Avslutade 2013

Creating Knowledge VII

Projektet drevs av Lunds universitets bibliotek
Projektledare: Jette Guldborg Petersen
Projektet delfinansieras med kompetensutvecklingsmedel från KB
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 51-KB708-2012
Bidrag: 50 000 kr
Slutredovisning: 2013-12-31
Lunds universitets bibliotek arrangerade konferensen Creating Knowledge VII i augusti 2013. Syftet med konferensen var att skapa förutsättningar för studenters självständiga livslånga lärande genom att belysa olika aspekter av hur utbildningskvaliteten kan förstärkas och utvecklas med ett ökat samarbete över professionsgränserna. Konferensen fokuserade därför på samarbetet mellan studenter, lärare och bibliotek, samt att skapa en gemensam förståelse för informationskompetensens betydelse i lärandeprocessen.

 Rapport Creating Knowledge VII

Trends for the future: creating strategies to meet challenges, EAHIL Workshop 2013


Projektet drevs av Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket
Projektledare: Christer Björklund
Projektet delfinansieras med kompetensutvecklingsmedel från KB
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 51-KB681-2012
Bidrag: 87 000 kr
Slutredovisning: 2013-12-31
Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket arrangerade EAHIL Workshop i juni 2013. Syftet med projektet var att förbereda deltagarna för framtida förändringar i hälso- och sjukvården och universitetsvärlden som påverkar de medicinska biblioteken. Dessutom var avsikten att erbjuda ett nytt koncept för genomförande av internationella workshopar, och som bygger på interaktion och att samtliga deltagare deltar aktivt.

 Rapport EAHIL

Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: en forskningsantologi

Projektet har utförts av Högskolan i Borås.

Projektledare: Louise Limberg
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Elin Lucassi, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 51-KB 716-2013
Bidrag från KB: 500 000 kr
Slutredovisning: 2013-08-30

Boken presenterar forskning med relevans för skolbibliotek inskriven i en historisk och samtida svensk kontext.

Antologin tecknar en bild av de svenska skolbibliotekens förutsättningar och historia,

diskuterar hur forskning kan användas i skolbiblioteks­praktiken och ger en uppdaterad översikt av läs- och litteracitets­forskning.

Boken riktar sig till bibliotekariestudenter, lärarstu­denter, lärare, bibliotekarier, politiker och forskare inom området.

 Skolbibliotekets roller slutrapport 2013

Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken

Projektet har utförts av Chalmers bibliotek i samarbete med Bibliotek & läranderesurser i Borås och Göteborgs stadsbibliotek.

Projektledare: Jan Magnusson
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Christine Wallén, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 51-KB995-2011
Bidrag från KB: 163 500 kr
Slutredovisning: 2013-06-01

Projektet syftade till att undersöka och utveckla användandet av surfplattor på universitets- och folkbibliotek. Projektet har evaluerat användningen av surfplattor både inom biblioteksundervisningen och inom bibliotekets service och informationsarbete. Projektet undersökte även hur surfplattor kan medverka till att förbättra bemötandet i samband med informationsförmedling.

 Slutrapport Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken

 Bibliotekarierna

 Data All Chalmers

 Data All Stadsbiblioteket

 Data -användarna

Kartläggning av fjärrlåne- och medieströmmar – en kvalitetssäkring

Projektet utförs av Umeå universitetsbibliotek i samarbete med informations- och lånecentralerna i samverkan (ILS), i Malmö, Stockholm och Umeå, Internationella biblioteket och Sveriges depåbibliotek.

Projektledare: Gunni Öberg
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Christine Lindmark, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 51-KB 954-2011
Bidrag från KB: 349 000 kr
Slutredovisning: 2013-01-31

Projektet ska ta fram en modell för kartläggning av arbetsflöden och låneströmmar inom området fjärrlån- och medieförsörjning. Utgångspunkten ska vara ur ett användarperspektiv och modellen ska vara tillämpbar för både små och stora bibliotek.

 Slutrapport Kartläggning av fjärrlåne- och medieströmmar

Välkommen till orden

Projektet utförs av Bibliotek Plattan i Stockholm i samarbete med Stockholms universitetsbibliotek.

Projektledare: Pernilla Glaser
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Christine Lindmark, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 51-KB 988-2011
Bidrag från KB: 350 000 kr
Slutredovisning: 2013-01-31

Projektet ska utveckla och dokumentera metoder för utvärdering av programverksamhet på bibliotek. Projektet kommer att anordna ett antal samtal kring metodutveckling och ta fram en skrift i samarbete med British Council.

 Slutrapport Välkommen till orden

Fortbildningskurser för medicinska bibliotekarier 2012

Projektet drivs av Hälsouniversitets bibliotek vid Linköpings universitetsbibliotek
Projektledare: Eva Sofia Svensson
Projektet delfinansieras med kompetensutvecklingsmedel från KB
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Karl Isaksson, fornamn.efternamn@kb.se

Dnr: 51-KB996-2011
Bidrag: 35 000 kr
Slutredovisning: 2012-12-31

Hälsouniversitets bibliotek vid Linköpings universitetsbibliotek genomför tillsammans med Lunds universitets bibliotek och Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer fortbildningskurser för medicinska bibliotekarier under 2012.

Modernisering av plattform för Projekt Runeberg

Projektet drevs av ISY, Linköpings universitet
Projektledare: Lars Aronsson
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Göran Konstenius, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 51-KB 977-2011
Bidrag från KB: 50 000
Slutredovisning: 2012-09-30

Projektet syftar till att modernisera plattformen så att den på ett korrekt sätt kan återge grekiska och kyrilliska bokstäver, runor och andra specialtecken.

17th International Conference on Electronic Publishing. Mining the Digital Information Networks

Projektet drevs av Blekinge Tekniska Högskola, biblioteket
Projektledare: Peter Linde
Projektet delfinansieras med kompetensutvecklingsmedel från KB
Kontakt på KB: Karl Isaksson, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 51-KB705-2012
Bidrag: 75 000 kr
Slutredovisning: 2013-06-25


Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek arrangerade 17th International Conference on Electronic Publishing 13-14 juni 2013, samt en "pre-conference workshop" 12 juni. Temat för konferensen var insamling, hantering och analys av digitalt publicerat material, samt att hitta metoder att göra detta material mer användbart och tillgängligt. Cirka 70 delegater från 16 länder deltog. Mer information och videoinspelningar finns på denna länk.

 

Senast uppdaterad: 2013-02-11
Innehållsansvar: Christine Wallén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek