Malmö stadsbibliotek

Malmö stadsbibliotek

Malmö stadsbibliotek är drift- och utvecklingsansvarig för den nationella virtuella svarstjänsten Bibblan Svarar. Uppdraget är kopplat till KB:s uppdrag att främja och samordna utveckling inom biblioteksområdet.

Uppdrag 2016-2018

1) Förvalta och utveckla Bibblan Svarar, vilket även inbegriper den mångspråkiga delen.

2) Fortsätta att uppdatera källor för Bibblan Guidar i Libris.

 

Postadress:

Stadsbiblioteket
205 81 Malmö

Enhetschef, Digitala biblioteket:

Per Mattsson

Stadsbiblioteket, Malmö stad
Tel: 070-979 52 38
E-post: per.mattsson@malmo.se
Senast uppdaterad: 2017-07-06
Innehållsansvar: Anna Lundén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Dokumentation

 Dialogmöte 2017 - minnesanteckningar

 Verksamhetsplan 2017

 Verksamhetsberättelse Bibblan svarar 2016

 Verksamhetsplan 2016

 Verksamhetsberättelse 2015


Rapporter

 Digitala tjänster i en mångspråkig kontext

 

Projekt

Sveriges nationalbibliotek