Malmö stadsbibliotek

Malmö stadsbibliotek

Malmö stadsbibliotek är drift- och utvecklingsansvarig enhet för den nationella virtuella svarstjänsten Bibblan Svarar. Uppdraget är kopplat till KB:s uppdrag att främja och samordna utveckling inom biblioteksområdet.

Uppdrag 2016-2018

- Förvalta och utveckla Bibblan Svarar, vilket även inbegriper den mångspråkiga delen.

- Fortsätta att uppdatera källor för Bibblan Guidar i Libris.

- Kommunicera verksamhet och resultat till svenska bibliotek.

 

Postadress:

Stadsbiblioteket
205 81 Malmö

Besöksadress:

Kung Oscars väg 11

Enhetschef, Digitala biblioteket:

Per Mattsson

Stadsbiblioteket, Malmö stad
tel:  0709 795238
E-post: per.mattsson@malmo.se
Senast uppdaterad: 2016-04-12
Innehållsansvar: Anna Lundén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterat material

 Verksamhetsplan 2017

 Verksamhetsberättelse Bibblan svarar 2016

 Verksamhetsplan 2016

 Verksamhetsberättelse 2015

 

Rapporter

 Digitala tjänster i en mångspråkig kontext

Sveriges nationalbibliotek