Regionbibliotek Stockholm

Regionbibliotek Stockholm

Regionbibliotek Stockholm har tillsammans med KB i uppdrag att ha överblick över biblioteksområdet genom statistik, utvärdering och kvalitetsutveckling.
Senast uppdaterad: 2016-04-12
Innehållsansvar: Hilda Androls, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterat material

 Verksamhetsplan 2015

Sveriges nationalbibliotek