Öppen tillgång i Bibsamavtalen

Kungliga biblioteket arbetar för en övergång från prenumerationsbaserade till öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer (open access). I följande avtal får deltagande organisationer antingen rabatt på publiceringsavgifter eller sänkta licensavgifter i samband med publicering med öppen tillgång.

 

Nedan visas kortfattad information. Kontaktpersoner på de deltagande organisationerna har tillgång till licensavtalen och mer information genom systemet ConsortiaManager.

 

ACM Digital Library 2015-2018


Rabatt på licensavgift:
Ja

Rabatt på följande års licensavgift baserad på inbetalade publiceringsavgifter.

För ytterligare information se:
https://www.acm.org/open-access

American Chemical Society 2017-2019


Rabatt på publiceringsavgifter:
Ja

Reducerat, fast pris. Ytterligare rabatt för "ACS members".

För ytterligare information se:
http://acsopenaccess.org/acs-authorchoice/

 

BMJ 2017-2019

Rabatt på publiceringsavgifter: Ja


25% vid medlemskap i BMJ. Bibsamavtalet ger 20% rabatt på medlemsavgiften. Se bilaga 6 i avtalet.

För ytterligare information se:
http://authors.bmj.com/open-access/

 

Inderscience 2018-2020


Rabatt på publiceringsavgifter: Ja, 20% 

För ytterligare information se:
http://www.inderscience.com/info/inauthors/author_oa.php

IOS Press 2015-2017


Rabatt på publiceringsavgifter:
Ja

Reducerat, fast pris (800 EUR). Se bilaga 1 i avtalet.

För ytterligare information se:
http://www.iospress.nl/service/authors/open-library-ios-press-open-access-option/

 

IOP 2017-2019


Rabatt på licensavgift:
Ja

Deltagande organisationer får tillbaka en del av de publiceringsavgifter som betalats för betalande organisations forskare. Summa dras av från licensavgiften följande år.

För ytterligare information se:
http://iopscience.iop.org/info/page/openaccess

ISPG 2016-2018


Rabatt på publiceringsavgifter:
Ja, 10%

Se Schedule 3 i avtalet.

För ytterligare information se:
http://www.dragonflypubservices.com/our-partners/ispg

 

Karger 2017-2020


Rabatt på publiceringsavgifter:
Ja

50% rabatt i rena open access-tidskrifter (inte på hybridtidskrifter). Se Schedule 3 i avtalet.

För ytterligare information se:
https://www.karger.com/OpenAccess/AboutOA  

 

Royal Society of Chemistry 2015-2017

 

Rabatt på publiceringsavgifter: Ja

I form av s.k. vouchers där deltagande organisationer får ett antal vouchers motsvarande licensavgiften för respektive organisation. Dessa kan användas till att betala publiceringsavgifter vid publicering med öppen tillgång. 

För ytterligare information se:
http://www.rsc.org/journals-books-databases/open-access/

 

Springer Compact 2016-2018


Rabatt på publiceringsavgifter: Ingen publiceringsavgift för 'corresponding author' vid publicering med öppen tillgång.

Publiceringsavgiften förskottsbetalas av deltagande organisationer.

För ytterligare information se:
https://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/springer-compact/agreements-swedish-authors

Wiley 2016-2018


Rabatt på licensavgift: Ja

Förlaget korrigerar årligen sina priser för samtliga kunder, som kompensation för andelen artiklar som publicerats med öppen tillgång. Det pris som redovisas för att delta i Bibsamkonsortiets avtal är baserat på det rabatterade priset vid avtalets början. Se bilaga 6 i avtalet.

För ytterligare information se:
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-816521.html

Senast uppdaterad: 2017-12-04

Mer information om offsetting-principer

 ESAC - Joint Understanding of Offsetting

 JISC principles for offset agreements

 Netherlands UKB Working Group - Checklist Big Deals and Open Access clauses

Springer Compact

pdf Rapport okt 2017 

Sveriges nationalbibliotek