Öppen tillgång i Bibsamavtalen

Kungliga biblioteket arbetar för en övergång från prenumerationsbaserade till öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer (open access). I följande avtal får deltagande organisationer antingen rabatt på publiceringsavgifter eller sänkta licensavgifter i samband med publicering med öppen tillgång.

 

Nedan visas kortfattad information. Kontaktpersoner på de deltagande organisationerna har tillgång till licensavtalen och mer information genom systemet ConsortiaManager.

 

ACM Digital Library 2015-2018


Rabatt på licensavgift:
Ja

Rabatt på följande års licensavgift baserad på inbetalade publiceringsavgifter.

För ytterligare information se:
https://www.acm.org/open-access

American Chemical Society 2017-2019


Rabatt på publiceringsavgifter:
Ja

Reducerat, fast pris. Ytterligare rabatt för "ACS members".

För ytterligare information se:
http://acsopenaccess.org/acs-authorchoice/

 

BMJ 2017-2019

Rabatt på publiceringsavgifter: Ja

25% vid medlemskap i BMJ. Bibsamavtalet ger 20% rabatt på medlemsavgiften. Se bilaga 6 i avtalet.

För ytterligare information se:
http://authors.bmj.com/open-access/

Cambridge Core (Journals) 2017


Rabatt på publiceringsavgifter:
Ja

Konsortiet får ett begränsat antal kostnadsfria publiceringsavgifter.

För ytterligare information se:
https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies

De Gruyter 2018-2020


Rabatt på publiceringsavgifter: Ja

90% rabatt på De Gruyter Journals, hybridtidskrifter
30% rabatt på De Gruyter Open Journals, rena OA-titlar

För ytterligare information se:
https://www.degruyter.com/dg/page/open-access

 

Inderscience 2018-2020


Rabatt på publiceringsavgifter: Ja, 20% 

För ytterligare information se:
http://www.inderscience.com/info/inauthors/author_oa.php

IOS Press 2018-2020


Rabatt på publiceringsavgifter:
Ja

Reducerat, fast pris (1200 EUR). Se bilaga 1 i avtalet.

För ytterligare information se:
http://www.iospress.nl/service/authors/open-library-ios-press-open-access-option/

 

IOP 2017-2019


Rabatt på licensavgift:
Ja

Deltagande organisationer får tillbaka en del av de publiceringsavgifter som betalats för betalande organisations forskare. Summa dras av från licensavgiften följande år.

För ytterligare information se:
http://iopscience.iop.org/info/page/openaccess

ISPG 2016-2018


Rabatt på publiceringsavgifter:
Ja, 10%

Se Schedule 3 i avtalet.

För ytterligare information se:
http://www.dragonflypubservices.com/our-partners/ispg

 

Karger 2017-2020


Rabatt på publiceringsavgifter:
Ja

50% rabatt i rena open access-tidskrifter (inte på hybridtidskrifter). Se Schedule 3 i avtalet.

För ytterligare information se:
https://www.karger.com/OpenAccess/AboutOA  

 

RSC Read & Publish 2018-2019

Rabatt på publiceringsavgifter: Ingen publiceringsavgift för 'corresponding author' vid publicering med öppen tillgång.

Publiceringsavgiften förskottsbetalas av deltagande organisationer.

Gold OA-titlar ingår inte i avtalet men publicering i dessa är globalt rabatterad.
RSC Advances rabatterad APC: 500 GBP (2018-02-20). Från och med 2019 fullt pris per APC: 750 GBP
Chemical Science: 100% rabatterad avgift (2018-02-20)

För ytterligare information se: http://pubs.rsc.org/en/

Springer Compact 2016-2018


Rabatt på publiceringsavgifter: Ingen publiceringsavgift för 'corresponding author' vid publicering med öppen tillgång.

Publiceringsavgiften förskottsbetalas av deltagande organisationer.

För ytterligare information se:
https://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/springer-compact/agreements-swedish-authors

Taylor & Francis 2018-2020


Rabatt på publiceringsavgifter: Ja


Ingen publiceringsavgift för 'corresponding author' vid publicering med öppen tillgång. Detta gäller ca 1450 antal artiklar under 2018. Publiceringsavgiften förskottsbetalas av deltagande organisationer.

För ytterligare information se:
http://www.tandfonline.com/openaccess

Wiley 2016-2018


Rabatt på licensavgift: Ja

Förlaget korrigerar årligen sina priser för samtliga kunder, som kompensation för andelen artiklar som publicerats med öppen tillgång. Det pris som redovisas för att delta i Bibsamkonsortiets avtal är baserat på det rabatterade priset vid avtalets början. Se bilaga 6 i avtalet.

För ytterligare information se:
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-816521.html

Senast uppdaterad: 2018-03-07

Mer information om offsetting-principer

 ESAC - Joint Understanding of Offsetting

 JISC principles for offset agreements

 Netherlands UKB Working Group - Checklist Big Deals and Open Access clauses

Springer Compact

pdf Rapport feb 2018 

Sveriges nationalbibliotek