Löpande avtal

Gå med i ett löpande avtal:
Det är möjligt för konsortiets medlemmar att gå med i löpande avtal inför varje årsskifte. För prisinformation se i första hand erbjudandet för respektive avtal. Om preliminära prisuppgifter för din organisation inte framgår av erbjudandet vänligen kontakta ansvarig handläggare. Intresserade organisationer bör höra av sig senast vid höstterminens start då prenumerationskartläggningar kan vara tidskrävande.

Gå ur ett löpande avtal:
Fleråriga avtal har i regel en klausul som ger deltagande organisationer möjlighet att gå ur avtalet inför varje årsskifte. Organisationer som vill gå ur löpande avtal måste anmäla detta via formulär för avhopp för respektive avtal innan angiven svarsfrist (vanligen i mitten av oktober för tidskriftsavtal och mitten av november för databasavtal). Det är mycket viktigt att tidsfristen för avhopp respekteras!

Löpande avtal finns publicerade i ConsortiaManager.
Där finns priser och möjlighet att hoppa på, hoppa av eller ändra tillval i ett avtal.
Logga in här: https://beta.consortiamanager.com (fungerar bäst i webbläsaren Chrome).

Svarsfrist för löpande avtal:
Tidskrifter – 15 oktober
Databaser – 15 november


 

 

Senast uppdaterad: 2018-08-10
Innehållsansvar: Britt-Marie Wideberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek