JUSP

Användningsstatistik för Bibsamresurser

*Tillgången till JUSP upphörde 2017-03-31. Sidan uppdateras inom kort*

Information om JUSP-piloten
Kungliga biblioteket har tecknat ett avtal om en pilot av systemet JUSP (Journal Usage Statistics Portal) med Jisc. Avtalet löper från september 2015 till september 2016 och kommer att successivt innehålla användningsstatistik för åren 2014, 2015 och delar av 2016. Systemet kan fånga upp och hantera tidskriftsstatistik även för lokala avtal, med de begränsningar som nämns nedan, men piloten fokuserar på att fånga upp statistik för de tidskrifter som ingår i BIBSAM-avtalen. Piloten är därför begränsad till de organisationer som deltar i något av de avtal vars statistik kan fångas upp.

Piloten kommer att utvärderas och därefter kommer beslut att fattas om en eventuell fortsättning baserat på insamlade erfarenheter och finansieringsmöjligheter.

JUSP är ett system för att samla in, sammanställa och presentera användningsstatistik för e-tidskrifter. Insamlingen sker automatiskt, via SUSHI (Standardized Usage Harvesting Initiative)-protokollet. JUSP har en koppling till KB+, Knowledgebase plus, som också används av Bibsamkonsortiet. Tidskrifterna får en identitet i KB+ som också används av JUSP. Detta gör det möjligt att koppla ihop avtalens innehåll med statistiken.  JUSP fångar upp all användningsstatistik från ett förlag, inte bara de titlar som ingår i Bibsamavtalen, men i rapporterna går det att begränsa till titlar som ingår i Bibsamavtalen.

I dagsläget finns bara användningsstatistik för tidskrifter och bara från vissa förlag:

  • Förlaget måste stödja SUSHI
  • Förlaget måste ha ett avtal med Jisc: http://jusp.mimas.ac.uk/participants/
  • Förlaget måste ha godkänt att även Bibsamkonsortiet använder JUSP – ännu ej godkänt av IOP och American Chemical Society
  • Statistik för SAGE, BMJ, Royal Society och Royal Society of Medicine (samtliga på HighWires plattform) kommer inte att bli komplett i JUSP för varje organisation. För dessa förlag kommer statistik liksom tidigare år att läggas ut även på http://www.kb.se/bibliotek/Statistik-kvalitet/anvandningsstatistik/.  De organisationer som samlat sin administration av dessa förlag i HighWires portal till samma konto som SUSHI-processen använder kan använda JUSP.

Användning av JUSP

Under organisationsnamnet finns en rullningslista, ”Generate a report”. I listan ”Journal level reports” finns bland annat alternativen att se statistik för användningen av tidskrifter  från ett förlag, antingen JR1 + arkiv + Open access, eller enbart JR1 (JR1 reports excluding backfile usage and GOA”). Nästa steg är att välja förlag och tidsperiod.

Det finns ytterligare alternativ i rullningslistan som kan vara värda att utforska som en del av piloten.

Senast uppdaterad: 2016-02-18
Innehållsansvar: Christian Linders, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

 Lösenord och användarnamn

Dokumentet är lösenordskyddat och kan endast läsas av Bibsamkonsortiets medlemmar.

Sveriges nationalbibliotek