Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Sveriges depåbibliotek och lånecentral finns i Umeå och är hela Sveriges lånecentral och dessutom nationellt kompetenscenter i utvecklingen av Libris för alla typer av bibliotek, kompletterande mediaförsörjning och andra frågor som rör samlingar. Enheten tillhandahåller bland annat spetstjänster kring fjärrlån, det vill säga sådana tjänster som de enskilda kommunala biblioteken eller läns- och regionbiblioteken inte har kompetens att hantera själva.

Senast uppdaterad: 2016-04-12
Innehållsansvar: Hilda Androls, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterat material

 Verksamhetsplan 2015

 

Sveriges nationalbibliotek