Projekt som avslutats under 2008

Lärarstudenters informationshantering i examensarbetet

Projektet har genomförts i samarbete mellan Stockholms universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan:
Christine Lindmark, 08 463 43 58.
Dnr 63-254-2007.
Bidrag: 125 000 kr.
Slutdatum för projektet: 2007-11-30

 Lärarstudenters informationshantering

Syftet med denna pilotstudie har varit att synliggöra bibliotekens roll för högre kvalitet på lärarprogrammet. Projektet har studerat hur lärarstudenterna använder och redovisar källor i sitt examensarbete.

Resultatet visar hur viktigt det är för studenterna att biblioteken förstår deras problem i praktiken och att samarbete lärare – bibliotekarier är helt akut på lärarutbildningen. Det framgår också att bibliotek för framtida samarbete med lärarutbildningen behöver arbeta mer kontextbundet, dvs. sätta sig in utbildningens innehåll genom kursplaner, kanske till och med kurslitteratur. Biblioteken behöver mer kunskap om lärarstudenters behov som användargrupp.

 

Men vad gör tonåringen? - ledtrådar till framtiden

Projektet drivs av Karolinska institutet, universitetsbiblioteket.
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan:
Christine Lindmark, 08 463 43 58.
Dnr. 63-083-2008.
Bidrag: 250 000 kr.
Slutdatum för projektet: Hela projektet ska slutredovisas 2009-05-31.

Paradigmskifte eller akademisk panik? Vad händer med biblioteket när nätgenerationen blir studenter? En litteraturstudie. Henrik Schmidt, Saga Pohjola-Ahlin, Lotta Haglund.

Projektet delas in i två faser, där den första fasen är en litteraturstudie och den andra fasen är en undersökning av tonåringars vanor när det gäller kommunikation, informationssökning och informationsanvändning, i relation till bibliotek.

Vi bedömer att resultaten av projekten kommer att vara till nytta för forskningsbiblioteken i deras strävan att forma biblioteken för kommande användare.

 

Senast uppdaterad: 2011-05-24
Innehållsansvar: Inger Klondiras, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Avslutade projekt i programmet OpenAccess.se 

Sveriges nationalbibliotek