Erbjudande: Svenska dagstidningar, en söktjänst från Kungliga biblioteket

2017 - 2019

Kungliga bibliotekets (KB) söktjänst ”Svenska dagstidningar” kommer från 2018 att kunna göras tillgänglig vid alla intresserade universitets- och högskolebibliotek.

I söktjänsten ingår ett tiotal svenska dagstidningar i fulltext från publiceringsstarten fram tills idag och ytterligare drygt 300 tidningar ingår med artiklar från 2014 och framåt. Nya nummer läggs till löpande. Tjänsten omfattar nu drygt 16 miljoner sidor digitaliserad svensk dagspress.

Länk till söktjänsten Svenska dagstidningar: http://tidningar.kb.se/

Mer information om tjänstens innehåll finns här.

Avtalsperiod: Tjänsten är från hösten 2017 tillgänglig för universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala, medan övriga universitets- och högskolebibliotek kommer att kunna ansluta sig till tjänsten från och med 2018.

Intresseanmälan: Var god kontakta ansvarig handläggare för erbjudandet - se nedan.

Prismodell: En kostnad utgår per ansluten terminal och påbörjad månad under år 2017 med 1 842 kronor, under år 2018 med 2 134 kronor och under år 2019 med 2 425 kronor. Detta är den ersättning som ska betalas till Bonus Copyright Access. Kungliga biblioteket kommer att fakturera deltagande organisationer i januari respektive år och förmedla ersättningen till Bonus. Inför varje nytt år kan organisationerna ta förnyad ställning till sitt deltagande och antalet terminaler som ska användas.

Avtalsvillkor i korthet:
• Spara och skriva ut: Ja
• Kopiera material: Ja
• Fjärranvändning: Nej
• Besökande användare: Ja, men endast via särskilt dedikerade terminaler

Bakgrund: Tidigare tillgängliggjorde Kungliga biblioteket dagstidningarna på mikrofilm. Kopior av mikrofilmen levererades även kostnadsfritt till landets övriga pliktbibliotek för dagstidningar, universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala.  Från och med 2014 skannar KB istället alla dagstidningar och tillgängliggör dem i söktjänsten Svenska dagstidningar. Teknikskiftet innebar att övriga pliktbibliotek inte fick tillgång till materialet. Nu har KB tecknat en kollektiv avtalslicens med upphovsrättsinnehavarna genom Bonus Copyright Access.

Kontakter
Ansvarig handläggare för erbjudandet: Christian Linders, e-post christian.linders@kb.se

Användningsstatistik: Statistik över användningen kommer att redovisas, men detaljerna för detta är under utveckling.

Erbjudandet uppdaterat 2018-02-08.

 

Senast uppdaterad: 2017-12-12

Avtal

pdf Avtal Bonus Copyright Access

Sveriges nationalbibliotek