Erbjudanden 2018

Dessa erbjudanden för 2018 är klara, fler kommer att publiceras efter hand:

AIP
Sista svarsdatum: 2017-11-23

Cambridge Core (Journals) 2018
Sista svarsdatum: 2018-01-10

Compendex
Sista svarsdatum: 2017-12-14

de Gruyter
Sista svarsdatum: 2017-12-08

Frontiers
Sista svarsdatum: 2018-05-25

Idunn
Sista svarsdatum: 2017-10-15

Inderscience
Sista svarsdatum: 2017-10-15 

IOS Press Tidskrifter
Sista svarsdatum: 2017-10-15

Lecture Notes in Computer Science
Sista svarsdatum: 2017-10-15

Nature Journals
Sista svarsdatum: 2017-10-15

OECD
Sista svarsdatum: 2017-11-15 

Project MUSE
Sista svarsdatum: 2017-11-15

ProQuest
Sista svarsdatum: 2017-11-15

Reaxys
Sista svarsdatum: 2017-12-14

Royal Society of Chemistry
Sista svarsdatum: 2018-02-14 - obs, kort svarsperiod!

Sage Premier (preliminära priser)
Sista svarsdatum: 2017-10-15

Sage Research Methods
Sista svarsdatum: 2017-10-15

Scopus
Sista svarsdatum: 2017-12-08

Springer Materials
Sista svarsdatum: 2017-11-15 

Springer Protocols
Sista svarsdatum: 2017-11-15 

Springer Online Journals Archive
Sista svarsdatum: 2017-10-15

Springer Reference
Sista svarsdatum: 2017-11-15

Taylor & Francis (preliminära priser)
Sista svarsdatum: 2017-12-14

Web of Science
Sista svarsdatum: 2017-11-15

Mer information: https://www.consortiamanager.com/pages/login

Senast uppdaterad: 2018-04-24
Innehållsansvar: Britt-Marie Wideberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek