lantbruksuniversitet
 27. Södertörn Högskola + Röda Korsets högskola
 28. Umeå Universitet
 29. Uppsala Universitetsbibliotek
 30. Örebro Universitet

Cell Press

Avtalsperiod: 2018-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Chalmers tekniska högskola  
 2. Folkhälsomyndigheten  
 3. Göteborgs universitet  
 4. Karolinska institutet  
 5. Kungl. Tekniska högskolan  
 6. Linköpings universitet  
 7. Linnéuniversitetet  
 8. Lunds universitet  
 9. Stockholms universitet  
 10. Sveriges lantbruksuniversitet  
 11. Umeå universitet  
 12. Uppsala universitet

CIAO Columbia International Affairs Online

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Annica Wentzel
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Energimyndigheten
 2. Göteborgs universitet  
 3. Högskolan i Halmstad 
 4. Högskolan i Jönköping 
 5. Södertörns högskola  
 6. Umeå universitet  
 7. Uppsala universitet

Cinahl

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

Cinahl

 1. Folkhälsomyndigheten
 2. Högskolan I Borås
 3. Högskolan I Gävle
 4. Högskolan i Halmstad
 5. Högskolan I Skövde
 6. Karlstads universitet
 7. Karolinska Institutet
 8. Linköpings Universitet
 9. Stockholms universitet

Cinahl Complete

 1. Blekinge Tekniska Högskola  
 2. Ersta Sköndal högskola  
 3. Högskolan i Kristianstad
 4. Röda Korsets Högskola  
 5. Sophiahemmet Högskola

Cinahl with Full Text

 1. Göteborgs Universitet
 2. Högskolan Dalarna
 3. Högskolan Väst
 4. Jönköping University
 5. Linnéuniversitetet
 6. Luleå Tekniska Universitet
 7. Malmö Universitet
 8. Mittuniversitetet
 9. SBU Statens Beredning För Medicinsk Utvärdering
 10. Socialstyrelsen
 11. Umeå Universitet

Cinahl Plus

 1. Mälardalens högskola

Cinahl Plus with Full Text

 1. Örebro universitet

Cochrane Library

Avtalsperiod: 2016-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Folkhälsomyndigheten  
 2. Gymnastik- och idrottshögskolan  
 3. Göteborgs universitet  
 4. Högskolan Dalarna  
 5. Högskolan i Borås  
 6. Högskolan i Gävle  
 7. Högskolan i Halmstad
 8. Högskolan i Skövde    
 9. Karlstads universitet  
 10. Karolinska institutet  
 11. Jönköping University
 12. Linköpings universitet  
 13. Linnéuniversitetet  
 14. Luleå Tekniska Universitet  
 15. Lunds universitet  
 16. Läkemedelsverket  
 17. Malmö Universitet
 18. Mittuniversitetet  
 19. Mälardalens högskola  
 20. Röda Korsets Högskola  
 21. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering 
 22. Socialstyrelsen 
 23. Sophiahemmet Högskola  
 24. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket  
 25. Umeå universitet  
 26. Uppsala universitet  
 27. Örebro universitet 

Compendex

Avtalsperiod: 2018-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Högskolan i Halmstad  


De Gruyter

Avtalsperiod: 2018-01-01 --- 2020-12-31
Kontaktperson: Karin Widin
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Chalmers tekniska högskola
 2. Göteborgs universitet
 3. Kungliga tekniska högskolan
 4. Stockholms universitet
 5. Södertörns högskola

Emerald eBooks

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Göteborgs universitet  
 2. Handelshögskolan i Stockholm  
 3. Högskolan i Borås  
 4. Jönköping University    
 5. Linköpings universitet  
 6. Lunds universitet  
 7. Stockholms universitet  
 8. Södertörns högskola
 9. Umeå universitet

Emerald Journals Premier

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Blekinge Tekniska Högskola
 2. Chalmers tekniska högskola
 3. Försvarshögskolan
 4. Göteborgs Universitet
 5. Handelshögskolan I Stockholm
 6. Högskolan Dalarna
 7. Högskolan I Borås
 8. Högskolan I Gävle
 9. Högskolan i Halmstad
 10. Högskolan i Jönköping
 11. Högskolan I Skövde
 12. Högskolan Kristianstad
 13. Högskolan Väst
 14. Karlstads universitet
 15. Kungl. Tekniska högskolan
 16. Linköpings Universitet
 17. Linnéuniversitetet
 18. Luleå Tekniska Universitet
 19. Lunds Universitet
 20. Mittuniversitetet
 21. Mälardalens Högskola
 22. Riksdagsförvaltningen
 23. Statens väg och transportforskningsinstitut
 24. Stockholms universitet
 25. Sveriges Lantbruksuniversitet
 26. Södertörns högskola
 27. Umeå Universitet
 28. Uppsala Universitetsbibliotek
 29. Örebro Universitet

Encyclopaedia Britannica Online

Avtalsperiod: 2016-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Karin Widin
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Blekinge Tekniska Högskola
 2. CAN
 3. Chalmers tekniska högskola
 4. Göteborgs Universitet
 5. Handelshögskolan I Stockholm
 6. Högskolan Dalarna
 7. Högskolan I Borås
 8. Högskolan I Skövde
 9. Högskolan Kristianstad
 10. Institut Mittag-Leffler
 11. Jönköping University
 12. Karlstads universitet
 13. Karolinska Institutet
 14. Konstfack
 15. Kungliga biblioteket
 16. Linköpings Universitet
 17. Luleå Tekniska Universitet
 18. Lunds Universitet
 19. Malmö Universitet
 20. Mälardalens Högskola
 21. Patent- Och Registreringsverket
 22. Riksdagsförvaltningen
 23. Stockholms universitet
 24. Södertörns Högskola
 25. Umeå Universitet
 26. Uppsala Universitetsbibliotek

 

Frontiers 

Avtalsperiod: 2018-07-01 --- 2021-12-31
Kontaktperson: Annica Wentzel
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Chalmers tekniska högskola
 2. Ersta Sköndal Bräcke Högskola
 3. Göteborgs universitet 
 4. Högskolan i Gävle 
 5. Högskolan i Halmstad
 6. Högskolan i Jönköping 
 7. Högskolan Kristianstad
 8. Högskolan Väst
 9. Karlstads universitet
 10. Karolinska institutet 
 11. Linköpings universitet 
 12. Linnéuniversitetet
 13. Luleå Tekniska Universitet 
 14. Lunds universitet 
 15. Malmö universitet
 16. Mälardalens högskola
 17. Stockholms universitet 
 18. Strålsäkerhetsmyndigheten
 19. Sveriges lantbruksuniversitet
 20. Umeå universitet 
 21. Uppsala universitet
 22. Örebro universitet

Idunn

Avtalsperiod: 2018-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Annica Wentzel
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Göteborgs universitet  
 2. Högskolan Väst  
 3. Högskolan i Gävle
 4. Karlstads universitet  
 5. Kungliga biblioteket
 6. Luleå Tekniska Universitet  
 7. Lunds universitet  
 8. Malmö Universitet
 9. Riksdagsförvaltningen 
 10. Statens Skolverk  
 11. Stockholms universitet  
 12. Södertörns högskola  
 13. Umeå universitet  
 14. Uppsala universitet  
 15. Örebro universitet 

Inderscience

Avtalsperiod: 2018-01-01 --- 2020-12-31
Kontaktperson: Karin Widin
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Blekinge Tekniska Högskola  
 2. Chalmers tekniska högskola  
 3. Högskolan i Gävle
 4. Luleå Tekniska Universitet  
 5. Mälardalens högskola    
 6. Umeå universitet 

InfoTorg Företag

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Annica Wentzel
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Chalmers tekniska högskola 
 2. Högskolan i Skövde  
 3. Linnéuniversitetet  
 4. Stockholms universitet 
 5. Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV)

InfoTorg Juridik

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Annica Wentzel
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Chalmers tekniska högskola 
 2. Göteborgs universitet
 3. Energimyndigheten  
 4. Handelshögskolan i Stockholm  
 5. Högskolan i Borås  
 6. Högskolan i Halmstad  
 7. Högskolan i Skövde  
 8. Karlstads universitet  
 9. Linköpings Universitet
 10. Linnéuniversitetet  
 11. Lunds universitet  
 12. Mälardalens högskola  
 13. Statens Skolverk  
 14. Stockholms universitet  
 15. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket  
 16. Uppsala universitet  
 17. Örebro universitet

IOP Science Extra 

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Annica Wentzel
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Chalmers tekniska högskola  
 2. Högskolan i Borås  
 3. Karlstads universitet  
 4. Karolinska institutet  
 5. Kungl. Tekniska högskolan  
 6. Linköpings universitet  
 7. Luleå Tekniska Universitet  
 8. Lunds universitet  
 9. Patent- och registreringsverket  
 10. Stockholms universitet  
 11. Strålsäkerhetsmyndigheten  
 12. Umeå universitet  
 13. Uppsala universitet

IOS Press tidskrifter 

Avtalsperiod: 2018-01-01 --- 2020-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Chalmers tekniska högskola  
 2. Göteborgs universitet  
 3. Högskolan i Borås  
 4. Högskolan i Gävle  
 5. Jönköping University
 6. Karolinska institutet  
 7. Linköpings universitet  
 8. Luleå Tekniska Universitet  
 9. Lunds universitet  
 10. Mälardalens högskola  
 11. Stockholms universitet  
 12. Umeå universitet  
 13. Uppsala universitet
 14. Örebro universitet

ISPG (Independent Scholarly Publishers Group)

Avtalsperiod: 2016-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Annica Wentzel
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Göteborgs universitet  
 2. Karolinska institutet  
 3. Linköpings universitet  
 4. Lunds universitet  
 5. Stockholms universitet  
 6. Sveriges lantbruksuniversitet  
 7. Umeå universitet  
 8. Uppsala universitet

Karger

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2020-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Göteborgs universitet  
 2. Karlstads universitet  
 3. Karolinska institutet  
 4. Kungl. Tekniska högskolan  
 5. Linköpings universitet  
 6. Lunds universitet  
 7. Läkemedelsverket  
 8. Patent- och registreringsverket 
 9. SBU Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering 
 10. Socialstyrelsen
 11. Stockholms universitet  
 12. Sveriges lantbruksuniversitet
 13. Umeå universitet  
 14. Uppsala universitet

Karnov

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Annica Wentzel och Laurent Fournier
Telefonnr: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Chalmers Tekniska Högskola
 2. Folkhälsomyndigheten
 3. Försvarets materielverk
 4. Göteborgs Universitet
 5. Högskolan I Borås
 6. Högskolan I Jönköping
 7. Högskolan Väst
 8. Jordbruksverket
 9. Karlstads Universitet
 10. Kungl. Tekniska Högskolan
 11. Linköpings Universitet
 12. Luleå Tekniska Universitet
 13. Lunds Universitet
 14. Läkemedelsverket
 15. Malmö Universitet
 16. Mälardalens Högskola
 17. Patent- Och Registreringsverket
 18. Riksdagsförvaltningen
 19. Rättsmedicinalverket
 20. Stockholms Universitet
 21. Sveriges Lantbruksuniversitet
 22. Södertörns Högskola
 23. Tandvårds-och Läkemedelsförmånsverket (TLV)
 24. Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI
 25. Trafikverket
 26. Umeå Universitet
 27. Uppsala Universitetsbibliotek
 28. Örebro Universitet

Kluwer Law International Journals

Avtalsperiod: 2016-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Göteborgs universitet 
 2. Lunds universitet  
 3. Stockholms universitet  
 4. Umeå universitet  
 5. Uppsala universitet  
 6. Örebro universitet

IEL (International Encyclopedia of Laws)

 1. Stockholms universitet
 2. Uppsala universitet

Mark Allen Healthcare

Avtalsperiod: 2016-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se 

 1. Högskolan i Borås
 2. Högskolan i Gävle
 3. Karolinska institutet
 4. Mälardalens högskola
 5. Sophiahemmet högskola
 6. Umeå universitet

Mary Ann Liebert

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se 

 1. Blekinge Tekniska Högskola  
 2. Chalmers tekniska högskola  
 3. Göteborgs universitet  
 4. Högskolan i Borås  
 5. Högskolan i Skövde  
 6. Karolinska institutet  
 7. Linköpings universitet  
 8. Luleå Tekniska Universitet  
 9. Lunds universitet  
 10. Stockholms universitet
 11. Sveriges Lantbruksuniversitet
 12. Umeå universitet  
 13. Uppsala universitet
 14. Örebro universitet

Nationalencyklopedin

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2020-12-31
Kontaktperson: Laurent Fournier
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se 

Nationalencyklopedin

 1. Blekinge Tekniska Högskola
 2. Chalmers tekniska högskola
 3. Ersta Sköndal Högskola
 4. Folkhälsomyndigheten
 5. Försvarshögskolan
 6. Gymnastik- och idrottshögskolan
 7. Göteborgs Universitet
 8. Havs- och Vattenmyndigheten
 9. Högskolan Dalarna
 10. Högskolan I Borås
 11. Högskolan I Gävle
 12. Högskolan i Halmstad
 13. Högskolan I Skövde
 14. Högskolan Kristianstad
 15. Högskolan Väst
 16. Jönköping University
 17. Karlstads universitet
 18. Karolinska Institutet
 19. Konstbiblioteket/Nationalmuseum och Moderna museet
 20. Konstfack
 21. Kungliga biblioteket
 22. Kungliga konsthögskolan
 23. Linköpings Universitet
 24. Linnéuniversitetet
 25. Livsmedelsverket
 26. Luleå Tekniska Universitet
 27. Lunds Universitet
 28. Läkemedelsverket
 29. Malmö Universitet
 30. Mittuniversitetet
 31. Mälardalens Högskola
 32. Naturvårdsverket
 33. Nordiska Museet
 34. Patent- Och Registreringsverket
 35. Riksantikvarieämbetet
 36. Riksarkivet RA inklusive krigs- och landsarkiven
 37. Riksdagsförvaltningen
 38. Röda Korsets Högskola
 39. Socialstyrelsen
 40. Sophiahemmet Högskola
 41. Statens Centrum För Arkitektur Och Design
 42. Statens skolverk
 43. Statens Väg- och Transportforskningsinstitut
 44. Stockholms Konstnärliga Högskola
 45. Stockholms universitet
 46. Svenska Filminstitutet
 47. Sveriges Geologiska Undersökning
 48. Södertörns Högskola
 49. Umeå Universitet
 50. Uppsala Universitetsbibliotek
 51. Örebro Universitet

Nature Publishing Group

Avtalsperiod: 2018-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Annica Wentzel
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Chalmers Tekniska Högskola
 2. Folkhälsomyndigheten
 3. Göteborgs Universitet
 4. Handelshögskolan
 5. Högskolan I Borås
 6. Högskolan I Skövde
 7. Högskolan Kristianstad
 8. Karlstads Universitet
 9. Karolinska Institutet
 10. Kungl. Tekniska Högskolan
 11. Linköpings Universitet
 12. Linnéuniversitetet
 13. Luleå Tekniska Universitet
 14. Lunds Universitet
 15. Läkemedelsverket
 16. Malmö Universitet
 17. Mittuniversitetet
 18. Mälardalens Högskola
 19. Naturhistoriska Riksmuseet
 20. Naturvårdsverket
 21. Patent- Och Registreringsverket
 22. Stockholms Universitet
 23. Sveriges Lantbruksuniversitet
 24. Södertörns Högskola
 25. Tandvårds-och Läkemedelsförmånsverket (TLV)
 26. Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI
 27. Umeå Universitet
 28. Uppsala Universitetsbibliotek
 29. Örebro Universitet

OECD iLibrary

Avtalsperiod: 2018-01-01 --- 2020-12-31
Kontaktperson: Karin Widin
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

OECD iLibrary

 1. Göteborgs Universitet
 2. Handelshögskolan i Stockholm
 3. Högskolan Dalarna
 4. Högskolan i Borås
 5. Kungliga Tekniska Högskolan
 6. Linköpings Universitet
 7. Luleå Tekniska Universitet
 8. Lunds Universitet
 9. Mälardalens Högskola
 10. Naturvårdsverket
 11. Socialstyrelsen
 12. Statens Skolverk
 13. Stockholms Universitet
 14. Sveriges Lantbruksuniversitet

IEA Statistics

 1. Göteborgs universitet
 2. Kungliga tekniska högskolan
 3. Luleå tekniska universitet
 4. Mälardalens högskola
 5. Stockholms universitet


Oxford Journals

Avtalsperiod: 2016-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

2014 Collection

 1. Blekinge Tekniska Högskola
 2. Högskolan i Gävle
 3. Högskolan i Jönköping
 4. Karlstads universitet
 5. Patent- och registreringsverket
 6. Riksdagsförvaltningen
 7. Statens Väg- och Transportforskningsinstitut
 8. Strålsäkerhetsmyndigheten
 9. Södertörns högskola + Röda Korsets högskola

2018 Collection

 1. Chalmers Tekniska Högskola
 2. Folkhälsomyndigheten
 3. Göteborgs Universitet
 4. Högskolan Dalarna
 5. Högskolan I Halmstad
 6. Högskolan Väst
 7. Jordbruksverket
 8. Karolinska Institutet
 9. Kungliga tekniska högskolan
 10. Linköpings Universitet
 11. Linnéuniversitetet
 12. Luleå Tekniska Universitet
 13. Lunds universtitet
 14. Malmö Universitet
 15. Mittuniversitetet
 16. Mälardalens Högskola
 17. Stockholms Universitet
 18. Sveriges Lantbruksuniversitet
 19. Umeå Universitet
 20. Uppsala Universitetsbibliotek
 21. Örebro universitet

Oxford Reference

Avtalsperiod: 2016-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

Oxford Art Online 

 1. Konstbiblioteket/Nationalmuseum och Moderna museet  
 2. Konstfack  
 3. Linköpings universitet  
 4. Linnéuniversitetet  
 5. Lunds universitet  
 6. Stockholms universitet  
 7. Svenska Institutet i Rom  
 8. Umeå universitet  
 9. Uppsala universitet

Oxford Music Online 

 1. Göteborgs universitet  
 2. Karlstads universitet  
 3. Linköpings universitet  
 4. Linnéuniversitetet  
 5. Luleå Tekniska Universitet  
 6. Lunds universitet  
 7. Musik- och teaterbiblioteket  
 8. Mälardalens högskola  
 9. Stockholms universitet  
 10. Umeå universitet  
 11. Uppsala universitet  
 12. Örebro universitet

Oxford Dictionary of National Biography Online

 1. Stockholms universitet  
 2. Umeå universitet  
 3. Uppsala universitet

Oxford English Dictionary

 1. Chalmers tekniska högskola
 2. Göteborgs Universitet
 3. Högskolan Dalarna
 4. Högskolan I Gävle
 5. Högskolan i Halmstad
 6. Högskolan I Skövde
 7. Högskolan Kristianstad
 8. Karlstads universitet
 9. Karolinska Institutet
 10. Kungliga biblioteket
 11. Linköpings Universitet
 12. Linnéuniversitetet
 13. Luleå Tekniska Universitet
 14. Lunds Universitet
 15. Malmö Universitet
 16. Mittuniversitetet
 17. Mälardalens Högskola
 18. Patent- Och Registreringsverket
 19. Riksdagsförvaltningen
 20. Stockholms universitet
 21. Södertörns Högskola + Röda Korsets högskola
 22. Umeå Universitet
 23. Uppsala Universitetsbibliotek
 24. Örebro Universitet

Oxford Handbooks in Nursing :

 1. Högskolan Dalarna
 2. Mälardalens högskola

Oxford Reference Premium

 1. Chalmers Tekniska Högskola
 2. Göteborgs Universitet
 3. Högskolan Dalarna
 4. Högskolan I Halmstad
 5. Högskolan I Jönköping
 6. Högskolan Kristianstad
 7. Karlstads Universitet
 8. Karolinska Institutet
 9. Kungliga Biblioteket
 10. Luleå Tekniska Universitet
 11. Lunds Universitet
 12. Malmö Universitet
 13. Mittuniversitetet
 14. Mälardalens Högskola
 15. Patent- Och Registreringsverket
 16. Riksdagsförvaltningen
 17. Stockholms Universitet
 18. Svenska Institutet I Rom
 19. Sveriges Lantbruksuniversitet
 20. Umeå Universitet
 21. Uppsala Universitetsbibliotek
 22. Örebro Universitet

          Literature Collection :

 1. Jönköping university
 2. Malmö Universitet
 3. Stockholms universitet

          Literature Collection & Western Civilization Collection

 1. Göteborgs universitet
 2. Lunds universitet
 3. Mälardalens högskola
 4. Umeå universitet

Oxford Scholarship Online

          Biology :

   1. Kungl. Tekniska högskolan  
   2. Linköpings universitet  
   3. Lunds universitet  
   4. Malmö Universitet
   5. Sveriges lantbruksuniversitet  
   6. Umeå universitet  
   7. Uppsala universitet

          Business and Management :

   1. Försvarshögskolan
   2. Göteborgs universitet  
   3. Handelshögskolan i Stockholm
   4. Högskolan i Borås  
   5. Jönköping University   
   6. Kungl. Tekniska högskolan  
   7. Lunds universitet  
   8. Malmö Universitet
   9. Umeå universitet  
   10. Uppsala universitet

         Classical Studies :

   1. Göteborgs universitet   
   2. Lunds universitet  
   3. Svenska Institutet i Rom
   4. Umeå universitet  
   5. Uppsala universitet

          Economics and Finance :

   1. Göteborgs universitet 
   2. Handelshögskolan i Stockholm  
   3. Jönköping University
   4. Kungl. Tekniska högskolan  
   5. Lunds universitet  
   6. Malmö Universitet
   7. Umeå universitet  
   8. Uppsala universitet

           History :

   1. Göteborgs universitet  
   2. Linköpings universitet  
   3. Lunds universitet  
   4. Malmö Universitet
   5. Umeå universitet  
   6. Uppsala universitet

           Law :

   1. Göteborgs universitet  
   2. Kungl. Tekniska högskolan  
   3. Lunds universitet  
   4. Umeå universitet  
   5. Uppsala universitet

           Linguistics :

   1. Göteborgs universitet  
   2. Lunds universitet  
   3. Malmö Universitet
   4. Umeå universitet  
   5. Uppsala universitet

            Literature :

   1. Göteborgs universitet  
   2. Lunds universitet  
   3. Malmö Universitet
   4. Umeå universitet  
   5. Uppsala universitet

            Mathematics :

   1. Kungl. Tekniska högskolan  
   2. Lunds universitet  
   3. Umeå universitet  
   4. Uppsala universitet 

             Music :

   1. Göteborgs universitet  
   2. Lunds universitet  
   3. Umeå universitet  
   4. Uppsala universitet

            Neuroscience :

   1. Kungl. Tekniska högskolan  
   2. Lunds universitet  
   3. Umeå universitet  
   4. Uppsala universitet

            Palliative Care :   

   1. Högskolan i Borås
   2. Lunds universitet  
   3. Umeå universitet  
   4. Uppsala universitet

            Philosophy :

   1. Göteborgs universitet  
   2. Kungl. Tekniska högskolan  
   3. Lunds universitet  
   4. Malmö Universitet
   5. Umeå universitet  
   6. Uppsala universitet 

             Physics :

   1. Kungl. Tekniska högskolan  
   2. Lunds universitet  
   3. Malmö Universitet
   4. Umeå universitet  
   5. Uppsala universitet

             Political Science :

   1. Försvarshögskolan
   2. Göteborgs universitet  
   3. Kungl. Tekniska högskolan  
   4. Linköpings universitet  
   5. Lunds universitet  
   6. Malmö Universitet
   7. Riksdagsförvaltningen  
   8. Sveriges lantbruksuniversitet
   9. Södertörns högskola + Röda Korsets högskola  
   10. Umeå universitet  
   11. Uppsala universitet

              Psychology :

   1. Göteborgs universitet  
   2. Högskolan i Borås  
   3. Jönköping University   
   4. Linköpings universitet  
   5. Lunds universitet  
   6. Malmö Universitet
   7. Södertörns högskola + Röda Korsets högskola  
   8. Umeå universitet  
   9. Uppsala universitet

               Public Health and Epidemiology :

   1. Göteborgs universitet
   2. Högskolan i Borås  
   3. Lunds universitet 
   4. Malmö Universitet
   5. Umeå universitet  
   6. Uppsala universitet 

              Religion :

   1. Göteborgs universitet  
   2. Lunds universitet  
   3. Malmö Universitet
   4. Umeå universitet  
   5. Uppsala universitet

              Social Work :

   1. Göteborgs universitet 
   2. Högskolan i Borås 
   3. Lunds universitet  
   4. Malmö Universitet
   5. Umeå universitet  
   6. Uppsala universitet

              Sociology

   1. Lunds universitet 
   2. Sveriges lantbruksuniversitet 
   3. Umeå universitet
   4. Uppsala universitet

Passport (Euromonitor)

Avtalsperiod: 2018-01-01 --- 2020-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

Passport category level - with Industrials 

 1. Linköpings universitet
 2. Lunds universitet
 3. Mälardalens högskola  
 4. Stockholms universitet

Passport category level - with Industrials and Cities

 1. Göteborgs universitet  
 2. Handelshögskolan i Stockholm

Project MUSE

Avtalsperiod: 2018-01-01 --- 2020-12-31
Kontaktperson: Annica Wentzel
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

Standard

 1. Högskolan Dalarna  
 2. Karlstads universitet 
 3. Linköpings universitet 
 4. Linnéuniversitetet  
 5. Luleå Tekniska Universitet  
 6. Lunds universitet  

Humanities 

 1. Kungliga biblioteket

Premium 

 1. Göteborgs universitet  
 2. Malmö Universitet
 3. Stockholms universitet  
 4. Södertörns högskola  
 5. Umeå universitet  
 6. Uppsala universitet

Social Sciences

 1. Riksdagsförvaltningen

Basic Research Collection

 1. Blekinge tekniska högskola
 2. Högskolan i Borås
 3. Örebro universitet

ProQuest: Databaser (tidigare CSA-databaser)

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

Aquatic Sciences & Fisheries Abstracts (ASFA) Database

 1. Göteborgs Universitet
 2. Havs- Och Vattenmyndigheten
 3. Stockholms universitet
 4. Södertörns Högskola

 ARTbibl

 1. Kungliga biblioteket
 2. Uppsala Universitetsbibliotek

Arts, design and Architecture + LLBA

 1. Göteborgs Universitet
 2. Kungliga konsthögskolan
 3. Södertörns Högskola  + Röda Korsets högskola
 4. Umeå Universitet

ASSIA

 1. Ersta Sköndal Högskola
 2. SBU Statens Beredning För Medicinsk Utvärdering

BHI: British Humanities Index

 1. Kungliga biblioteket

DAAI: Design and Applied Arts Index 

 1. Konstfack
 2. Linköpings Universitet
 3. Lunds Universitet

IBSS

 1. Lunds Universitet
 2. SBU Statens Beredning För Medicinsk Utvärdering
 3. Umeå Universitet

Library and Information Science Abstracts

 1. Högskolan I Borås
 2. Kungliga Biblioteket

LLBA: Linguistics and Language Behavior Abstracts

 1. Karlstads universitet
 2. Linköpings Universitet
 3. Lunds Universitet
 4. Mittuniversitetet
 5. Mälardalens Högskola

Materials science & engineering database

 1. Högskolan Dalarna
 2. Högskolan i Jönköping
 3. Örebro Universitet

Military Database

 1. Försvarets Materielverk FMV
 2. Försvarshögskolan

Natural Science collection

 1. Formas
 2. Högskolan Kristianstad
 3. Sveriges lantbruksuniversitet

PAIS

 1. Karlstads universitet

Physical Education Index

 1. Mittuniversitetet
 2. Umeå Universitet

ProQuest Central

 1. Chalmers tekniska högskola
 2. Högskolan i Borås
 3. Högskolan i Jönköping

Social science premium Collection

 1. Folkhälsomyndigheten
 2. Göteborgs Universitet
 3. Högskolan Dalarna
 4. Linnéuniversitetet
 5. Malmö Universitet
 6. Skolforskningsinstitutet
 7. Socialstyrelsen
 8. Statens Skolverk
 9. Stockholms universitet
 10. Södertörn Högskola + Röda Korsets Högskola
 11. Uppsala Universitetsbibliotek
 12. Örebro universitet

Sociological Abstracts

 1. Ersta Sköndal Högskola
 2. Försvarshögskolan
 3. Högskolan I Borås
 4. Högskolan i Halmstad
 5. Högskolan Kristianstad
 6. Karlstads universitet
 7. Karolinska Institutet
 8. Mittuniversitetet
 9. Mälardalens Högskola
 10. SBU Statens Beredning För Medicinsk Utvärdering

Technology Collection

 1. Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI

WPSA: Worldwide Political Science Abstracts

 1. Mittuniversitetet
 2. Mälardalens Högskola

ProQuest Dissertations & Theses

Avtalsperiod: 2016-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

A+B 

 1. Chalmers tekniska högskola
 2. Högskolan i Borås  
 3. Linnéuniversitetet  
 4. Lunds universitet  
 5. Malmö Universitet
 6. Stockholms universitet  
 7. Uppsala universitet

B

 1. Karolinska institutet

A

 1. Kungliga biblioteket
 2. Södertörns högskola + Röda korsets högskola

Full Text 

 1. Göteborgs universitet

Reaxys

Avtalsperiod: 2018-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Chalmers tekniska högskola  
 2. Kungl. Tekniska högskolan  
 3. Linköpings universitet  
 4. Lunds universitet  
 5. Mittuniversitetet  
 6. Stockholms universitet  
 7. Uppsala universitet

Retriever Business

Avtalsperiod: 2016-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Annica Wentzel
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Blekinge Tekniska Högskola  
 2. Chalmers tekniska högskola  
 3. Göteborgs universitet  
 4. Handelshögskolan i Stockholm  
 5. Högskolan Dalarna  
 6. Högskolan i Borås  
 7. Högskolan i Gävle  
 8. Högskolan i Halmstad    
 9. Högskolan Kristianstad  
 10. Högskolan Väst  
 11. Jönköping University
 12. Karlstads universitet  
 13. Linköpings universitet  
 14. Luleå Tekniska Universitet  
 15. Lunds universitet  
 16. Malmö Universitet
 17. Mittuniversitetet
 18. Mälardalens högskola  
 19. Sveriges lantbruksuniversitet  
 20. Södertörns högskola  
 21. Umeå universitet  
 22. Uppsala universitet  
 23. Örebro universitet

Retriever Mediearkivet

Avtalsperiod: 2016-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Annica Wentzel
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Blekinge Tekniska Högskola  
 2. CAN  
 3. Chalmers tekniska högskola (Inkl. Dagens Industri)  
 4. Försvarshögskolan  
 5. Gymnastik- och idrottshögskolan  
 6. Göteborgs universitet (Inkl. Dagens Industri & Låsta webbkällor)  
 7. Handelshögskolan i Stockholm (Inkl. Dagens Industri)  
 8. Högskolan Dalarna  
 9. Högskolan i Borås  
 10. Högskolan i Gävle  
 11. Högskolan i Halmstad   
 12. Högskolan i Skövde  
 13. Högskolan Kristianstad  
 14. Högskolan Väst  
 15. Jönköping University
 16. Karlstads universitet (Inkl. Dagens Industri & Låsta webbkällor) 
 17. Konstbiblioteket/Nationalmuseum och Moderna museet   
 18. Kungliga Tekniska högskolan
 19. Kungliga biblioteket  
 20. Linköpings universitet (Inkl. Dagens Industri)  
 21. Linnéuniversitetet  
 22. Luleå Tekniska Universitet  
 23. Lunds universitet  (Inkl. Dagens Industri)  
 24. Läkemedelsverket  
 25. Malmö Universitet
 26. Mittuniversitetet  (Inkl. Dagens Industri & Låsta webbkällor)  
 27. Mälardalens högskola  
 28. Patent- och registreringsverket  
 29. Riksantikvarieämbetet
 30. Socialstyrelsen
 31. Statens centrum för arkitektur och design  
 32. Statens Skolverk  
 33. Stockholms konstnärliga högskola
 34. Stockholms universitet (Inkl. Dagens Industri & Låsta webbkällor)  
 35. Svenska barnboksinstitutet  
 36. Svenska filminstitutet  
 37. Sveriges Lantbruksuniversitet
 38. Södertörns högskola  
 39. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI  
 40. Umeå universitet  
 41. Uppsala universitet (Inkl. Dagens Industri)  
 42. Örebro universitet

Royal Society of Chemistry Gold

Avtalsperiod: 2018-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Chalmers tekniska högskola  
 2. Högskolan i Borås  
 3. Karlstads universitet  
 4. Karolinska institutet  
 5. Kungl. Tekniska högskolan  
 6. Linköpings universitet  
 7. Luleå Tekniska Universitet  
 8. Lunds universitet  
 9. Patent- och registreringsverket  
 10. Stockholms universitet 
 11. Sveriges Lantbruksuniversitet 
 12. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI  
 13. Umeå universitet  
 14. Uppsala universitet

Royal Society of Medicine

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Karin Widin
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Göteborgs universitet  
 2. Karolinska institutet  
 3. Kungl. Tekniska högskolan  
 4. Stockholms universitet  
 5. Umeå universitet

Royal Society Publishing Package S

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Annica Wentzel
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Kungl. Tekniska högskolan  
 2. Linköpings universitet  
 3. Lunds universitet  
 4. Naturhistoriska riksmuseet  
 5. Stockholms universitet
 6. Umeå universitet  
 7. Uppsala universitet

SAGE Premier

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Karin Widin
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Blekinge Tekniska Högskola  
 2. Chalmers tekniska högskola 
 3. Diskrimineringsombudsmannen 
 4. Ersta Sköndal högskola  
 5. Folkhälsomyndigheten  
 6. Försvarshögskolan  
 7. Gymnastik- och idrottshögskolan  
 8. Göteborgs universitet  
 9. Handelshögskolan i Stockholm  
 10. Högskolan Dalarna  
 11. Högskolan i Borås  
 12. Högskolan i Gävle  
 13. Högskolan i Halmstad   
 14. Högskolan i Skövde  
 15. Högskolan Kristianstad  
 16. Högskolan Väst  
 17. Jönköping University
 18. Karlstads universitet  
 19. Karolinska institutet  
 20. Kungl. Tekniska högskolan  
 21. Linköpings universitet  
 22. Linnéuniversitetet  
 23. Luleå Tekniska Universitet  
 24. Lunds universitet  
 25. Läkemedelsverket  
 26. Malmö Universitet
 27. Mittuniversitetet  
 28. Mälardalens högskola  
 29. Riksdagsförvaltningen  
 30. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering  
 31. SIPRI  
 32. Skolforskningsinstitutet
 33. Socialstyrelsen
 34. Sophiahemmet Högskola  
 35. Specialpedagogiska skolmyndigheten  
 36. Statens Skolverk  
 37. Statens väg- och transportforskningsinstitut  
 38. Stockholms universitet 
 39. Strålsäkerhetsmyndigheten 
 40. Sveriges lantbruksuniversitet  
 41. Södertörns högskola  
 42. Umeå universitet  
 43. Uppsala universitet  
 44. Örebro universitet 

SAGE Research Methods

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31 (Prenumeration), 2015-01-01 --- 2020-12-31 (Köp)
Kontaktperson: Karin Widin
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Blekinge Tekniska högskola
 2. Handelshögskolan i Stockholm
 3. Högskolan i Borås
 4. Kungliga Tekniska högskolan
 5. Luleå Tekniska universitet
 6. Mälardalens högskola
 7. Sophiahemmet högskola
 8. Sveriges Lantbruksuniversitet
 9. Uppsala Universitet

Freedom Collection

Avtalsperiod: 2018-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Blekinge Tekniska Högskola  
 2. Chalmers tekniska högskola  
 3. Energimyndigheten  
 4. Försvarshögskolan
 5. Folkhälsomyndigheten  
 6. Gymnastik- och Idrottshögskolan
 7. Göteborgs universitet  
 8. Havs- och vattenmyndigheten  
 9. Högskolan Dalarna  
 10. Högskolan i Borås  
 11. Högskolan i Gävle  
 12. Högskolan i Halmstad  
 13. Högskolan i Skövde  
 14. Högskolan Kristianstad  
 15. Högskolan Väst  
 16. Jönköping University
 17. Karlstads universitet  
 18. Karolinska institutet  
 19. Kungl. Tekniska högskolan 
 20. Jordbruksverket 
 21. Linköpings universitet  
 22. Linnéuniversitetet  
 23. Livsmedelsverket  
 24. Luleå Tekniska Universitet  
 25. Lunds universitet  
 26. Läkemedelsverket  
 27. Malmö Universitet
 28. Mittuniversitetet  
 29. Mälardalens högskola  
 30. Naturhistoriska riksmuseet  
 31. Naturvårdsverket  
 32. Patent- och registreringsverket  
 33. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering  
 34. Statens väg- och transportforskningsinstitut  
 35. Stockholms universitet  
 36. Strålsäkerhetsmyndigheten  
 37. Sveriges geologiska undersökning  
 38. Sveriges lantbruksuniversitet  
 39. Södertörns högskola  
 40. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket  
 41. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI  
 42. Umeå universitet  
 43. Uppsala universitet  
 44. Örebro universitet

Titles Outside Freedom Collection

 1. Göteborgs universitet  
 2. Karolinska institutet  
 3. Linköpings universitet  
 4. Lunds universitet  
 5. SBU Statens Beredning mot Medicinsk Utvärdering
 6. Stockholms universitet  
 7. Umeå universitet  
 8. Uppsala universitet

Scopus

Avtalsperiod: 2018-01-01 --- 2020-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Blekinge Tekniska Högskola  
 2. Chalmers tekniska högskola  
 3. Folkhälsomyndigheten  
 4. Formas
 5. Göteborgs universitet  
 6. Handelshögskolan i Stockholm  
 7. Högskolan Dalarna  
 8. Högskolan i Borås  
 9. Högskolan i Gävle  
 10. Högskolan i Halmstad  
 11. Högskolan i Skövde  
 12. Högskolan Väst  
 13. Jönköping University
 14. Karlstads universitet   
 15. Kungl. Tekniska högskolan  
 16. Linköpings universitet  
 17. Linnéuniversitetet  
 18. Luleå Tekniska Universitet  
 19. Lunds universitet  
 20. Malmö Universitet
 21. Mittuniversitetet  
 22. Mälardalens högskola  
 23. Patent- och registreringsverket  
 24. Riksdagsförvaltningen  
 25. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering  
 26. Skolforskningsinstitutet
 27. Statens väg- och transportforskningsinstitut  
 28. Stockholms universitet  
 29. Sveriges lantbruksuniversitet  
 30. Södertörns högskola  
 31. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI  
 32. Umeå universitet  
 33. Uppsala universitet  
 34. Örebro universitet

SPIE

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Lilian Larsson
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Chalmers tekniska högskola  
 2. Kungl. Tekniska högskolan  
 3. Linköpings universitet  
 4. Luleå Tekniska Universitet  
 5. Lunds universitet  
 6. Mittuniversitetet  
 7. Patent- och registreringsverket 
 8. Stockholms universitet 
 9. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI  
 10. Uppsala universitet 

Springer Compact

Avtalsperiod: 2016-07-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Britt-Marie Wideberg
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Blekinge Tekniska Högskola
 2. Chalmers Tekniska Högskola
 3. Diskrimineringsombudsmannen
 4. Folkhälsomyndigheten
 5. Gymnastik- Och Idrottshögskolan
 6. Göteborgs Universitet
 7. Handelshögskolan I Stockholm
 8. Högskolan Dalarna
 9. Högskolan I Borås
 10. Högskolan I Gävle
 11. Högskolan I Halmstad
 12. Högskolan I Jönköping
 13. Högskolan I Skövde
 14. Högskolan Kristianstad
 15. Högskolan Väst
 16. Institut Mittag-Leffler
 17. Karlstads Universitet
 18. Karolinska Institutet
 19. Kungl. Tekniska Högskolan
 20. Linköpings Universitet
 21. Linnéuniversitetet
 22. Luleå Tekniska Universitet
 23. Lunds Universitet
 24. Läkemedelsverket
 25. Malmö Universitet
 26. Mittuniversitetet
 27. Mälardalens Högskola
 28. Naturhistoriska Riksmuseet
 29. Naturvårdsverket
 30. Patent- Och Registreringsverket
 31. SBU Statens Beredning För Medicinsk Utvärdering
 32. Skolforskningsinstitutet
 33. Sophiahemmet högskola
 34. Statens Väg- Och Transportforskningsinstitut
 35. Stockholms Universitet
 36. Sveriges Lantbruksuniversitet
 37. Södertörns Högskola
 38. Tandvårds-och Läkemedelsförmånsverket (TLV)
 39. Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI
 40. Umeå Universitet
 41. Uppsala Universitetsbibliotek
 42. Örebro Universitet

Springer Lecture Notes in Computer Science

Avtalsperiod: 2018-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Britt-Marie Wideberg
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se 

 1. Blekinge Tekniska Högskola  
 2. Göteborgs universitet
 3. Högskolan i Halmstad  
 4. Högskolan i Skövde  
 5. Karlstads universitet  
 6. Kungl. Tekniska högskolan  
 7. Linköpings universitet  
 8. Linnéuniversitetet
 9. Luleå Tekniska Universitet  
 10. Lunds universitet 
 11. Malmö Universitet
 12. Mittuniversitetet  
 13. Mälardalens högskola  
 14. Patent- och registreringsverket  
 15. Umeå universitet  
 16. Uppsala universitet  
 17. Örebro universitet

Springer Online Journals Archive

Avtalsperiod: 2018-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Britt-Marie Wideberg
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Göteborgs Universitet
 2. Kungl. Tekniska Högskolan
 3. Malmö Universitet
 4. Mälardalens Högskola

SpringerMaterials

Avtalsperiod: 2018-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Britt-Marie Wideberg
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Chalmers tekniska högskola  
 2. Linköpings universitet  
 3. Uppsala universitet

SpringerProtocols

Avtalsperiod: 2018-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Britt-Marie Wideberg
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Göteborgs universitet  
 2. Karolinska institutet
 3. Linköpings universitet  
 4. Lunds universitet
 5. Stockholms universitet
 6. Sveriges Lantbruksuniversitet
 7. Uppsala universitet  

Taylor & Francis

Avtalsperiod: 2018-01-01 --- 2020-12-31
Kontaktperson: Karin Widin
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

SSH + S&T 2015

 1. Ersta Sköndal Bräcke Högskola
 2. Handelshögskolan I Stockholm
 3. Högskolan I Halmstad
 4. Högskolan Kristianstad
 5. Karolinska Institutet
 6. Konstfack
 7. Linnéuniversitetet
 8. Mittuniversitetet
 9. SBU Statens Beredning För Medicinsk Utvärdering
 10. SIPRI, Stockholms Internationella Fredsforskningsinstitut
 11. Specialpedagogiska Skolmyndigheten
 12. Statens Väg- Och Transportforskningsinstitut
 13. Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI
 14. Örebro Universitet

SSH + S&T 2018

 1. Blekinge Tekniska Högskola
 2. Chalmers Tekniska Högskola
 3. Försvarshögskolan
 4. Gymnastik- Och Idrottshögskolan
 5. Göteborgs Universitet
 6. Högskolan Dalarna
 7. Högskolan I Borås
 8. Högskolan I Gävle
 9. Högskolan I Jönköping
 10. Högskolan I Skövde
 11. Högskolan Väst
 12. Karlstads Universitet
 13. Kungliga Tekniska Högskolan
 14. Linköpings Universitet
 15. Luleå Tekniska Universitet
 16. Lunds Universitet
 17. Malmö Universitet
 18. Mälardalens Högskola
 19. Skolforskningsinstitutet
 20. Sophiahemmet högskola
 21. Statens Skolverk
 22. Stockholms Universitet
 23. Sveriges Lantbruksuniversitet
 24. Södertörn Högskola + Röda Korsets Högskola
 25. Umeå Universitet
 26. Uppsala Universitetsbibliotek

FRESH Journals Collection vol 3 - 7

 1. Försvarshögskolan
 2. Göteborgs Universitet
 3. Högskolan I Gävle
 4. Karolinska Institutet
 5. Kungl. Tekniska Högskolan
 6. Linköpings Universitet
 7. Linnéuniversitetet
 8. Lunds Universitet
 9. Malmö universitet
 10. Stockholms Universitet
 11. Umeå Universitet

Medical Library 2015 Collection

 1. Högskolan i Jönköping
 2. Luleå tekniska universitet
 3. Läkemedelsverket
 4. Mittuniversitetet
 5. SBU Statens Beredning För Medicinsk och Social Utvärdering
 6. Stockholms universitet
 7. Sveriges lantbruksuniversitet
 8. Örebro universitet

Medical Library 2018 Collection

 1. Folkhälsomyndigheten
 2. Göteborgs universitet
 3. Högskolan i Gävle
 4. Karolinska institutet
 5. Linköpings universitet
 6. Malmö universitet
 7. Mälardalens högskola
 8. Socialstyrelsen
 9. Sophiahemmet högskola
 10. Umeå universitet
Upp

Thieme E-book Library

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2019-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Göteborgs universitet  
 2. Karolinska institutet  
 3. Linköpings universitet  
 4. Lunds universitet  
 5. Malmö Universitet
 6. Uppsala universitet
 7. Örebro universitet 

Web of Science

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2020-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

Web of Science 

 1. Blekinge Tekniska Högskola
 2. Chalmers Tekniska Högskola
 3. Ersta Sköndal Bräcke Högskola
 4. Folkhälsomyndigheten
 5. Formas
 6. Försvarshögskolan
 7. Gymnastik- Och Idrottshögskolan
 8. Göteborgs Universitet
 9. Handelshögskolan I Stockholm
 10. Högskolan Dalarna
 11. Högskolan I Borås
 12. Högskolan I Gävle
 13. Högskolan I Halmstad
 14. Högskolan I Jönköping
 15. Högskolan I Skövde
 16. Högskolan Kristianstad
 17. Högskolan Väst
 18. Karlstads Universitet
 19. Karolinska Institutet
 20. Kungl. Tekniska Högskolan
 21. Linköpings Universitet
 22. Linnéuniversitetet
 23. Luleå Tekniska Universitet
 24. Lunds Universitet
 25. Läkemedelsverket
 26. Malmö Universitet
 27. Mittuniversitetet
 28. Mälardalens Högskola
 29. Naturhistoriska Riksmuseet
 30. Naturvårdsverket
 31. SMHI
 32. Sophiahemmet Högskola
 33. Statens Geotekniska Institut
 34. Statens Väg- Och Transportforskningsinstitut
 35. Stockholms Universitet
 36. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
 37. Sveriges Lantbruksuniversitet
 38. Södertörns Högskola
 39. Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI
 40. Umeå Universitet
 41. Uppsala Universitetsbibliotek
 42. Vinnova
 43. Örebro Universitet

Journal and Highly Cited Data

 1. Blekinge Tekniska Högskola
 2. Chalmers Tekniska Högskola
 3. Försvarshögskolan
 4. Gymnastik- Och Idrottshögskolan
 5. Göteborgs Universitet
 6. Handelshögskolan I Stockholm
 7. Högskolan Dalarna
 8. Högskolan I Borås
 9. Högskolan I Gävle
 10. Högskolan I Jönköping
 11. Högskolan I Skövde
 12. Högskolan Kristianstad
 13. Högskolan Väst
 14. Karlstads Universitet
 15. Kungl. Tekniska Högskolan
 16. Linköpings Universitet
 17. Linnéuniversitetet
 18. Luleå Tekniska Universitet
 19. Lunds Universitet
 20. Malmö Universitet
 21. Mittuniversitetet
 22. Mälardalens Högskola
 23. Stockholms Universitet
 24. Sveriges Lantbruksuniversitet
 25. Umeå Universitet
 26. Uppsala Universitetsbibliotek
 27. Örebro Universitet

Derwent Innovations Index

 1. Chalmers tekniska högskola  
 2. Kungl. Tekniska högskolan

Conference Proceedings

 1. Chalmers Tekniska Högskola
 2. Formas
 3. Högskolan Dalarna
 4. Högskolan I Borås
 5. Högskolan I Gävle
 6. Högskolan I Skövde
 7. Kungl. Tekniska Högskolan
 8. Linköpings Universitet
 9. Luleå Tekniska Universitet
 10. Lunds Universitet
 11. Malmö Universitet
 12. Mittuniversitetet
 13. Mälardalens Högskola
 14. Stockholms Universitet
 15. Sveriges Lantbruksuniversitet
 16. Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI
 17. Umeå Universitet
 18. Uppsala Universitetsbibliotek

Wiley Journals

Avtalsperiod: 2016-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

 1. Blekinge Tekniska Högskola
 2. CAN
 3. Chalmers Tekniska Högskola
 4. Diskrimineringsombudsmannen
 5. Ersta Sköndal Bräcke Högskola
 6. Folkhälsomyndigheten
 7. Försvarshögskolan
 8. Gymnastik- Och Idrottshögskolan
 9. Göteborgs Universitet
 10. Handelshögskolan I Stockholm
 11. Havs- Och Vattenmyndigheten
 12. Högskolan Dalarna
 13. Högskolan I Borås
 14. Högskolan I Gävle
 15. Högskolan I Halmstad
 16. Högskolan I Jönköping
 17. Högskolan I Skövde
 18. Högskolan Kristianstad
 19. Högskolan Väst
 20. Institut Mittag-Leffler
 21. Jordbruksverket
 22. Karlstads Universitet
 23. Karolinska Institutet
 24. Kungl. Tekniska Högskolan
 25. Linköpings Universitet
 26. Linnéuniversitetet
 27. Luleå Tekniska Universitet
 28. Lunds Universitet
 29. Läkemedelsverket
 30. Malmö Universitet
 31. Mittuniversitetet
 32. Mälardalens Högskola
 33. Naturhistoriska Riksmuseet
 34. Patent- Och Registreringsverket
 35. SBU Statens Beredning För Medicinsk Utvärdering
 36. Skolforskningsinstitutet
 37. Socialstyrelsen
 38. Sophiahemmet Högskola
 39. Statens Skolverk
 40. Statens Väg- Och Transportforskningsinstitut
 41. Stockholms Universitet
 42. Sveriges Lantbruksuniversitet
 43. Södertörn Högskola + Röda Korsets Högskola
 44. Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI
 45. Umeå Universitet
 46. Uppsala Universitetsbibliotek
 47. Örebro Universitet

Wiley Major Reference Works och Current Protocols 

Avtalsperiod: 2016-01-01 --- 2018-12-31
Kontaktperson: Christian Linders
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se

Blackwell Encyclopedia of Sociology

 1. Lunds universitet

Companion to Phonology

 1. Lunds universitet

Comprehensive Physiology

 1. Karolinska institutet
 2. Uppsala universitet

Corsini Encyclopaedia of Psycology

 1. Malmö Universitet

Current Protocols in Bioinformatics

 1. Göteborgs universitet
 2. Karolinska institutet 
 3. Uppsala universitet

Current Protocols in Cell Biology

 1. Göteborgs universitet
 2. Karolinska institutet
 3. Stockholms universitet
 4. Uppsala universitet

Current Protocols in Chemical Biology

 1. Karolinska institutet

Current Protocols in Cytometry

 1. Göteborgs universitet
 2. Karolinska institutet
 3. Lunds universitet

Current Protocols in Essential Laboratory Technics

 1. Lunds universitet

Current Protocols in Human Genetics

 1. Göteborgs universitet
 2. Karolinska institutet

Current Protocols in Immunology

 1. Göteborgs universitet
 2. Karolinska institutet
 3. Lunds universitet
 4. Uppsala universitet

Current Protocols in Microbiology

 1. Lunds universitet

Current Protocols in Molecular Biology

 1. Göteborgs universitet
 2. Karolinska institutet
 3. Lunds universitet
 4. Stockholms universitet
 5. Uppsala universitet

Current Protocols in Mouse Biology

 1. Stockholms Universitet

Current Protocols in Neuroscience

 1. Karolinska institutet

Current Protocols in Pharmacology

 1. Karolinska institutet

Current Protocols in Protein Science

 1. Karolinska institutet
 2. Uppsala universitet

Current Protocols in Stem Cell Biology

 1. Karolinska institutet 

Current Protocols in Toxicology

 1. Karolinska institutet

eMagRes

 1. Lunds universitet

Emerging Trends in the Social and Behavioural Sciences

 1. Malmö universitet

Encyclopedia of Analytical Chemistry

 1. Lunds universitet

Encyclopedia of Applied Linguistics

 1. Lunds universitet
 2. Malmö universitet

Encyclopedia of Applied Physics

 1. Lunds universitet

Encyclopedia of Chemical Technology

 1. Chalmers tekniska högskola
 2. Patent- och registreringsverket

Encyclopedia of Cognitive Science

 1. Lunds universitet

Encyclopedia of Life Sciences 

 1. Göteborgs universitet
 2. Karolinska instituet 
 3. Linköpings universitet
 4. Lunds universitet

Encyclopaedia of Peace Psycology

 1. Malmö universitet

Encyclopaedia of Political Thought

 1. Malmö universitet 

Encyclopedia of Polymer Science and Technology

 1. Luleå Tekniska Universitet
 2. Lunds universitet 

International Encyclopedia of Communication

 1. Lunds universitet

International Encyclopedia of Human Sexuality

 1. Malmö Universitet

International Encyclopedia of Media Studies 

 1. Malmö universitet
 2. Södertörns högskola + Röda Korsets högskola

International Encyclopedia of Revolution and Protest

 1. Lunds universitet

Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology

 1. Kungl. Tekniska Högskolan

Patty's Toxicology

 1. Chalmers tekniska högskola

Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials

 1. Chalmers tekniska högskola

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry

 1. Chalmers tekniska högskola  
 2. Karlstads universitet  
 3. Kungl. Tekniska Högskolan
 4. Luleå Tekniska Universitet  
 5. Patent- och registreringsverket  
 6. Uppsala universitet

Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements

 1. Södertörns högskola + Röda korsets högskola

WordFinder

Avtalsperiod: 2017-01-01 --- 2020-12-31
Kontaktperson: Laurent Fournier
Epost enligt: förnamn.efternamn@kb.se 

 1. CAN
 2. Energimyndigheten
 3. Försvarets Materielverk FMV
 4. Försvarshögskolan
 5. Havs- Och Vattenmyndigheten
 6. Högskolan i Skövde
 7. Kungliga konsthögskolan
 8. Mälardalens Högskola
 9. Nordiska Museet
 10. Patent- Och Registreringsverket
 11. Statens Centrum För Arkitektur Och Design
 12. Stockholms Universitet
 13. Svenska Institutet I Rom
 14. Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI
 15. Umeå Universitet
Senast uppdaterad: 2018-06-19
Innehållsansvar: Britt-Marie Wideberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek